Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

20oC, 12.00

22oC, 6.00 μ.μ.

22oC - Υγρασία 77%-98% - Άνεμοι: ΝΑ 5-ΝΔ 4 μπ. - Ανατολή ηλίου: 7:26 - Δύση ηλίου: 18:58

Ãéá Ýíá ðïõêÜìéóï áäåéáíü...

Είναι άλλο πράγμα η αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, κι άλλο η προσχηματική δι’ αντιπροσώπων, Δημοκρατία. Η πρώτη γεννήθηκε στην Αγγλία του Κρόμβελ, ξεπετάχθηκε από τις φλόγες
της γαλλικής επανάστασης. Ο αντικειμενικά αντιπροσωπευτικός της χαρακτήρας σμιλεύτηκε για να χωρέσει, σιγά,
σιγά είν’ αλήθεια, το σύνολο του πληθυσμού σε αντίθεση με την άμεση δημοκρατία των ελευθέρων, ανδρών της Αθήνας των κλασικών χρόνων. Η προσχηματική δημοκρατία, επί των ημερών μας είναι εκείνη, που οι φορείς συνέρχονται στα όρια της καταστατικής απαρτίας, μετερχόμενοι συχνά, διάφορα τερτίπια για την συμπλήρωσή της. Στις
εκλογές συνήθως πάνε λιγότεροι. Οι διοικήσεις, που προκύπτουν, σπανίως αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως εκτελεστικά ενδιάμεσα του κυρίαρχου σώματος, που είναι η γενική συνέλευση. 3 >>

5334
åðéóêÝðôåò
óÞìåñá
áð’ ôï ëéìÜíé!

€0.60
Thomson
dream
07.00 23.00
1.744 åðéâÜôåò
Msc orchestra
12.30 18.30
3.060 åðéâÜôåò
Seven seas
navigator
08.00 16.00
530 åðéâÜôåò

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4267

ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ «ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÓÕËËÏÃÏ

ÌðÞêå óå ôñï÷éÜ áíáíÝùóçò

Ç Áóôõíïìßá êñáôÜåé áíïéêôü ôï Ôåìðëüíé!

5 >>

Επικαιρότητα

Πολιτική

Τοπικά

ÌÝóá êáé ôï
ÅðéìåëçôÞñéï ãéá
ôï åðé÷åéñçìáôéêü
ðÜñêï

ÌðÞêáìå óôï ÄÍÔ
ãéáôß ç ÷þñá Þôáí
Üññùóôç!

SOS ãéá ôïí
êåñêõñáúêü åëáéþíá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πλησίστιοι προς την κατασκευή του βιοτεχνικού πάρκου ή της κερκυραϊκής, βιομηχανικής ζώνης, αν έτσι
προτιμάτε, κινείται η νεοσύστατη εταιρεία «Επιχειρηματικό πάρκο Κερκύρας».
Το προσωρινό δ.σ. της εταιρείας συνεδρίασε υπό την προεδρία του θεματικού
περιφερειάρχη Σ. Τσούκα,
3 >>
διευθύνοντος συμβούλου.

6 >>

8 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα