Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ο' ΙΙ 3
ΠΟΣΑ ΘΑ
ΕΔ'ΝΕ ΠΔ
ΤΟΝ ΚΑΡΕΛΗ
ΠΕΜΠΪἩ 6
ΟΗΤΠΒΡ|ΟΥ 20 Ι 6
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜεΜπΑΝΙΔΗ Με ΑΤΡΟΜΗΤΟ Σω, Μ
Ο “ΑΜΜΟ ζ; 1 Ζ ζ __ Μπους πωπω:
ΧωρμἑΡ αΞϋυ  : Ο / ; ΑΑ - ΟΣΠΟνΟς γω
Μ , -ὴ- -- τ - |- |
βω..ωω¦ Α  Δ  _ ΤΟνΠρΟΠΟνηΤη
. ΜυΙνΤΜΑΠΜΤ .Τ
ΗΜερΗΣ|^ | _ Η.ν~ΑΕΛΜΜΑΜΤ
ε ΦΜΑΠ ΝΑΑ
· Π .μ ι
ΠΑ ΝοΤΑΜΕΤο ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΠΡΟΣ Το ΜογΝΤΤ Δ
Β]”μ|ἐ ῖ _   _
- ὰ   “ ,Ξ Ο
· Ι | - λσνδΜ ·
· Στο ανω το σκανδΤναβΙκο ντερμΠΤ¦ ΙσἑΟνδΜς Ψ! Ν· `
ο «|(αθα£|ΖουἩ ΟΙ |=ἔ0άτες στα |(οΟ0βοΞ   
 ΠΟΔΟΣΠ Με?ἐξ
έΜΟΝΟ 2 ΜΑΤΣ
Ϊ" ΑΠερέΤοωμε μέσα] ΚΕΠ
ΑΟ ΤΑ:ΤΡΟΠΗ με 32
ωΠόὁΟΟΗΜ
ΠΛΗ Ρ[ΔΖΕ
Ο Γ _ 
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΤΑ/ΤΩ] Με! ζΞσΠ.|Γ/ω
ΤΗς μηχεν/ές..¦
'ΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ` 
ε· ΚΗ
Τ εγ ο, · 
και στη "ω"
Αμερική. ΜΒ'
το νύχτ· και τα
ΟΟνΤ·°°
. . ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ· ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ο ΑΛΑΦογΖ?Σ
Δ Ο ΑΤΖΕΝΤΠΣ ΤΟΥ _;
ΑΕΠ «ΝΑΤ» ΠΑ  
` “α γέἔ¦¦ΐ¦¦ 2 ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ  Ι
 Ρ ΕΣΤΕ|ΛΛΝ ΠΙΝ   Η ·~ι 'ΝΤΕΓΕΜ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ “·
 ΜΠ|ΣΕΣΒΛΡ... _ ., Τ. να 6ἑ8.ΤΟΡἔΟΡΟ8Οω 
ό ο του Ν' Τανού · Τα... αυτογκ λ με Ρ·σβαν
Αυτός είνα· το βαρόμετρο του ΠΑΟΚ Φ ρμ γηρ κα· ΚαΡέλη 'Μ Χ '