Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκεΤ ΣΤΟ ΛΑο ΤΟΥ 
Ύ "  |  ΞΕΚ|ΝΑΝΑΚΑΤΑΒΡ0ΧΒ|ΖΕ|
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΗΝ ΤΩΝ ΤΤΑΝΑθΝΝΑϊΝΤΤΝ ΤΕΤΜΜΝΤΜΜ2Μ8 ΑΡ.ΦΤΜΜ2ΜΩ ΤΤ·Ν:Τ.5°ε    
ΜΝΗΜΗΣ ΜΠΑΣ ΤΡΑοεΤΤΤΑΤ0ΝΕΗΦΑΤΤκΒ ΜπΜΜΜοΜ“ΜΞΗ  Ο ΣΕ
Ο "ΑΜΟΗΚΑ|ΚΟΣ ΜΜΡΟΟΟ8 Τ"Κ... ΑΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΚ|ΣΠΚ|'Σ ΗΜΜΥ. ΝΕ ΠΡΟΤΟ «ΝΝΑ» .ΤΟΚ "ΑΟΚ ΣΤΟ ΑΛΕΝ ΟΑΚΑ (ΕΜΑΣ -· |.|ΥΕ: |··ΤΜ8.·ῆ. ΠΑ ΤΚ' "ΡΟΗ"|ΤΕΛ|ΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
.·`ἰΡ
,Τ  _ ἡ
ΟΣΑ ΕΤΠΑ' ΣΤΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΜΜΜ" ΝΑΤ ΜΑΜΑ:
ΚΡΑΤΑ"Ε ΧΑΜΗΛΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΟ «ΜΜΜ. ΑΛΛΑ ΕΤΠΑ' Λ|ΑΚΥΤ" Η 'ΜΜΜ
Α ΜΜΜΤΝΣΜΜ ΤΑ 'ΤΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΡΑΝΣ ·Σ·Α.3
ΕΒΤΑΛΕ ΤΟ ΚΑ'|ΕΛΟ ΣΤΝ ΔΝΝΝΤΡΝ
ΜΜΜΤΜοΜΝΑΣ πωπω ··
ΜΜΜ ΜΑΜ "ΜΗ" ΜΜΟ “Μι ΑΤΤοΦΑΣΤΣΝΕΝοΣ ΝΑ ΚΡΕΜΑΣΕ| ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣ|Α ΤΟΥ ΣΤοΝ ΤΤΛΝΑ8ΝΝΑΤΝο ο ΜΜΜ ΜΠΕΡΝ(
~ ΕΝΕΤΝοΣΝΡΑΤΝΣΕΤΝΝ ΜΑΜ,
ἶ ΜΜΜπΜ __
Τ «ΑΥΤΟ ΜΥ ΒΡΝΝΑ ΣΤΟΝ ΤΤΑΝΑ0ΝΝΑΤΝ0 ΝΑΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Τ . . ΣΤΟΝ Ν0ΣΝο». ΔΝΛΤΤΣΕ ΕΝΒΟΥΣ|ΑΣΜΕΝ0Σ ΣΤ0ΥΣ ΣογΝΔοΥΣ ΔΝΝοΣΤ0ΤΡΑΦωΣ ο Με
ἱ ΟΓιΑΜς ΚΜ·ΝῳΑ·ς  .π Η - - 
Ι “ γραφ· ι" ΑΜ· Μ 'Μ η
Τ Σ' °Μ'Μ°ΨΜΝ Ο!" 'ΜΑ-“ΠΜ ΠΜ Μ ΜΜπΜΤ·ΜΜΜπΜ'
Τ “°“Μ““Υ“.Μ“ Η!... 'ΜΟΒ ·'"'Α ΣΔ" Μπ·ΜΝΜ·ΜΜπΤ  "ΡΜ" ΜΒΜ
ΕΜ·Τ%·8·ο·€ Μ·ΜΒλΜ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα