Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΔηεΦντε ^' ' τι ααΕΜΜλνκιιιικαἶΛΜτακ ΜΜΜ
ΤἔἔοἩἱλΒῦ 'ΣΕω “” ' . . Σια κτΕι>κιιι ΔΕΝ Ε|Νλ| κακα οι Μακη
' Ο Μηεντο καλειται ~ .
τωρα να συνεχίσει ' '
ηανω σε αυτό Δ·
ησυ«εχτιαε»
' Οι καθοριστικε5 γ ' Ε _ ·_
ομιλίε5 Δ · ί / δ
Μοντεστο _ ¦~
και|μηανααα ί ` '
αταυ5 ηαίκτε5 < ιι ·
ί.Αυτοεκτίμηση ο ααα 21 « Εηιατραφη» του Φορταυνη 3. Ηρεμία στη διακαηη
4. ΜΜΜ σε ΑΕΚ, ΠΑΟ καιΠΑ0κ 5. €μηισταουνη του κοσμου
“Ο 00 Φ
_ααατ|  · · ι    “  “
|=ἙεΣ ΒοΛ ` ' ' «ΣΥΝΕΧ|20ΥΝΕ» Ε"|Ε ο ΚΕΤΣ||Λ|]λ¦
Σταη κνΡα . ΜΕΤΑ το ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΕ Μ"λ|'ΕΒ|ΤΣ
“Μπανανία Μ' ΝΛ.|'ΣΤ0ΡθΒ|ΤΣ, ΝΝ" ΜΠΕΡΝ:
να μην μπει η κουβέντα
υιον-ΜΜΜ ` ι: ΛΕΜΕ' Η "Γ" |ΧθΥ0Σ ΑΠΟ ΤΗ" ΑΕΚ
ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ
το ΛΔχΕιο_οιΜΛ
Π Στη Βεροια δοκιμαζόταν.
α ΠΑΣ παρετελικα
τον Βραζιλιάνα
· " 1ἶ  Ανααριφααντ.Ντοντὁ
ΚΟ' κω°Β·ΡωΦΜ85 Αηραεταίμοαται ΜΜΜ” στην Ενωση με τι5 «στραβέ5» των δύο τελευταίων αγωνιστικών.
Ο ο Ο ° Φ Φ οίκω να είναι και βέβαιοι ότι η εηιλογηταυ5 στον ηραηανητη είναι ΜΜΕ
ΜΜαΕΜα / έ -·-  ο κιιΕι>ιιιΕιιικικιι τονιιιοΕιιιιον ΜΕΡΑ ·;. . ω
'Ψ'- Σω κιιΑιιΕιιΕΕιιιΔΕντΕιιιΙ00ΛΡλιιιΕιυΕιΕΜιον /./'  ὅ 5Το'ΧΜΜΝ)
ΜΜΕ -· /  Γ|ΔΛΝοΔα
ΕΜ 88 'α7“κιι;ι;εη#
"ΒΔΣιΛιΣΣ Φ "  Ν ` ° 
 Τακ ααα ΓΚΟΛ
στα σκακι η ί6κρανη Σταυρούλα
Ταολακί60υ ' Τἑλαε α Γκουλινἑλι Ι ` ' Ψ 0 · Ι ' _
ΜΜΟ βόμβα» ολῳ"¦Μω Π Ανα6ραμη ααα τη9κετεμηοργκ `είται του5 «ηρααινουε» Π 0 Στραματαανι βρηκε τα καυμηι
του κουτρουμηη ῖΕηι8υμίαΐαῦΊῖὅλαυ·να'τελῖιὡαει αμεσα η ανανἑωαη`ταυ Ελληνα αμυντικού
ΣΥΓΜ0Ν|Π|ΚΗ Η ΡΕΑΛ __`_Ιἱ! .
ΕΚΟ!" ΦΕλΝΤΕ|Ν Μ' ΜΝΑΣ Στοκ ΠΡΩΤΟ ΤΥΡΙ) ΤΗΣ!" Ο ΜΝΗΜΗΣ Φ!