Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αγροτικό taxis για παραγωγούς και μεσάζοντες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10479

www.ethnos.gr

ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΜΕ ΗΠΑ και ΔΝΤ

για το ελληνικό χρέος
ΤΖ. ΛΙΟΥ
ο πολιτικοσ σχεδιασμοσ

Κλείνει μέτωπα
ο Τσίπρας,
σκληρό ροκ
από Μητσοτάκη

«Οσο καθυστερεί η
αναδιάρθρωση τόσο
δυσκολεύει η θέση
της Ελλάδας»

ΚΡ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ

«Ορος η ελάφρυνση για
την παραμονή μας
στο πρόγραμμα»

Β. ΣΟΪΜΠΛΕ

«Το πρόβλημα της
Ελλάδας είναι η
ανταγωνιστικότητα
και όχι το χρέος»

»»8-9
12

Ο Μιχ. Ιγνατίου καταγράφει όλες τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις στη σύνοδο του IMF

» 6-7

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ. ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗ

το Θρίλερ με τις
υποκλοπές και το
σχέδιο δολοφονίας
Καραμανλή
» 4-5

ΑΓΡΟΤΙΚΟ TAXIS
για παραγωγούς και μεσάζοντες
Θα θεωρούνται από την Εφορία όλα
τα τιμολόγια και παραστατικά που
εκδίδουν οι αγρότες και οι έμποροι
Ηλεκτρονική διασταύρωση των
φορολογικών δηλώσεων με ετήσιες
δηλώσεις καλλιέργειας και
παραγωγής στο ΟΣΔΕ
Σαρωτικοί έλεγχοι από μεικτά
κλιμάκια » 15-20, 29-34

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

12

σε λιδε σ

ΛΛΟΥ 4
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥ
7
• παΡαΣκεΥη
6
ΟκτωβΡΙΟΥ 201

ό χρηΜά
Μπλόκό στό Μόάύtaρxis
Με τό άγρότικ

νομοΣχΕδιο

• Σελ. 2-3

oi ειδικοι

Συμβουλές για
ση
Εφορία, λίπαν
και επενδύσεις
• Σελ. 10-11

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧιΑΣ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΝΩΙΤΕΣ

Απέκτησε πρόσωπο
ο άρχοντας των
χρυσών δαχτυλιδιών
» 14, 35

Πώς η ελιά
Χαλκιδικής
κατέκτησε
100 χώρες

νεο ενθετο

Α
κΤΗΝοΤΡοΦι

Αγελάδες με
μουσική και...
οφή
γκουρμέ διατρ

ΤΩΝ
ΜΕΤαΞΥ αΓΡΟ
ΣΥΝΕΡΓαΣΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΡα ΓΙα

εων
σ
ύ
δ
ν
ε
π
ε
ς
ίε
Ευκαιρ
κό
ια
ξ
υ
τ
π
α
ν
α
ο
έ
με τον ν

δες παιρισμούς, ομά
σεις σε συνετα
σχε50.000 ευρώ
χαλί για επενδύ
τουλάχιστον
α στρώνει το
ους
μήν
ύψ
του
ς περιδια
12
σει
ς
σχέ
νδυτικά
. Οι ενισχύ
Οιειται στι
επε
εις
Οπ
ρήσ
ορά
εργ
χει
αφ
εν
υ
επι
Θα
ξεις.
ρομεσαίες
Ο νΟμΟς πΟ
.4
ιρικές συμπρά
κότητα και μικ
κόστους. • Σελ
αγροτικές ετα
επιχειρηματι
μισθολογικού
ραγωγών και
σμό, γενική
g και επιδότηση
λογικό εξοπλι
δότηση leasin
επι
τικά με μηχανο
γή,
λλα
ρολογική απα
λαμβάνουν φο

ΛΛιεΡΓειΑ
δυΝΑμικΗ κΑ

• Σελ. 8

Κάθε Παρασκευή
μαζί με το 'ΕΘΝΟΣ'

κΑΛΛιεΡΓειεΣ

Τα μυστικά
για ποιοτικό
βαμβάκι
• Σελ. 9

0 χώρεσ
περιζητητη σε 1ά0λκιδικησ
η ελιά χ
• Σελ. 6-7