Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Β ¦ 8
:Π¦ω:ῳ:Δ ΔΟΞ] Η
.ΜΜΜ Μ ΜΜΜ· “ · ω πω·
·^ ' ΔΡ. ΦΥΛ. 856 ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 1.30 !_
“ · ·° κι . Ο! ῇΡΕΛ0 ΠΑΘΟΣ
Ύ ι Απο 0Λ0ΥΣ!
,ΜτΙ Τοπ ΛγπΗοΗκΛιΕ;
ή· ΜιιοΩοι3σαχ και και
Ϊ ί Ϊ χ, οι μεγαλοι. οπως οι· μικροί!!!
ΥΠΟ|(ΛΙθΗ'(ΛΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ,
«ΦΙΛΟΙ».
εχοΡοΙ ΜΙ · ·
χΡΗΜΑΤοΔο- ΜΜΜ' Φωτ."
ΤογΜεΝοΙ... σού" ΜΝ!" |'
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ερ ς το"
ι π Ι Κ"| ϊ ν προκλητ·κοὐς
Εκθαρβη εβλεπε τον Ολυμπιακο - ἐμέ" ω" Μίκτες τ9“
και δεν το πιστε“ε η ΑΕΙ( ω Μελ·°°“ν·δη
ΜΠΡΑΒΟ '(00ΥΤΣ ἔΠ]γ!ΞΞ τ 
· Ι . . , Ι· _ 4 /Ψ/|#|2|αΞἶ
ΚΟΚ/Ω νη ρ . __ .
ο "ΜΝ” 9η” εετροεὡ 707 γ   ' “  _' ζ ε, Η! ή”
το... σορισακι Μπωῳ , μ -. . .. . ' · Ο Ο· οκῖηστετοτὡρο
τα' Κετ°"ήγΜ Σ|ὅωοόΠϋῷΙἑε  · “ , | _ 4' έ Π 3 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα