Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ράπισμα στα ΑΤΜ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
γ :.ΤΞ_1Τι::ι:Γ
 ιΤΑ ιΑ
ΤογΡκιΑ-ογκΡΑΝιΑ)
Η     
·|ΣΠΑΝ|Α
154   3 34
ΤΟΥΣ ΜΟ||=ΔΣΑΝ γι·ιοΣχιΞΣΕιΣ.
'8 Τοπ ΜΜΜ" Τ|Σ ΣΥΝΤΑΞΗ): ΚΔ' ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΝ Χ"Ν||(Λ
· ΕΓ|(ΥκΑ|ΟΣ
Την ίδια ώρα μειώνουν αναδρομικα τη
φορολογία εισοδήματος σε εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς
· ΣΚΗΝΕΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
Μετα αηό Ζ] χρόνια η κυβέρνηση ψέκασε
με χημικό τους συνταξιούχους Που διαμαρτύρονταν για τις μειώσεις αηοδοχών
· ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
Στο 53% έφτασε το μαχαίρι στις ει·ιικουρικές. Τα 227 € του Σεητεμβρίου
έγιναν 108€, ενώ έηεται συνέχεια
ἔζΤῇἔΤΦΕΣιΑκΑ ΜΕΤΡΑ 
Ν ι  :Ξ ·
3 ; ( Μ. . . .. . ο  280€
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ!
ι “ΑΜ ι
“ΑΗ  / _
ιιιι·ιιι·Το ΜΑ Αι έ
5 ιιιΑΤ.£ ΤιΑ... Μ  Ύ
ιιιι·ΤιΑιΤ ΜΠΑΜΠΑ
Μινι· ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Οι  66ἑίῆοον
με... ΒΤθχἱτ τους
Ελληνες γιατρούς
·  :ΕΞ
Σ._.“ .[.ζ. .μ
ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ 5?,8Ψο Τ|Σ ΕΠ|ΣΤΡΟΦΕΣ ΕΦκ ΠΕΤΡΕΛΑ|ΟΥ Γ|Α ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ι: ΣεΑιΔΑ Τ7
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 20% - Αριθμός φύλλου 2.000 - Τιμη 1.30 ε - ΝΝνν.ε|αῆ|·εΝε·γρο5¦'
Ε” “ ”Ἡ ;`Ϊ:=ΪνΪ.
. _..ῳ:Α..
ΠΟΥ ΚΔ ΠΩ
ΟΑ ι·ιΝογΝ
6.339
ΠΡΟΣΛΗΨΕ|Σ
ΕΠΟΧ||άΩΝ
ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ
“ΑΝΟ|ΓΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
ΤΗΣ Ν.Δ.
ΣΤΟΥΣ ΑΞ|ΟΥΣ
ΠΟΛ|ΤΕΣ"
ι;; ..ΕΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα