Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- - - - - - - - - - - -Κιικλοφορεί και σΤα ιΤερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
.ο ιι ΜΝΗΜΗ | |
Π λ · Η - · Δ
"·Π -ΔΔ · ΔἑΔμΔμ
ΠΕΜΠΤΗ 6 οκΤΒΩΒΡΙοΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5ιο2 ΜΕΛΟΣ Τι-ιΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 εΥι·Ω
Ϊ    ΕκιιαιδενΤικό
 Ταξιδι ΤονριοΤικοὐ
~ _0ργανισμοὐ
β Η Χαλκιδικής
-ΑυΤοδιοἱκησης για ειΤιμὴκιιΥση
Τουριστικής Περιόδου -›9
Ομιλἱα για Τα 42 χρόνια Της ΝΔ
ΜηΤσοΤόικηςι
   Μόνο με εκλογες
 θα αιιαλλαγεἰ
η χώρα από Τους
ΤμχοδιώκΤες
Εμβολιασμός
ανασφόλισΤών
ι·ιαιδιών στο ΚΥ.
Ν.Μοιιδανιών
93 94
ΠαρασΤαση <<|-| Κώμώδἰα ενός μεγαλου ἑρώΤα»
ΣόββαΤο 8 ΟκΤωβρἱου 2016 στις 8.ΟΟμ.μ.
ΔημοΤικό Σχολειο Αγ.Νικολόου Χαλκιδικής
ΕγκαινιόσΤηκε Το ΚἑνΤρο
Δημιουργικης Απασχόλησης ^'°“°'δ°ΥωΥΠ°η¦ Με βόση οΤοιχεΞα Της ΕΛΣΤΑΤ
Παιδιών με Αναι·ιηρἰα Τα 14 μ"σ"κ" Ποιες δαι·ιανες
Ν-κ“λλ|κΡὁΤε'°ς Της συΤο“ε“ο·θησης μεἰώσαν οι 'Ελληνες
Δημου Νεας Προι·ι0νΤἰδας ·
 _ . _ . _ . _ . _.θ12 Το 2015 95

Τελευταία νέα από την εφημερίδα