Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκβπΑΝΗκει Στο ΛΑο τογ
Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΠΛΗΝ Η!" ή Μ·0ΜΗΜ2Μ8
-- π.κοΝΣτΑιΝιΔΗΣ  4 ; :
_ ΜΜΜ" ·   
¦“' ή “ΜΜΜ
Η Λ. ΜΠΑκοΛ·ΑΣ - '
 '|"'|Ϊ| 
ο ΜΜΜ: ΜΠΕΡΝ( ΜΜΕ' ΣΤΗΝ ΜΜΜ
ω ΑΝΕ' Το ΜΜΜ ΠΑ ΤΑ... ΜΜΜ
ΜΥ ΘΩΜΑ!
«ΤΡΕΛΑ»
ΜΜΜ Με πιω!
ΤΟΝ ΒΕΛΩ
ΣΤΗΝ ΕθΝ|κΗ
πΜΜπΜπ
ΜΜΜΜΜΜ-Μ
κΜπΜΜΜΜ
εΜκΜΜΜΜΜ Δ ~ ο
ΜΜΜ το ΜΜΜ Μ“κοΜ.
Ν|"°ΜΜΜΜ('ΜΜΗΠΜ"ΒΜ
ΜΜΜΜΜΝΕΜΜ0 Μ "ΜΚ
ΜΜΜ-ΜπΜ-Μ
ο ΒΗΜΑ ΜΜΜ ΜΜΜ" ΜΜΜ τω
ΜΜπ.«Μγω
ΗΜ". ΤΙΜΜ... ;, η
ΔΕΝ Το" :ΜΜΜ 
ΜΜτΛΜωΜΜΜΜΜ Μ ΞΞ .τ
ΜπΜΜΜψΜ - π
ΜΜΟΒΦ]
ΗΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2848 ΤΜ": |.5° ε
| ωΜ0Μῖ·ΜΜκω-ΜΜ
. ° Γ- 
.. | .Ι
(ι-› _' "Β 
· ° › .` > σ
Ϊ “,· . 2
ΜΕ... 84% '
Μ· · Μ Μ Μ'
ΜΜΜὅὅ·ω·Μ
ωΜ·ω“ΜΜΜΜ
“ Γ|ΑΝΝΗΣ ΚΠΥΒΒΠ0ΥΛ0Σ: Η ΣΜΗΜΑ ΜΥ... ΤΜ ΣΤΑ ΤΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα