Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Η συμμαχία των... "άλλα αντ'άλλων"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ|Κ|
εεΔοΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑτιΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροητἱΚἱ.ει παπι" 6 Μπακ" 2016 χ Μι" 2€ ο. 1937
 %=Ψ% γ"
συ μ μαχία
των. . . «αλλα
αντ° όλλων›3
ΝΔ., ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, ΣΕΒ, καναῆια και ποιποί συγγενείς
τα παίζουν Μα για ως· με στόχο τπν πτώσπ τας κυβερνπσπς,
παρότι τίποτε στον ορίζοντα δεν δείχνει εκπογες...
9ΜΜ!!!!Β| Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα