Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι τ ' Ώ
ε' ' ο ' ές Μεινε
Ι ΚΗ ΠΜ 'Ε Ωω ΤΙΜΗ 060 Ε. Π,
Η 'φωνη Π Γιωτη ΜΜΜ
ο Η" Ρ"'|Ϊ"
ἑ 7 ο Μιας
. _ Ξ θ
η “1.94 ΜΜΜ"
της ΚρῇτΠς γιατιι ΕΠΑΛ
Ε. ΜΑΗ: ΜΝ[email protected]αΞοΠα8κΠα8.Ξτ ΝΕΒ: ωνγγγ.αΞοΠα8κΠτἰ8.ετ ΤΗΑ:. 28210-74544 ΜΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.155 (41943) σελ_16
"ιο ΜΝ ΜΤΒ στο αιγαίο στα ο κομμένες σει.8,12
ΜΜΜ" για τα κοπή
συνταξιούχοι· 
· τ Ο
 Γ Μ 
έ " Ί 7γγγ ἱ|ῖ] Ι μ ·
_ ω" τι ΜΙ 1 ι
Μι .ΐ. ' ι __ 'γω'
. 'Δ.
κ Ϊ  Ξ “
πράκτορες: Τα σπίτια μας καίγονται και εμείς... ΜΜΜ" Με,
καποιου" Α Ε · . Κ(11 το ΡνΠΡόνιο του · ο ` τους δικους μας ανθρωπους
ΣΥΡΙΖΑ σκοτώνει σελ.5 γ 2: __   ϊ : 7 · “ 4 ' ι
· Παγκρήτια αντιφασιστικύ _,_ ὰ
πορεία σελ.10 29 ἱ*:;ἶ!β Ἡ 
ἐξ_ ἐ :Δ -|
· Αύξτιστι εισφορών ”τ 6 η
Ι . Μαογτι ι 5
για τους αγροτες σελ 16 χοιρινό 0/0 ΜΗΜ Ελληνικά 1
_ .. .. Ι Ι Ελλ · ΝΕΑΣ ΕΣοΔΕιΑΣ
Ν(11 ΜΟΝΟΝ ΟΠΕ) ΠΝ Το κΤχἑκο Σταρκιν. Σμιθ δίχτυ το κιλό
Κρήα1 στο "Καράβι τττττττττττττττττττττττττ τα
για 111 ΓόΖα" σελ.6 Β ' Με
· Πω θα |νει Φ" ς Ι γι ” Ι ελ 1 Ξ ί Ξ” 1
κουρεμα Χρεωγ σ . 2 ὅ ἔἔἑ γ
ὅ ΡΑΝτΑ
α Πορῖοκύλι ΡΑΜΡΕΠ8 ΒΑΒΥ|)ΠΥ
Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α 3 Βχ35[]τη[ Πανες οικονομική ουσκευαοία
Βόλτα Βαγιωγό1αι σελ.4 ' ἑ- η"
Γιώργος ΜουρΥύς σελ.5 ΜΜΠἱΟ · ΛΕ|ΒΜΙΑ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΔΑΣ
Καγό1αις Γερωγυμό1α1ς σελ.2 ι  _ ._ ] Ο Με ΜΜΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα