Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγα
από τους πολλους
και όΧ1 πολλά
ι 0Γιώργυς
.ι '·
α Ι / " Αμβρυυίυυ
 Π 8'Π  
  Δ Σελ. 3
ΑΡ.ΦΥΜΟΥ 3033 - ΕΤΟΣ 13ο ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 24410 80888
 από τους λίγους"
Είναι καθήμερινά ή πόλή τής Καρδίτσας από τήν ανεξέλεγκτή καυσή
των σκουπιδιών στον οικισμό των τσιγγάνων στήν Μαυρικα
Οι τσιγγάνοι με αναρτήσεις στο ίεσεΒοοκ κάνουν λόγο για εγκατάλειιμή από τήν Δήμοτική Αρχή και κυρίως από τήν υπήρεσία καθαριότήτας και αναφέρουν καρακτήριστικά: “Αυτό που βλέπετε στήν
φωτογραφία δεν είναι μία απλή φωτιά αλλά είναι φωτιά από κάδους τα
οποία δεν αδειάζει ο δήμος και αναγκάζονται οι κάτοικοι τής Μαυρικας Καρδίτσας και τα καίνε"
Καλούμε τήν εισαγγελία Καρδίτσας να αποδώσει ευθυνες σε όσους
πρέπει, δήλαδή, αρμόδιο αντιδήμαρκο, υπήρεσία καθαριότήτας κ.λ.π.
μιας και τα σκουπίδια απελευθερώνουν βλαβερές για τον άνθρωπο ουσίες όπως, διοξίνες, Φουράνια, Πολυπυρήνικους αρωματικους υδρογονάνθρακες, Πολυχλωριωμένα διφαινυλια, Βαρέα
μέταλλα, κ.α. Σελ. 12-13
Κοινωνία Πολιτικη
οι φίῇο| μας τα Συνάντηση των
ζώα... δΠμᾶρΧων
Εορτάσωκε Η ΠΟΠ- 'Ι'ής Νότιας Πίνδου
κόσμια ημέρα των πραγματοποιήθηκε
ζώων στην στο Νε ραῖδοΚαρδίτσα Σελ. π κώρι Σελ. ο
Επισκέψεις
Του συλλόγου τ ριτέκνων
Ν. Καρδίτσας Σελ. ιι
Για τους συγγενείς των Ελλήνων καταδρομέων του
ΝΟϊᾶ"ᾶ5 “ΝΙΚΗ 4"
Μεταξυ αυτών και του Καρδιτσιώτή εκ Παλαιοκκλήσίου
Στέφανου Γιαννάκου
Ο καρδιολόγος κ. ΜΕΝΩΜΣ ΚΕΝΕΣ δέΧεται
στο ιατρείο του οδός Ν. Καρίτου 10 όπως πάντα. Συνταγογράφηση και εξετάσεις ακτινολογικές¦ αξονικές¦
ΤΒΙΡΕΕΧ, υπέρηΧοι με όλα τα ταμεία.
Σελ 4.5 | Τηλ. 24410-24656, Καρδίτσα