Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χυόαια διαιτησία Σιδηρόπουλου στον Ναό · "Εκλεισε” τα ματια ακόμη και σε μπουνιό του Πατίτο στον Φιγκἑιρας · ΟΡΓΗ!
ΣΤΗ ΛΕΩΦ0Ρ0 από τον Καλογερόπουλο. δυο ΜΠΑΝΤΑ πέναλτι υπέρ του ΠΑΟ · Η Ντέπυ του Βααόρα τι έχει να πει;
3 οκτποΡιοΥ
Μό. ΓΑΥΡ0Σ
τοςΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΕΒὁομαόταία
Εωμερι6σ.
Δρ, Φύλλου :τι Ι.
“ οποια τα ιιιχτνιι τοπιιιιιι το ιιτιιιιιιι_οῖπιι!τπι·ιιιιττῖιιττττ. υποτιιιτ. ουττονιιιιτ ο το πιιτι τε
ρ εἰ!! Μ ¦ω ιΜὲ~ρ ¦'
Β · Εμείς διαλέξαμε τον τρόπο να το “ “ό
 ` ο Ι
η “ σας... τιιειιτιιτονινιε ο καλώς τα Μαιο ο-ο ο
  Ι  ΛΑ έ
'ο ΠΜπέντο < · Ετσι δεν... α" Και φέτος όεν ειναι '3 · Στο Ντακότα... αν Ητιμωρια των ;  . την ιαοπὲόωαε
ι “ . . , τ ι ω . . . - 7 .η - 4
πηρε την ταυτοτητα  η' εφτασε ἶ τιποτε αλλο παρα μια η  την ΑΕΚ κέρδισε . οαεβων κι!! 'Μ Η!" Νεων Πλακα στο
τουΚετοπόγια 77  κανείς  Ο ΜΕΓΜΜΠΜΗ `.·#τϊμ¦ οΜυμπιαιιός Μ Μπιτούνης οι...μαακες οι" συστημα!
τ ' ' · ; ~ ` τ ' . ι ° ο ι ` · οΜΜω
“   ι | Μα“Μ
 τ  ·ΧΜΜΜΜ.
7 ι | 5 ο |  '