Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σκοτσέζικο ντουςRecognized text:
Ο Τῷ  _ Η
άσκοπα νννννν.ιιηεη5ηητ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ Ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 · ΕΤΟΣ 690 ΑΠ ΦΥΛΛΟΥ 20356 - ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΚΩΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Είπαν... «ειρήνη ημίν» λίγο
πριν από την ιερή ρήξη
Σῳβ!βΜαΜΥΜΜΠ Μαξίμω- θα δ·δωΚΜω μαζί τα
Μαιευτική μετάτηΧθεσινή συνά- ιιαλοιάβιβλίαμετανέα προγράμμαντηση Αλ Τσίπρα - Ιερώνυμου στο
τοτόυΝ.Φθη>σελ.27
Τελευταία ευκαιρία
Φόρος εως 60%
στα αδήλωτα
εισοδήματα
Ο Με συντελεστη 50% θα Φσρσλσνηθοσν όσοι εμφανιστούν οικειοθελως
στην εφορια. Ακυρώνσνται οι ποινι
Δ ΣΦσδρή πολιτική αντιπαράθεση
Προκάλεσε" οι Μιςτων δύο
ΜΜΜ του ΣτΕ. μετά την ο
' ΣΑΛ0Σ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Η' ι ' Εμφύλιο5 στη Δικαιοσύνη
“ για τιε τηλεοπτικέ5 όδειε5
Μαη του πρόεδροι Ν. Σακελλαρίου να αναβάλλει τη διάσκεψη για
τιςτηλεοπτικές άδειες) σὺ. 25
Σκληρό μηνυμα αηό το Ταμείο σε Αθηνα και Βερολίνο
ΣκοτσεΖικο ντους
ΔΝΤ: Ανέφικιοι οι στόχοι για ηλεόνοσμο Ο¦ό% φέιοε
και ]¦8% το 20] 7 - «Τρύπα» 2-3 δισ. ευρώ ειησίω5
Φ Ρύθμιση του Χρέους και
μικρότερα Πλεονάσματα Μ Μ Μ7Μ7 Η" %ΜΑαι
ζητά εμμέσως η Ουάσιγκτον 17ο: να
Φ «Παράθυρο» για Πρόσθετα
μέτρα αφήνει το ΔΝΤ
κες διώξεις νια ΦοροδιαΦννη> σελ. 3
1% Μἴ
2016 2017 2018 2019 2020 Μ
«Η Δ|Χ0Ν0|Α»
ΜΜ·-Μ·ι στα· με ΜΜΜιΜ - Μ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ οπολλαγὲς και χρηματοδοτικες ενισχύσεις συνολικού προυπολογισμου 550 εκατ. ευρώ προβλέπει ο
νεος αναπτυξιακός νόμος > σελ. 4
ι·ΜΜ ι·ΜΜ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ αύξηση της «Φθηνἡς»
εργασίας καταγράΦετοι στα χρόνια της
κρίσης. Παράλληλα οι μέσες αποδοχές
μειώθηκαν κατά 22.28% › σελ. 7
° Συστάσεις για αναδιάρθρω- 47 Μ
ση των ελληνικών τραΠεΖών ω' 2 Μ 45.1 “2 4;ΜΜ
Το ΣΑΒΒΑΤΟ Φ Πρόβλεψη για Χρέος σταθε- “' “2
ΔΩΡΕΑΝ Με των ρά πάνω αιιό 180% του ΑΕΠ ωΜ
› σελ. 5
Νἑο5 αναπτυξιακόε Στοιχεία |ΚΑ «Αλουμίνιον τη5 Ελλάδο5»
Ενισχύσει5 Εκρηξη 72% Συμφωνία55Ο εκατ. ευρώ στη μερική στοθμό5 ΔΕΗ
για εηενδυσει5 οηοσχοληση με Μυτιληνοιο
Ο Ξεκινά σας12 ΜΜΜ η Ο Από το 2009 οι θέσεις Ο Σύμβαση 4ετσύς διάρκειας
“αυτή αιτήσεων νιαιπκρές πλήρους απασχόλησης για την τιμη του ρεύματος
και αγαπες επιχεριίΜς ρειώθηκαν κατά 218.384 με έκπτωση έως και 48%
ο Μ στο μια ν
_ Μ ”ο
Ι Με”
Η ΕΚΤΑΚΤΗ γενικη συνέλευση της ΔΕΗ
ενέκρινε τη νέα τιμολόγηση του ρευματος στα 36.6 ευρώ/ΜΝη για την
«Αλουμίνιον της Μόδας» > σελ. 9
ΕΑΣΤΑΤ: Σε κίνδυνο Φτώχειας ένα στα πέντε νοικοκυριά “Με