Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΤΙΜΗ ο 6ο Ε_ Μ" Ο ^||8"||'""°
ΚΠΗημ£ρ|ν
ή Μο ηττκἡ Εφημερίδα ά
ο > γ πρεσΒτ0
γ Με στη Μπι·
- _ πιο ΜΜΜ
της Κρητης
σελ. 5, 16
κωμικός ΜΜΜ
ΜΜΜ απέτρεψαν των ΜαγΜΙΩΜΜΩ Με·σΜΜμὡν στο τρωω Με
Δ1α Β αστε ακό α. .. ||ΜΜΜΜΜ
· 5.000 ευρώ πρόστιμο "8|||||||Μ'|Ἡ|Μ'Ϊ
γ1ατί Πουλούσε κουλούρ1α
γ1α να Ζόσε1 τα Πα1δ1ό του σελ.4  
σ£λ.3
Προσφορές όλο το χρόνο για
τους δικούς μας ανθρώπους
. Ντ1 Πο1ο1θΠ ΠλΠρό)σουν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. σελ_8 7 Η ¦
¦ ¦ ι· | τι υ,
του ε1τ11τλεον ου σελ. Σ ΒοΕ|οΝ “
ς ς 9  " "οΝΤ|κ| ΜΗ^Α Ελληνικό ϊ
, ¦ ΜΜΜ ΝΕΑΣ ΕΣοΔειΑΣ
' Εν10ΧυσΠ ους οργανωσε1ς  Το κιλό Στόρκιν. Σμιθ δίχτυ το κιλό
Παραγωγών Ζυτό ο Βουλγαρόκ11ς σελ.4 έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ “
| " # || 3 ` τ τ γγ
¦ ¦ ¦ `Ξ ,ι ν >
· Νεα ε1τ1βαρυνσυ γ1α τους αγροτες σελ.8  ἑ _ τ η ο κ 
Σ Ν 4 τ 7
Ι Ι 3 ' 7 τα ·
· Ξεπουλαε1 τα "κοκκ1να"  ω | Ξ  ' “Α  ' . έ'
Ι ι ι ο _ ¦ ως τ Π. 
Η Ε“τΟϋω]1( σε εενο Ιω1ὸ8 (πλω ..................... .. σελ_5 ὅ ¦ , ΑΜΕτ
| | | 8' ἑλΠ ΕἰεἶΠ σκόνη κουτί Δ5μεζ. υγρό ΔΔμεζ.
· Στις 11 Οκτωβρ1ου τα νεοτερα γ1α ἔ- Ρ°°'° Με 3 ΠΠ τ 39τμκ. υγρές κόψουλες στο
τα στέγαοΠ των Προσφύγων στην Κρότι1 σελ.11 8: μ - ι -3
· Λουκέτο Χθες σε οκτώ σχολεία σελ.9 
................... .. σελ_12
ευρα αἩτκετ5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα