Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡ'ΔΔ
|ΔΡΥΤ|·|Σ Γ. ΣΠλθλΡλΚ|·|Σ
Προοπτικές γισ
τον Οδοντωτό
ΣΕλ|Δλ ο
Συγκέντρωση
” Ετ κοθοριοτριών
Τι ανακοίνωσε η
Διοικητής του ΟΑΕΔ
Μαρία Καραμεσίνη
ΣΕλ|Μ 8
Κέντρο Κοινότητος
στην Αχαΐα
Δημιουρνούνται
συνολικα Ι 5 στη Δυτική
Ελλάδα, ύψους πανω
από Η εκατ. ευρώ, με 60
νέες θέσεις ερνασίας
Οι συμπολίτες μας που έχουν αναγκη
καθώς ὰοιιν πληγεί σημαντικά απο την
κρίση που ταλανίζει τα τελευταία χρσε
νια την κοιν8νία μας, Βρίσκονται στο
επίκεντρο του σχεδιασμού της Περῳεε
μειας ΔΗΜ Ελλαδας που αφορα, κα
μίσος, δράσεις στο νέο ΕΣΠΑ20|4ε2020,
με στόχο την κατοποΜμηοη κάθε μετρά
,ης φτώχειας. ΙΕ^|Μ 9
ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣ
ια“νραφη
ιιιιιιιμωιιιιιειώι
Σημαντικές
θεσμικές
παρεμΒασεις νια
τις αόρανείς
επιχειρησεις
Αναμένεται
η καταθεση
τροπολονίας
στη Βουλη, που
θα δίνει λύση
στο σοβαρό
πρόβλημα
μικρομεσαίων
επαννΜματιών
ΣΕλ|Μ 4
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ _
«Πάρτε θέση για Τρογωδίο σε γκορόζ πλοίου στο λιμάνι «Νο οτεγοσθοιιν
το Σομοροίι'κο»  ς αμεσα ο' ΜΝ»
Ο  έ 9 η Οόηνος η  ζ “
,"Ξ'. 7 Π 4 φορτ"70ύ  η Η Ἡ
συνεθλίΒη · κ Ἡ 
μετακίνησης
4 του οχήματος
ΣΕ^'Μ 5 ΜΜΜ -Η ηνετιιςιί τους ομαδα,
Π ΠΟΛΥΕΔΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΟΛΗΝΛ συΜΜθΠκεχθ€€μ“ΜΕ
, ' _ “ Ι ,, Ι ΑποκεντρωμένηςΔισίκησης
Βρε'"Γ=;:νἘἘ:Ξΐ“ ως· Γιινσικων του Το εισιτηρια κ·ΠαΜμωΤόπσυλ0Μπω
Πατήστε «Μου αρέσει» &τσ ΓΕΓ0Ν0ΤΛ  Ιλ  ν Ι π | Ι ΑντιόήμαρχοΠ.Σταμο
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας ο η ο ο ΕΜ 'ο    ΕΜ '3 ΣΕλ|Δλ |6