Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΑΤΤΑΝΑΝΑϊκοΣ ΑΝΗκεΤ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
ΞΠ'ΕΡΑΣΕ "ΒΥΕ
ΜΜΕ ΕΛΜΕΡ'.
|Ρ. ΦΥΛΛΟ' 2850 Η": '50 Β
Ε χ. · Ξ
ΤΝΑΖΤ ΣΤο ΔεγΤΕΡο ΗΝΤχΡοΝ' '
ΝΑΤ ΤΤΑΡΕΣγΤοΝΤΤΑοΝ. Η  
Νε8889.·“Ε-“ΣΦΛΛΤΖοΝΤΛΣ -  
ΤΗΝ ΤΤΡοκΡΤΣΗ ΣΤΗΝ ΗΝΤΤΕΛΤκΗ
. Υ ,κγ"Ε^^ΠΥ¦
 Η ΝΕ... ΜΜΜεΤΝΝΝΝ Δ 4 γ
ΚΠΡΥΦΑ|0Σ<<ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ>>ΤΗΣ |ΤΑΛ|ΑΣ __ ΜΜΜΜα
οΑΝΤΡΕΑ ΣΤΡΑΝΝΤΣοΝΤ ΤΗ ΤΗΝ ΛΤΤΤΝΤΣΤΤΝΗ  ΜΜΜ ΕΜ ΤΜ ωρΤ:___
ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ ΣΕ ΠΑΠ" ΜΝ ΚΟΣΜΠ
'ΠΟΠΗ' ΜΒΜ"
Τ"Σ «Η» ΠΟΥ!
ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΜΕ
5 κΑ|ἶΑΛΛΑΞΕ 0ΛΗ `
ΤΗΝ εΤΝΜ_ΤἑΗΣ ΒΗΜΑ.
κΝἑΝρΝΤΛΣ Το 
28 ΤΤ ΝΤΟΥΣ. 7 ΡΤΜΤΤΑογΝΤ. Τ. ΜΗ
_ ΜΕΓΑΛΟΥ! ΞΕΝΩΝ:
ΑΜΠ "ΟΥ ΜΒ'"ΠΣΑ" Π ΜΜΜ
ΝΠ 00ΡΠ"ΪΑΣ
Ρ Ϊ" ΦΑ"ΕΜ ΜΕ
Το ΤΡ|0ΥΜ'
0Λ|  ”ΑΜ
_ η" ΜΜΜ"
¦ Η ΑΕ' "ΑΡΑ” ΜΜΕ" ΜΜΜ Μ ΜΜΜ
~ 934.
Τ 'ΤΔ 7
Τ ΚΜ ερ ΤΣΜΕΝΑ ΦΜΑ ΣΕ... 2Τ.ΛεΤΤΤΑ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Λ0ΓΠ
Σελ <<ΤΣ'ΜΠΗΜΑΤΠΣ»
με' ΣΤΗ ΓΑΜΠΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΠΕΣ|ΝΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Π ΒΤκΤ0Ρ
|ΜΠΑΡΜΠ0
Μ0Ν0ΑΝ0ΝΕΑΡ0ΣΣΤΠΠΕΡ "Ε^“γ^^κ"Σ=“"ΡΕ"Ε' Έ 3. η
..ὰ ΦγΤΕΤΑΤΤοΤοΝΤΤΝΝΤΗΝω Ν^“^|ἔ0γΜΕκ^'^ΜΥΜ» Η] 88ΑΝΕΤ0ΜΜ, η ΕΝΜΝΜΡ0Μ  ΝΝ|ΜΝΚΥΠ|Μ
ω  ΠΣΕΛΕΥΒΕΡ0ΣΔΕΝΒΑΕΧΕ| #_ ΜΝΗΜΗΣ
ΜΠ0ΥΡ0ΥΣΗΣ: “ΗΜΑΣῖΑΝ ΜΗΝ» . γ  ΠΠ|ΜΜ; ΠΑ Μαϊ" ΜΗΝΕΣ
οΤΝοΝοΝΤΝ00ωΕΛοΣοΤΤΑΝΛΒΗΝΛϊΝοΣ . · . ”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα