Πρωτοσέλιδο Espresso: Στα χέρια της CIA ο γιος του Βούτση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μ ΜΜΜ _
,.Ιι·τ`1:ἰΜ:Ψ ο Ξ υ Ι· ν 'Σ Μ _ .
Η ΓΔ Γ~_1
  Ύ ! Η έ _ ο εωεΜ“.
70ἶἔΠωϋ! Κω!" ΠΙΕΡ" ΙΟΙ! 6227 Μ) πρστΜΜ»*
Κατοιγγἐλλετ <<οπεοστλσνττ%ἡ απαγωγή» στο τσἔίὁτ του πως Μεἔτ%ο με στάση στο Λονδίνο
Και ο ΣτΠβ τ
ΓιοτζογἱΙοσ στη ' '
σε ΜΜΜ·
τρἔπ£Ζσ το 2087 και
κστΜΜΜκε σε ·
οκτώ ΜΜΜ ΜΜΜ
~ἶ"“°ἶΪ“'ἶ°Μ°"' Η αφήγηση-ποταμός του ιδιου σε αντιεξουσιαστΜό Με: «Ξύπνησα
ἴΤ!ΙξΑΜΜΠ£ῳ¦ από τον ήχο οπλισματος όπλου έξω από την πόστο χοάηωίς μου»
[ἶῦΐῖ _ 
τωοΜ·Μ>  ο] κΛ| ΝΕΛ ωωωω ὲ- ; ¦ Μοτο'
   «ΜΑΝΑΣ»
·ω`Κ(ηἶῇΠ|ὡ ·ζ“:'ἶξ“ ΤΤ _ ΣτονΤύρνσβ0.'Ί0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα