Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Κίτρινη" κάρτα από Ρέγκλινγκ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαίτοΙήΡ0τί1ά.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Πέμπτή 6 Οκτωβρίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
τηλεοπτικές αδειες
Ματ ποπ
ι το οτα εμμονή:
ι τισ Νικο
Τερέζα "ει
πρωθυπουργός της Βρετανίας
'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.179
Ο επικεφαλής του ΕΜΣ διαπιστώνει απροθυμία υπου ργών να υλοποιήσουν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
«Κίτ ρινή» κάρτα από Ρέγκλινγκ
Δυ σφο ρία στήν Κομιοτόν διότι κυ βε ρνήτικά στελέΧή δεν είναι φιλικά προσκείμενα στους επενδυτές
σήμερα στη Ν
Αναπτυξιακός νόμος
ί2 οκτωβρίου οι πρωτες
αιτήσεις επενδυτών
Με αιχμή τις φοροαπαλλαγές και λιγοτερο τις άμεσες ενισχύσεις ξεκινα ο νέος αναπτυξιακός νόμος.
Από τις ί 2 Οκτωβρίου ενδιαφερόμενοι επενδυτές
και επιχειρηματίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα
από τα τέσσερα «καθεστώτα» του νομου
4399/20ί 6, ενω τα υπόλοιπα τέσσερα αναμένονται έως το τέλος του χρονου. >7
Διαχειριστής αφερεγγυότητας
Η ρυθμιση του «επαγγέλματος του διαχειριστή
αφερεγγυότητας» προβλέπεται σε ν/σχ του υπ.
Δικαιοσύνης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και το οποίο αποσκοπεί στον εξωδικαστικο
συμβιβασμό μεταξυ υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. >ί ί
Α|ΑΦΟΟΡΑ: ΚΟΣΤ|ΖΕ| ΣΤΗ ΧΩΡΑ
2Ο Α|Σ. ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ >11
Α|·|Ρ|ΟΣ|Ο: ΝΕ|ΩΣΗ
Α|·|Ξ|ΠΡΟΟΕΣΡ|ΩΝ ΧΡΕΩΝ
ΚΑΤΑ Ο" 8 ΕΚΑΤ. >6
'στορική συμφωνία
ΔΕΗ - ΑΑΟΥΡ||Ν|ΟΝ Τ|Α
Τ|Ρ|ΟΑΟΤ|·|Σ|·| ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ >14
'διωτικοποιήσεις σε Ευρωπη και ΗΠΑ
ΤΑ Α||(ΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
“ΕΠ|ΣΤΡΕΦΟΥΝ»
ΣΕ ΑΗΡ|ΟΣ|ΕΣ ΑΡΧΕΣ >Ζ
Εατιηεη Πειη|ιαττ
καθηγήτρια Διεθνούς
Χρηματοοικονομικοό
Συστήματος,
Κεηηεαγ Μισο'
οί θσνειηηιεηι, Χάρβαρντ
Οι κίνδυνοι από
τον εφησυχασμό
στο ζήτημα του χρέους >22
Θέμα απροθυμίας από π1ν πλευρά κάποιων υπουργών τής κυ βέρνήσής στήν εφαρμογή του προγράμματος θέτουν ανώτατοι αξιωματούχοι τής Ευ ρωζώγής, στέλνοντας με τον τρόπο αυτό σαφέστατο μήνυμα στον πρωθυπου ργό. Προχθές ήταν ο αρμόδιος
επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί, ενώ χθες τή «σκυτάλή»
πήρε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού ΜήΧανισμού
Σταθερότήτας Κλάους Ρέγκλινγκ. Και οι δύο είπαν
το ίδιο πράγμα, ότι δήλαδή υπάρχουν υπουργοί
που δεν υποσπ1ρίζουν επαρκώς το πρόγραμμα. Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο ΒΙοοπ1Βετ8, ο κ.
Ρέγκλινγκ κάνει λόγο για απροθυμία ορισμένων
υπουργών να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. 'Οπως επισήμαίνουν κοινοτικές
πήγές στις Βρυξέλλες, το θέμα τής απροθυμίας κάποιων υπου ργών να εφαρμόσουν τα συμφώνήθέντα
(προαΠαιτούμενα) δεν είναι πρόσφατο, ενώ οτελέχή
τής Κομισιόν όταν βολιδοσκόπήσαν τις προθέσεις
ξένων επενδυτών να δραστήριοποιήθούν στήν Ελλάδα διαπίστωσαν ότι πέρα από τήν υψήλή φορολογία, ανασταλτικό λειτουργεί και ή οτάσή συγκεκριμένων υπου ργών οι οποίοι δεν είναι φιλικά προσκείμενοι στο επιχειρείν. >3
2'0 (%τ0υΛΕΠ)
2007 2008 2009 2ΟίΟ 20" 20]) | |
ω Ί Ζοι6 2ου 2020 2ο2ι
πλεονόοματα
-6.Ο β
Ενεργοποιηση
-8.0 το" ((|(°φτ"»
προβλεπει το ΑΝΤ
-ιο.ο
[προϋπολογισμός] Χωρίς σαφές σχέδιο για πάταξή τής φοροδιαφυγής και του λαθ ρεμπο ρίου
Ο χάρτής των φο ρο - μέτρων του 2017
Ποιοι θα πλήρώσουν επιπλέον επιβαρύνσεις ύψους 2,51 3 δισ. ευ ρώ
[ΟΕ] Σχέδια σταδιακής απόσα ροής
Η ΕΚΤ τρόμαξε
τις διεθνείς
αγορές
Η προοπτική για ένα τέλος σπ1ν εποχή ως υπερΧαλαρής νομισματικής πολιτικής και του φθήνού
Χρήματος -με αφορμή τα σενάρια περί σταδια1α5ς μείωσής του ΟΕ από π1ν ΕΚΓ- τρόμαξε τις διεθνείς αγορές,
οδήγώντας στο «κόκκινο» τα ευ ρωπαίκά χρήματιστήρια
και σε άνοδο τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.
Αφορμή για τις αναταράξεις ήταν άρθρο του ΒΙοοπ1οετ8,
σύμφωνα με το οποίο ή ΕΚΤ θα αρχίσει να μειώνει
σταδιακά το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσής 80
δισ. ευ ρώ, πριν από τον οριστική εκπνοή του. >26
Συνήναιοη πρωθυπουργου - Αρχιεπισκόπου
«Άρση παρεξηγήσεων»
ινποικ1
«Καίνε»
οι ποινές
για αδήλωτα
εισοδήματα
Υψήλούς φόρους και προσαυξήσεις, από 50% έως και 60%,
θα αντιμετωπίσουν οι φορολογούμενοι που θα προχωρήσουν
σπ1ν αποκάλυψή αδήλωτων εισοδήμάτων τους, που βρίσκονται σι:ήν Ελλάδα ή στο εξώτερή<ό,
προκειμένου να αποφύγουν αυοτήρότερες κυρώσεις και ποινικές διώξεις. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα