Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  ΜΒΜ ο ένο 
 ~· πιο οσο οι οπο “
ο ο η
.ο#ὲἑ'¦¦εἱ “χ τ· ἶοι;
. “ Δ . " Δ μετοοςιονΡοΥτκωωοςπρωταγωνιστέττοι“οῦ““ι”“ϊ“ν^Εκ '
τοϋ *Υ `
ΔοκιοΒΡιογ ' ' ο] ο. Δ 7 · _ 7 | |
ΜΜΜ · ~ ` Δ ο
Αθλητική
Εφημεριδα ' ι ' Ομιλία-8ος στο ημίχρονο
 Χ . ' Μ του Ή· Και το
. . ; _ η ' ονομα του οι του στη
σδ¦Ϊῦ°.ῇἴ ί 88νΓΟΒΞΓ 4 7 Δ °°ω¦“μ£Μ ΒΡΜζ°!
Να Παρουν σειρα και οι ετιομενοι σου θα ερθουν στο Καραισκακη · θα Παρσυν κι αυτοι... Π1σω τις Κυρ ακες τους!
 λἶὁΐκἄζἱΟΜΑΆΪΧΑΙ ΚΟΣΜΟΣ, για το Πιο ΜΑΓΚΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, κόντρα σε σος
 ·~π) 
και σε ολα.
 , ρ ' ”τ 'Ϊ
. .κ “ή Σ ο
ΞΩ;:_ ©ἶ7”ΐ
¦ · ο. ¦____·__ ι 
Θο|σχγ57Θο
_ . _ . · ¦Μψ ,ΙΙ ι Ο Μ τι· . Η'
 Η τι οσωΠ1κ εΒανς του Παικτα σ 12<1τσ κσλ στα 4 λεντ1σ
7 η » ο τι ο ν .ν
και τι συνεργασια με τον "Φορτσυ“ 
Ο! ρ1ειἔτΠοΙ<ετ τυΠου Ι Πσγσσα
ο ¦. . μ
ο Η αΠοθεωση'στα)αἶτοὁυτῇρ1α Δ Ι με4ΑΕΚ¦ ΠΑΟ,”ΠΑΟΚ...'
το Ι η
τοονΜ'Μ  Ύ 
ΜΝΞΕΦΜ ΒΛΕ"ΕΜιπνΕω ἔν· αν ΔιΑιτιιτιΑ
κ. . . . .  _ Ι ~ Ποπ νο Μύλων λάδι
ωοοΜΜΜῳη ~ νιωθω προιον το τι Μονο τον ο' τον Σιδηρόπουλο · Στο...
'ΚΥΜ Εφ ν “ΜΜΜοτκ · Ε£ωνΜνο των] Ιος ρ Η Ξέοποομο Ελευθεριών πιο της Νομος της μολοκο ο Κολογεροοοολος
ΜΜΜ' η ΜΜΜ Μ · Την "εξυγίανσης” · “Ιον ν. Γροομἑνο τον ελέγχων [ντο να τον... τιορογγεἱλοον
 ἘΜΜ "Μ ΜΜοωελο οπΜολΜγΜ! ε νοιὁιομοοφὡνοονολεςτιςοποιοοοειςτοο” . .Ϊ γιο κάποιο ντέρμπι:Ι
0 ΠΡ0ΕΔΡ0Σ τοπ ΓΜΜΑΕ' ΕΝΤ0Σ ΚΜ ΠΜΣ ΓΗΠΕΔΟΥ · ` ' η ΑΠΟ του ΣΚΑΪ ΤΟΥ ΑΜΜΥ20Υ!