Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Βρόνος οι: ΣΚΑΪ. ΞΑΝΑ και Νέα Φιλαόέλιρεια για το τέλος του "τονιόκου
ΒΧ' ΑΑ|... ΑΑΡ0ΣΜΕΑΗ Η ΕΞΕΑ|ΞΑ Γ 'Α ΜΠΑΚ!! · Α' ΜΑΣΚΕΣ ΑΜΑ" ΕΑΜ" ΑΕΠ' ΠΑ ΤΑ ΑΑΑΑ
473 .
,. Δν ~
:τι Ξ οι _
4 7  4
. Η ,
'ι .·ζ.¦ὅ ὁ έ·
Ο· .“
·;< - η ·
Η _ - Φ
ὁ “> ι
~< Όλος; 
ε@ο ει·όαν οι λαραΑαρπς, Πρότυπης4
πομτον_ομιααν: ς 
 Π ““ Ακόμη και“ό Βωμός 
ἑ Μητρόπόμλος θα οιμόμιζε'ιταλότεμα!Δ ιζ'
. τιττιτοκπκι
.έ Εβαλαν 8.3 ατον Σιδηρόπουλο για να τον _ ο ο :εἴ Ρ
4 τπιβραβτιόαουν για τα “όργια" της Κυριακής! <= `:
··ΣυγχαρητήριαστονπαρατπρητήΝτόκοκαιτονέξ.μ 7 <'/ Χ. . .¦ 1
<Γκιρτζίκη. που τονέβαλεστους πίνακες... ς). ΑΑ ς ;  
. ι ΜὴΔ
6 Πώς το 8οκΑ ΑςΜωο“Μρποω
 ΟλυραΜός-ΑΕΚ ρήμα" ώρα τιριν στο την Ματαίωση
τωνοριαυὡν=ΜναΜοΜ¦
/:`>; ·,
α ¦;<___.
Πήρε φανέλες του ΠΑΟ. όπως και οι μωρα με τον Αα · Είοοόος “πρόοινων”
ο. παραγόντων στα αποόυτἡρια. πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Αστέρα!
ἑἱ Σο ς '22% Η' , ρε , ά η - · 0Μαζαρόκηςτον παραπέμπει μόνο για το ένα από τα δυο ανυπαρκτα πέναλτι
.ζΑλλος ανθρωπος ο ς[[)οΡτουνης απο το Βρτιὁυ της Κυριοκης >
1" | . , Μ , · , * ρ , 'ό
:·-ζ·γΠως το ἶ)γιιριοΣ” ο ιδιος, αλλο και με τιοιονου τη Βοηθεια   
 λ ό ' ο “ ο ' Ά - 1.7·  η. “Αέχθηκε" να γίνει τ' · θα αιμό00“νϊΠ
ΕόΥ|Ἑ·"|_° "ΑΜΜΑΝ "Α" |ΦΡ|||' “ ` η ι ρεζίλι και εκτέθηκε ' η ' μόιαιτποία να διαλύεται:
 ΜΜΜ “ ΑΠ ιπόιό·τιόιόιπό ό
” τ ιτιι Χ ι _
|όΜ¦Μι Ϊοι...ιιιιιιιιιιιιιπό .ε
' __οιΞπιτ...τπτκιικιπ 
ΜΜ6ν8Βττς αεἱθετως ω πω8ττου0λΜΜοῦ σημερινόπροπμιτελ·κό Κυπέλλου μια" Μ' .α η Γ· "α°ῇ'
ηγέτης. εκτοξεύει την αξια - ~ · Ναρέκ ο ”Εω- φωτιά στο ·¦ _ · - ¦ · Ι. ωΜΜ 8 _
του και ΠΜ" 681 Ρεκόρ! Μ γῆ Η η :Με Μ' “Μωαβ Κολοοοο. Αμφιβολοι 7 παικτες. Ο” ΑΜ"
ΤΑΥ ΑΒΥλΑε
ο ΜΜΜ” Μό Μέ] τ ώ 7' “ 7 Τ' [Μ Πῶς] ως: Μ Η ἱωοπ 'τοόκιαε" τον θρόλο πριν από τον