Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝ”ΑϊκοΣ ΑΝΗκει Πο ΙΜΟ Τογ
'Η 'ΑΝ|'|'|Τ'|Ν   ΑΝΙΜΑ'··ι5·Α·.·ω··Μ·ΙΜ:Μο:
' ΜΝΑΣ ΗΜΙΑΣ ΝΑ' ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ο ΜοΑΑΑϊκπ
πωΜ:εΜ τη· ΜΑΜΜωΑ
Μι... ΜΜΕ' Μ ΑΜΑ ΜΜΕ
Η Α. ΑΜΜΑΝ . ΗΛ. ΑΔΑΜΑΣ ί “Η
ΜΑΜ ΦΜΑ  Δεν ΜΜΜ  ' 0-ΜΙ0ωΜ Με·
?Με ΠΗΡΑΝ" "ΡΗΞΗ ΜΝ. ΜΝΗΜΗ" -ε ΑΝΤΑΜΩΜΑ!
ΕΚΠΑ ΑΜ ΤΑ... ΑΠΟΛΥΤΗΡ|Α (ΚΥΡ'0ΑΕΝΤ|ΝΑ) Η ΜΠΕΡΝ. Η!) ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΕΝΑΛΤΙ Ο ΜΗΝΑ.
Μ η Μ ΜΥ Μέσω ΑΜ ΑκοΑΑωΡΑοτι ΗΡ8ωΑΝΑ ΝΑΣ ΧΑΡ|ΣΕ| ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΑΝ
Με ΞΑΝΑ Το ΣΜΗΜΑ ΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΕω ο ΑΡκκτοΣ. #+ ΜΜΜ ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑΜΑ ΜΕΝ ΜΝ ΜΜΜ ' Υ" ε
Μ|ΑΠΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 'ΣΤ0ΣΕΜΔΑ ΤΗΣ ΕΗΗ0|.ΕΑῦΗΕ ΥΠΠΧΡΕΠΣΕΠΝ ΤΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΒΗΝΑΤΝΠ 8ΗΡΕΗΕ0008
ΕΝΝΕΑ ΜΑΤΣ ΣΕ 25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑ ΚΥΠΕΛΛΟ. ΠΡΩΤΑθΛΗΜΑ
ΚΑΙ ΕΗΗΟ|.ΕΑΒΗΕ Η ΠΡΩΤΗ... ΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡ|ΛΑΜΒΑΝΕ| ΜΕΧΡ|
Νεά ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΠΑ|ΧΝ|Δ|Α ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ -ΕΝΑ ΑΝΑ 2.77 ΜΕΡΕΣ...
' ΤΙΣ Σ Η. “ΗἩΗΗΠ=|ΜΜωΗ=ΠΜ·ωΙκ“ Σ.
ή Α· Ϊ : ”Γ” ΤΠ Η ο Η Γ Η ΤΤ" 3 Τ :
τα τ.κογΒοπ0γΛοΣ · ¦ ¦ · · ¦
 ΜΝΗΜΗ' η Η .Ν η ΜΜΜ Τ
 . ΑΙ: Ξ ΤΜ 'ζωη (ΠΙΤ) Τ Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα