Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.. ` ο: .. _ · α . · .Ι σοκτΩΒΡιογ
¦`· ι · . ` ί· ο · ν' ·'ἴ ί ' 
` ' ' ΞΦο`·ετΦε .
:ΑΡ- ΦΥΜ9γ·
09535) 4085·
ΤΙΜΗ· Τ 
ΜΒΜΒΤΕ!ΣΕΜ0 θΒΒΜΖ0ΥΝΤΑΜΚΝἩΜΜΜΜ
'ΜΜΜ ΜΜΜ' 05140'
ΦωτονΜις ΜΜΜ:
'ΜΜΜ τον ΣτΕ. ΜΜΜ για
σε κινδυνο χασω κοστους η Δικαιοσύνη ΜΜΜ
“ΡΑΤΣ'ΣΜ0Σ'
Δ κι· στα των Ξ!! ο των
| ΜΔΕ 23.942, ΗΜ "ΜΙΝΙ ΜΒΜ"
Που ειναι οι Μυστικές οργανώσεις και γιατί σιώπηααν τόσο ένοχα στην περίπτωση του Αριστοτελείου;