Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Γης μαδιάμ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΜΕΡΑ
μαζι με Τα
“δημοκρατια›> το πιο
·πονΠρο»
περιοδικο για το
στοιχημα
"ΜΜΜ Π"'|
τα· ΜΗΝΩΝ
Αρχιεπίσκοπος (σε αυστπρο
ύφος) προς τον πρόεδρο ως
Βουλπς: ·Τα σπιτια μας καιΥΜΦ Η! ως ΜΠΜμ°·
ΜΜΜ το κλιμα χθες
στο Κοινοβούλιο. :τ 6
|| ΜΠ"°||Ἐ|
:  Ἡ! ΜΠΕΣ ΤΗΣ
' ,“ Π" ΝΕΜΟ"
6 Ραντεβού με την κοινωνία
μ 8 εδωσε ο Κυριως, παρουσιειχε ΘΡΑΣΟΣ κΑι εωεΛΝε ΣΤΟΝ ΑΓ|ΑΣΜΟΟΦ'ΛΗΣ °Μς""“ξ'°ΜΜ
βαθμισπ του κομματος. τ τε
Εκλεβαν και
τιουλούσαν
σε ασθενεἱε
αντικαρκινικα
ΣυνεΜφθπσαν υπολλπλοι
ιδιωτικπς εταιριας καθαριόσπσς σε νοσοκομεία · :2ο
|| ΜΜΜ!"
ΤΩ" |||(ΑΠΩΝ
Ετηστρεφοντσι αναδρομικσ οι
περικοπές που ανέτρεψαν στο
Μισθοδικείο. ' "5
Το «ύποπτα»
αφιερωμα του
ΒΙοοττιΒετρ
στον Γεωργίου
Παρουσιαζει τον πωπω
πρώπν προεδρο ως ΕΑΜ
ωςπρωα που εγκατελειψετο
ΔΝΤγιααιχὡρατου.;:7
Οριοττκύ λύο1ι
σαι φαγούρα απο
Ελλανα γιαφο
Σεωεοιιυιμορφύ.θακυκλοφορτισει στις ΗΠΑ απο τις 17
Μαρτιου του 2017. ι :Μ
Προύτιολογισμοε τρτὡΧειαε με τιερικοτιεε Παντού και τρικυμία φο ρων
Δ - Η πατριδα αιμ°ρ°""ἱ, Μιὰ
Π   “ '° εξωφρενικό Χρέος ο"
Κ ι ωσε8"Μ "α 818,87 δισ.
 | ΕΑΜ :ξ “ η _  “ ` “έ  
Σοκ και δεοε για τα νοικοκυρια, Χαριστικϊι βολτι στουε ελεύθερουε ετιαγγελματἱεε
Χαρατσι σε καφε, τσιγαρα!
Και τελοε συνδρομητικτιε
και σταθερτι8 ταλειρωνἰαε
Ακομα λιγοτεροι οι δικαιούχοι
του ΕΚΑΣ¦ νεεε μειώσειε και
Παρεμβασειε στι8 ετιικουρικεε
ι· ,τι .ι
“--. .1
47 “  .
ε Μ. Σ
 --“.<.ε.|¦-¦-¦“ μ .
_« . _ . . μ .
: ι ¦
_ μ , .
' ο* υ ι *7 ' - :γ
ι . . .
κ - ΞΗ:` “Η
Δακρυαιιἑνοι
συνταξιούχοι
'Τα ΜΤ;ΜΜΜα  Τι
τύπω ΜΝτο;ΜΜ;: στ π ·
Βόλτες στη Αμβρακικό με ξεναγιισΠ
ααα δυο Περιβαλλο# χ ντολὸγους¦' Ί8
' μ_ |.<~ με ¦
23 ·_τ;.  :ε Αναβρασμοε στον ΑΕΙ( για τον Κετσααγια μετα τον ταττεἱνω τα Κυριακύε