Πρωτοσέλιδο Αυγή: Καταλλαγή για τα θρησκευτικά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι_ _ _ .
Μ.αν8ί.ετ
ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 12703
ΚαταΜαγη
γΜωθρ
_~ὴι τ Ι 
 · ' ' ι - υ
. . .' σε" . με _.`
_ κι· ·' ·η< ι . ϊ·
ϊ η ην· γ· . ·
η :η . .
ησκευτικό
. . ζ.   .· χ ~· «Για τα νέα βιβλία θα ύπόρξει διόλογος, όπως υπόρχει πόντα. Φέτος
θα εφαρμοστούν τα νέα προγρόμματα, που θα συνυπόρΧσύν με τα παλιό βιβλία»
“ζ Βήμα εκτόνωσης και αποκατάστασης
των σχέσεων διαλόγου μεταξύ Πολιτείας και
Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε κατό τη συνόντηση του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα και
του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. παρουσία
του υπουργού Άμυνας Π. Κομμένου. Παιδείας Ν. Φίλη και αντιπροσωπείας της Ιερός
Συνόδου. Ως προς το επίμαχο θέμα της διδα
σκαλίας των θρησκευτικών, συμφωνήθηκε
η φετινή χρονιό να τρέξει με βόση τα (παλιό)
βιβλία και τα νέα προγρόμματα που δει διανείμει το υπουργείο Παιδείας, ενώ για τα βιβλία της επόμενης χρονιός να συνεχιστεί ο
διόλογος της πολιτείας και με την Βαλησία.
ἰΗρθησαν οι παρεξηγήσεις· δήλωσαν μετό
τη συνόνπιση τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώ
νυμος όσο και ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης. ςΑποκαταστόθηκαν εκατέρωθεν παρεξπγήσεις. ως ουσιαστικό βήμα για την αποκατόοταση της εμπιστοσύνης και της συνεννόησης ανόμεοα στην Εκκλησία και την
πολιτεία» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση
του ηρωθυπουργικού γραφείου.
ΣΕΛ. 2-3
Κοντομηνάς βήχει, Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚκρυολονσύν.“
Για ένα ισχυρό
δημόσιο σχολείο!
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΚΟΥΛΗ'
Π Το πρώτο ηρόγμα που πρέπει να φροντίσει η κυβέρνηση ενός κρότους που θέλει να υπερηφανεύεται για τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας του είναι η Παιδεία Και δεδομένου
πως στην Ελλαδα η δημόσια Παιδεία είναι που
εξυπηρετεί τους περισσότερους μαθητές και μαθήτριες, είναι αυτή για την οποία θα πρωτα να
φροντίζει περισσότερο η κυβέρνηση
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 
 . τι   ._ .ΜΜΜ
πρωινός  ως: ως:
 ωΜ€ΦὐΧΦ σε!).
ω·   ί ζ 'μιακαι-.τοϋμἑίω
σαν πι και η..Ν;Δ;- με το
ΠΑΣΟΚ Με!” `  έαν νσ·π8ωουνωω
ΜΜςΜωωωωῳω
@μπω μ  :_ 'Μ.  μάλιστα-κε·
Στροφη προς
τον εθνοῆαικισμο
:Ϊ Και την πίτα ολόκληρη. και τον σκύλο χορτότο Μα η Τερέζα Μέι στη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την
ΕΕ.. δηλαδή πρόσβαση στην κοινή αγορό. αλλό με κλειστό σύνορα. Κατα τα όλλα, το ταλευταίο συνέδριο των Βρετανών
Συντηρητυ<ών επιβεβαίωσε τη στροφή
του κόμματος προς τον εθνολαικιομό, με
την πρωθυπουργό να διακηρύσσει πως
η ψήφος υπέρ του Βτεχίτ ήταν μια «δια
μαρτυρία του λαού ενόντια στους πλούσιους και τους ισχυρούς,... Μ 21
_ωωωνσωῳΜπκΔωπ
μεΜσΜαω:Μκνε@@
Μόω9Μ .' "  "οσασημαίνονταςπωςηκυβέρνποη έκανε:σε  άό.ττδἑκ 
τοί=σσ27».
ΤραΒούν το σκοινί
σε Συρία - |ρόκ
ἶ`ἶ . Η Ρωσία έστειλε ακόμη δύο πολεμικό
πλοία στη Μεσόγειο και διέκοψε τη συνεργασία με τις ΗΠΑστην έρευναγια τα πυρηνικό και
την ενέργεια. Η κυβέρνηση της Βαγδότπς απαιτεί την αποχώρηση των τουρκικών δυνόμεων
από το βόρειο Ιρόκ και προειδοποιεί για περιφερειακό πόλεμο. αλλό η Άγκυρα επιμένει στη
δημιουργία τετὺεομἑνων. ΣΕΛ. 20-21
Μι 1,5 €
Η συνταγη του ΔΝΤ
δεν ταιριαζει
στην Ευρώπη
' ”να Άμεση Μόνωση του επικεφαλής του Ε8Μ
στις συναείς αιτιόσεις του ΔΝΤ για την ανόγκη πρόσθετων μέτρων. όπως η χθεσινή. διό
της αμφισβήτησης της επίτευξης των στόχων
για τα πρωτογενή πλεονόσματα. Οι εκτιμήσεις
του ΔΝΤ έχουν ήδη εξεταστεί και απορριφθεί
από Ελλόδα και θεσμούς. υπογρόμμισαν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών
Μ. 8·9
«Μοντέλο
Μαρινόπουλου»
για τα κόκκινα
επιχειρηματικό δόνεια
Με «κουμπαρό.»
550 εκατ. ευρώ
για νέες επενδύσεις
Στις 12 Οκτωβρίου ξεκινα
η αποβολή αιτήσεων ύπαγωγής
ΕΜ 13
Το σύστημα
της διαπλοκής
θα ξεριζωθεί
Διαμορφώνουμε νέα, βιώσιμο
μοντέλο ανόητυξης
ΣΕΛ. 4. 24
Χειροηεδε8 σε διεθνές
κύκθωμα αρκαιοκαηηθίαε
·ζ Διεθνές κύκλωμα αρχαιοκόπηλων. με ισχυρές
διασυνδέσεις με διεθνείς
η οίκους δημοπρασίας. εξόρθρωσε η ελληνική Αστυνομία. συλλαμβόνοντας και τα
έξι αρχπγικό μέλη θεωρείται πως το κύκλωμα. σε συνεργασία με συγκεκριμένους οίκους στο εξωτερικό.
πουλούσε σε στημένες δημοπρασίες και «ξέπλενε»
αρχαία αντικείμενα τα
οποία αποκτούσε μέσω λα^` 'ζ θρανασκαφὡν Μ 29

Τελευταία νέα από την εφημερίδα