Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά τον Τσίπρα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΗ1'ἔἩἔ"Β'ἑ'ὲ'¦'ὲ'ἐ" 'Η Η Η
Η 2Ἡἔ"ἔἔἔο“
ΚΡΥΦ||
Ε|||ΒΛΡΥΝΣ"
ΣΤ|Σ Ε|ΣΦ0ΡΕΣ
ΤΩ" ΜΜΜ"
ΣΤ" Ε|Δ||(Β
Ε"ΒΕΤΟ
 ΑΠΟ Τ|·| ΧθΕΣ|Ν|·|
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ «Ε.'|'.»
|":·¦ι/
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑ'·'κ·ΣΜο¦
“ΝΑ|” ΣΤΟΝ ΡΕΑΛ|ΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ κγΡ|Λκο Η
  “ Ο· αοΠπεε
 αΠηρωνουν
έ( ΑΚΡΙΒΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ 7'
α “ ' 
 έ ή     ΗΜ·
γπ0ΣχοΜΑΣΤΕ Λ||'Α Μ· “ουμ·κε“Μ“ν τ0νΝτύϊ“$Μ5 'ἐξἩιἶ=“ΜΜ ΜΜΜ "Α
ΘΑ ΤΑ ΥΛ0Π0|ΗΣ0ΥΜΕ τ“νΕλΜΜ τΟ“8δ·““Μ“8 42ΜΕΝΕθΜΜΗΜ.Δ. Τ" ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜῳρΕΣΛΝ Τα ΜΜΜ ΜΜΜ ΕπΑΝΕκΛοτΗ ΜΒ "Ρ"Ξἔ!'“"
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
'Τ η η- ε-Ύ_
.Δὅ/Σ¦<¦-;ρΟ Η 
ΤΗΝ/ΤΜΑ Ζ ' 7 '
“ . ΠΕΡΩΝΥΜΟΥ Νταν! ανα'. κα'
Τα οΘριτε|οοΜτο|8 ΠΡΟΣΤ¦-¦Ν θα ειναι μανα
τΞὅἔ¦ἰ:%  Παω" ` Ο ΜΜΜ
γ'° Ξ'ἑ3ΐ'ες“ ' ΤΗϊΕΛΛΛΔΛΣ
'  Πὶζ_-ζζἐΠ” ΗΤζέϊ;;ξΙ.';ἶζὲἰ) ΚΑ| ΕΠΑΝΑΦΕΡΕ| Γ|ΑΝΝΟ|'|ΟΥΛΟ ΣΤΟ κΕΕΛ|'|ΝΟ Ε ΣΕΛ|ΔΑ10 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα