Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Δεν εΙννΙ ϋνννΜν να ΜΒΜ ων
νεΜν νε Μαν ΦΜΑ· προσωπο
=¦======ἑ= ΜΜΜ  να: νε Μν ΜΜΜ νν ένα Μποντ
Μ “ΜΝ ΜΜΜ - “ ΜΜΜ( Μίνως· ΜΜΜ·
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ ω. 40  ° ΑΠΜΤ8'|ΠΙ £|ΠΟ||Π! Ο ΜΟΝΟΝ!”
αν ννΖ£ στον ΜΜΜνΜ:
 «Ιων να· ένας· να η να Μννννε»...
ΜΙ ν ΜνπρΜννΜτ:
«ΒννΙνννν νννέν£Ιν Μο ΜΜΜ·
ανν ΜΜΜ ως»
` Γράψε' ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ Σελ. 40
ΑθΛΗΤ"(Η .
ΜΥ. νκ//“/χ 
Μ |/ /| "// · _/Κ| 'Τ
ΞΑΦΝ|ΚΑ... ΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο Σ|ΜΟΕΣ, ΠΟΥ ΚΑ| ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΝΑ', ΔΕΝ Γ|ΝΕΤΑ|
ΝΑ ΛΕ|ΠΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΤΣ · Ο ΚΕΤΣΠΑΓ|Α «ΕΚΑψΕ“ ΧΑ' ΤΟΝ ΑΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑ|Ε|
ΣΕ Τ|ΠΟΤΑ · ΤΟΝ ΕΡ|ΞΕ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ, ΧΠΡ|Σ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕ' ΚΑΝ ΣΑΦΗ): ΟΔΗΓ'ΕΣ ΠΑ ΤΟ Τ' ΝΑ ΚΑΝΕ'
ΜΙΤ, κήπων: Ιον ΜΜΜ νικ
ΜΜΒ@ΔΜε