Πρωτοσέλιδο Έθνος: Κλείδωσαν οι σχολές για τις μετεγγραφές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10476
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 977

e π a γ γ ε λ μ ατ ικ ε

Αιτήσεις για 6.339 θέσεις σε 34 δήμους

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟ
ΙΤΟΥΣ

ΛΥΚΕΙΟΥ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για
6.339 θέσεις σε 34 δήμο
υς

Εως τις 13 Οκτωβρίου
θα «τρέξει» η προθεσμία για τον νέο κύκλο προκηρύξεων κοινωφελούς εργασίας

683

» 15-16, 25-26

Τησ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ

Ε

υκαιρία για οκτάμηνη
απασχόληση σε 34 δήμους απ’
όλη τη
χώρα έχουν άνεργοι
πτυχιούχοι αλλά και απόφοιτοι
Λυκείου που
θα υποβάλουν αίτηση
στον νέο κύκλο των προκηρύξεω
ν κοινωφελούς
εργασίας.
Η νέα φάση του προγράμματ
ος
αφορά 6.339 θέσεις βρίσκεται που
σε εξέλιξη, καθώς δέχεται αιτήσεις
έως την
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου,
αποκλειστικά όσους
είναι έως 25 ετών), ενώ
με ηλεκτρονικό τρόπο
όσοι
στην ιστοσε- είναι
άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν
λίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.g
r).
495,25 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι
άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα
του ΟΑΕΔ, θα Ειδικότητ
μπορούν ως πιστοποιημέν
ες οι χρήστες Οι πιο δημοφιλείς Προσόντα
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
ειδικότητες αφοτης δι- ρούν Ηλεκτρολόγ
αδικτυακής πύλης του
ους Μηχανικούς,
να υποβάλουν Οικονομολό
τις αιτήσεις τους, με τη
γους, στελέχη Πληροχρήση των κω- φορικής,
Διοικητικούς, Ψυχολόγους
δικών πρόσβασης (Ονομασία
,
Χρήστη Νοσηλευτές,
και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμε
Δασκάλους, Νηπιαγωνοι γούς, Βοηθούς
θα μπορούν να υποβάλουν
Καθαριότητας, Βοηαίτηση σε θούς Οικοδομικών
έναν έως τρεις δήμους
Εργασιών, Τεχνίκαι για μία και τες,
Υδραυλικούς, Εργάτες,
μόνο ειδικότητα.
Βρεφονηπιοκόμους, Χειριστές,
Ο άνεργος συμπληρώνε
Φύλακες και
ι υποχρεω- Ηλεκτρολόγ
τικά τα παρακάτω πεδία:
ους.
Στα κριτήρια μοριοδότηση
 ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της
ς
του
νέου
συζύγου Προγράμματ
για τους έγγαμους υποψήφιους
ος περιλαμβάνεται για
πρώτη φορά το κριτήριο
 αρχηγός μονογονεϊκή
της εντοπις οικογένειας, επιλέγοντας την
τιμή «ΝΑΙ ή
ΟΧΙ»
 πτυχιούχος άνεργος
ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικο
ύ τομέα
 ΑΜΚΑ και στοιχεία
ανήλικων τέκνων και εξαρτώμενω
ν τέκνων
ΑΜΕΑ
 είμαι εγγεγραμμέν
ος άνεργος της
κατηγορίας ΑμεΑ με
ποσοστό
πηρίας 50% και άνω, επιλέγονταςανατην
τιμή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
 είμαι γονέας εξαρτώμενου
τέκνου
ΑμεΑ (ανηλίκου ή ενηλίκου)
με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω, επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ
ή ΟΧΙ».
Υπενθυμίζεται πως οι
απολαβές των
εργαζομένων θα ανέρχονται
μηνιαίως στα 431,75 ευρώ
καθαρά (για

ότητας και των ωφελουμένω
ν του
Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου
να πριμοδοτούνται οι δημότες
των περιοχών
με υψηλή μακροχρόνια
ανεργία, αλλά και οι οικονομικά
ασθενέστεροι.

ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

Στα 431,75
ευρώ καθαρά
θα ανέρχονται
οι απολαβές
των εργαζομένων έως 25
ετών, ενώ οι
υπόλοιποι θα
λαμβάνουν
495,25 ευρώ
κατάρτιση με αντικείμενο
την Τεχνολογία Πληροφοριών
και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας
της κατάρτισης
οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν
σε
εξετάσεις πιστοποίηση
ς στις γνώσεις
Πληροφορικής. Στο πλαίσιο
του ίδιου
προγράμματος κατάρτισης
θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια
με θέμα
«Κοινωνική Οικονομία
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Επιτήδεια
ουδετερότητα ΗΠΑ
για τις τουρκικές
προκλήσεις

349

307

241

238

219

224

209

185

168

155

133

114

105

250

Πατρέων

Θεσσαλονίκης

Αχαρνών

Ξάνθης

Νίκαιας Ρέντη

Ιλίου

Κοζάνης

Καρδίτσας

Τρικκαιών

Αιγάλεω

∆ράµας

Πύργου

Βέροιας

Λαγκαδά

Ορεστιάδας

Πετρούπολης

98

99

101

94

101

∆έλτα Θεσ/κης

Ηλιδας

Μεγαρέων

Καστοριάς

83

84

85

80

Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει
δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενο
υς του
Προγράμματος, κατά
την είσοδο και
την έξοδο από αυτό. Η
Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική.
Ξεκινά
μετά τον δεύτερο μήνα
υλοποίησης
του προγράμματος και
περιλαμβάνει

Φλώρινας

Ναυπακτίας

Πρεβέζης

68

Αγ. Βαρβάρας

62

Γρεβενών

Λαυρεωτικής

Νάουσας
Αλεξάνδρειας
ηµαθίας

73

ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ
Συμβουλευτική

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ συΜβΑσ
εΩΝ ΚΟιΝΩφελΟυσ

σταση «ποντιου πιλατου»

σ

ευκ αιριεσ

• ΤΡΙΤΗ 4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΓΙΑ

835

www.ethnos.gr

εργΑσιΑσ

οι σχολές για τις μετεγγραφές
Τα μυστικά, οι παγίδες και οι ευκαιρίες για σπουδές κοντά στον τόπο κατοικίας.
Ποια είναι τα 86 «ανάδελφα» τμήματα. Ποιοι φοιτητές κερδίζουν θέση σε σχολές
ακόμη και με 8.034 λιγότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής τους » 28-29

»3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΗ ΤΣΙΠΡΑ - ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΤΟΣΚΑΣ

Χημικά τέλος
μετά την
κατακραυγή
ΜΑΞΙΜΟΥ

Στήνεται το
παζλ του
ανασχηματισμού
» 6-7

ΠΟΥ & ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΤΟΥΝ

Ο νέος... ΚΟΚ
για τα drones
» 14, 27

» 4-5

Ο βαρύς
λογαριασμός
του 2017
Τραβούν
την ανηφόρα
καύσιμα,
τηλεπικοινωνίες,
συνδρομητική
τηλεοραση,
τσιγάρα, καφές
και μπίρα
» 12-13

ψαλίδι
780 εκατ.
στις
συντάξεις
και 2,5 δισ.
νεοι φοροι