Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ! έ Η Μονο
Μ ΜχΙοκ8
ἔ  ΙΒΝ Ρωοονο
Ντε κ°|'||'|'"ῇΪ8°
οΙο Χον|οσ λ
Ι Κ-οθημ£ρινὴ ΜΠχητνκὴ ΕφημερίὁΠ
της Κρί1της =
Ε. ΜΑΗ: Πθνν[email protected]ΌἔΟΠΠ8ΚΠΠ8.81' ΝΕΒ: νννννν.οἔοο1ο8λ1Μ8.8τ ΤΗΛ; 2821074544 ΗΜ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.157 (+1943)
Σονοοο ο ΜΜΜ" ονων·οοκο οννκονΙοωοο των ονννοε·οννων Με
ΦοβοννΙο· τον ΙοονονοοΙίο
οι ΗΜ νο· νοίονονν νέων
Δ1οέιστε ακό ο... ΜΜΜ "ΜΝ" Η"|||ῇζΗ"|
· ΠνίγΠκε Πλ1κ1ωμένος στο ΧολέΠο σελ.11  " 
· Νομ1κή εμπλοκή με τον ΚίνΠοο Σώρρο σελ]  |    
· Αύξ11011 κίνΠοἩς  
(Ιερόν “1<Σ“Ρορ““ Μ ονονονοοοοο
· Συνεργοσίες Δύμων |
Χονίων κο1 ΒορκελώνΠς σελ.4  
................... .. λ_7
Ι | σε
ο Μονο Μονο
Αρχ/τος Ιγνότιος θ. ΧοτΖΠν1κολόου σελ.13 | |
ΜΜΜ ω εξονοΙΜονονονν
ΕιπύΧΙκ ΜΠιτσόκΠς σελ.5 ,
ΠερΙκλής ΝεόρΧου σελ.12  
Κονόκ11ς Γερωνυμό1σις σελ12
Αλέξανδρος Ροσκόλν1κ σελ.3 
Νίκος ΒουρλόκΠς σελ-10 ................... .. σελ_15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα