Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΙΟ-ΝΝ Ο
Μ σκακι»
ΑΜ λ στον
(ΜΜΜ)
Μ λ Μ
τρια-Μο
όποιου)
ΕΣΤΙΑ
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ Γενικα αίθριος καιρός μέ παροδικές νεφώσεις καί τοπικές βροχές στα δυτικα.Ἀνεμοι μεταβλητοί μέτριοι. Θερμοκρασία σέ μικρη ανοδο. Στην Ἀθηνα έως 30β.,
στη Θεσσαλονίκη έως Ζ7β.
Δευτέρα 3 Όκτωβρἰου 2016
Διονυσίου Ἀρεσπαγίτου ίερσμ., ἐπισκόπου καί πολιούχου Ἀθηνῶν.
Ρόυστικσο, 'Ελευθερίου καί Δαμαριδσς μαρτ. των Ἀθηναίων.
Σελήνη 8 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.28' - Δόοις 7.05'
Ἀριθμ. Φὐλ. 40588 | Τιμή ],50 €
Ἐρατσσθένσυς ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθηναι, ίοτο@οέιίοοονν8.οι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Φαε: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
3 | 5 | 3 ~ ε 3 ,
Αντίδοτο ναγκη ε νίκης θανατο;
| | ξ |
στην δη μαγιογια Ελληνισμος
5 | Γραφει ὁλθαν.-Μιλτ. Β. Κόκκινος* Μ Μ Ο" Ο Μ κ  Ξ ΘΕΛΩ? να αυπνησω σ' έναν κόσμο, που καί τα
ως ΗΜ ΜΝ ΜΜΜ πουλια ακομα να κελαηδσυν ελληνικα και νικηΤΜΜπΜὡΜΜ Μ τήρια»,λέειεὐστοχαόπσιητής, ένω σέ αλλο οη,αΜΜΜΜψΜω τ Ι ° ° Ι ~ ε Ι τ Ι μετα (Μαρία-Νεφέλη), <<Θέλω να σέ δω ντυμένη
ΜΜΜω ω· Οοατη η απειλη της Ελλαδος των «κοινωνιών» ἑλληνικὰ νά μοιάζεις ΜΜΜ
το 'Μ Μ Μ ή Μα Πω» 'Ἀς είναι οί παραπανω Φρασεις να είναι προΜ αν" Μ Μ ω Μ Μ ΔΙΑΧΥΤΗ καί κυρίαρχη υπῆρξε Οἱ ηγετικές δυναμεις της χώ- δόγμα της αλλόκοτης «Ἐλληνο- ΦηἩκἶΒ· ΩσΪ9σ0· μεσο 9Τ0“9 δ“Ι0 .Τεβε“Τω'
ΜωΜ“Μ ω“ Τὸ” η αντίληψις τηντελευταία είκοσα- ρας μαζί μέ τίς δομές του κρατους τουρκικης Φιλίας» που αποδομεῖ 0% 9ιωνεἶ· ο Ελληνισμ9ς· για Με) Ρ'ΐ0μσ Φ9'
Μ ΜωΜ Ψ ετία στηνἘλλαδα, συμφώνως πρός στό έπίπεδοΎπουργείωνῦΕξωτε- τίς έλίτ διακυβερνησεως της χώ- ρσ· ΕνσΡΨχθηβε· μορΨρησε κει ενΨη98· Η
°Μ“Μ·ώΜΜω ω τἡνὁποίαη ένταςιςτης χώρας στην ρικων, Ἀμόνης καί 'Υπηρεσιών ρας έπί δεκαετίες. γενι9 Των ΕλλΠνῳν Ελ', Όσο σιωνο επεφτε
ΜΜΜΜΜώ ι - ε ε ι - ι ι . το να θυσιαστει για τον απελευθερωτικσ αγωνομισματικη ενωση της Ευρωπης Πλη ροφοριων απεδεχθησαν τον Μ¦ ι = ι λι ι . . _ . _ . .
ΜΜΜΜώΜΜΤόΜ τ ι › ι _ › τ ε ε ε τ εχω πριν απο οκ μερες. να εναντιον της Οθωμανικης Αυτοκρατοριδιασφαλιζε την εθνικη της κυρι εφησυχασμό της μιας, ανεγγιχτης ο τ ι τ ν τ . . _ . . . ι _ . .
ι ι ι ¦ ι ι , ι ¦ ι ¦ ι , Οταν ο Ερντογαν «εσκισε» δια ν ν ν _
ΜΜΜὡΜΜΜ ας, ε ος ζυγσυ αδυσωπητου το οποιο επε
αρχια και επικρατεια. Μια προ- απο εξωτερικές επιβουλες, ενιαι- - τ ι ι - . . . . .
“ΜΜψ“ ¦ - ι ι .. ε ε . ¦ ε των ?νοτίων τον τηνΣυμΦωνια της βαλαν οι «Φιλοι» δυτικοι-παπικοι προκειμενου
σεγγισις προφανώς λανθασμενη, ας ευρωπαικης οντοτητος, ως μιας ι => = > · · ι . . . ι . . . ° . . .
ι - ¦ . . ¦ ι ¦ . ¦ ¦ . . Λωζαννης η η Αλβανια με την να εξόντωσσυνσριστικα τον Ελληνισμό και την
οι “Μ Μ- αφου η Ευρωπη δεν απετελει και μεγαλης «μητερας Πατριδος», μη συνδρομή τῆς Εὐρωπαῖκῆς >Επι_ ,ορθοδοξία Πρἀγ ο Πού δέν ἑΠἑΤυχε νά κάνει
ωωωαΜω ΜΜΜ δέν αποτελεί Πολιτικη καί Στρα- ανησυχώντας γιατηνδιπλωματικη - ν ι Ι ι ι ' . Η , .. . .
ω . ι . . . . . ε τρωω εθεσε στο τραπεζι Οίτη- η σταυρσφσρια του ]204, παρ ολες τις <<φιλστιἔκ“ΨώΜΜωΜΜ τιΜΨη ΕνωσἩπω να¦διασφαλλ κφστραἶιΜΨη αἶοδΡνἶμωση.της μα Τσἀμηδων στἡν“ΗπεφΟ· Ό μες προσπαθειές της», μέ τίς ανελέητες σφαΜἩ Ω” πΜΜ Μ ἔει τα κρ|ατη-με η ως προς τις χωρας. Ειδικα μετα την αναδιατα- χρόνος ἀντιδρἀσεως στήν «<Ελλἀ_ γές ἐπί ἑβδ0μἀδες από Τῶν Ἑλλήνων! Τήν κλοἔΗ* ω επιβουλες τριτων των εδαφών ςη συνορων στην Βαλκανικη δα τῶν καντονἰων»7 πού μεθοδεὐ_ πή Τα] βυζσνἩν00 χρυσοο καί όλων Τῶν (πωλοὡΜ  της. Αλλα ουτε και η παλαιοτερα εξ αιτιας της διαλυσεως της Γιου- και ἀπό τ ι ν Θ ως =· τ ιν Δυτι_ λ - . δ - ι λ _ _ Β Μ .ΜΜω“ Μ|Μ ὁΜ“ > ε ν ο ι τ . . ι ι _ η β η η η γων γ υπτων και ομικων υ ικων της ασ ευ
ω ώ ω ω αυτης ενταἔιΞ της ωρας στο Βο- ΜΜΜ και.την ἶπκυχη διἶρ' κή Ἑλλάδα μέχρι τό Ἀνατ0λιΚό συσας."|σως λίγοι ξέρουν ότι όλα όσα κόσμσυν
Ω" Μ 'Μ Μ ΕειοατλαντιΚ9 ΣυμΦων9 γανφση των τρωτων Ολυμπτακων Αἰγαῖο, τα Δωδεκανησα καί ὁσο- την πρόσοψη του Άγίου Μαρκσυ στη Βενετία,
ὰΜΜΜ ὁ' 'απ ως γνωσΈον= ἘηΥ δΕασΦαλιἔε Π την ΑΧωνωΐ Βετα¦τηΧ Ο 1η ΕΜΗ· νοὐπω την Κρήτη, ειναι έλαια· ήτοι τα όρειχαλκινα αλογα, οί κίονες, τα γλυπτό
Τίς ΜΜΜ πως Μ Με" ο διασΜέεΕατ0τητωρΏκΠ επι· αν» η Ενας απο εε πληρη σως. Πολιτικοί. κόμματα. διπλο- τῶν "λλόριων βασιλέων καί πολλα Με, έχουν
Μ Ά κ βουλη επιτων εδαώων Το πλε- αποχαυνωση εθνικα και διεθνο- γιὰ-Εεε καί στρατιωτικοί ὁΦείλουν κλσΠεῖ ἀπό ἐκείνην Τήν δισβόηΤη καί λησΤρική
 εν Οδυνηνό για τηνῖΕλλαδα ειναι πολιτικα. Άν αφαιρέσει καποιος αμεσα να οργανώσουν σχέδιο ΣΤΟΠ ρ0Φ0ρίσ Τοῦ 1204ΜΚΜΜμὡ οτι στην γενικη αυτη λανθασμενη την στρατηγικη σχεση που προ- Ἐθνικῆς Ἀνασυγκροτησεως καί , ., . , , ι _ , ,, ,
 θεώρηση προσπαθω ἀπό τό 2010 ωθἡθηκε μέ τό >Ισβαἡλ σέ συσχε- Ἀμὐνης. Να συντονίσουν τίς διε- Π9ρ 9λσ Το 9νωΪεθω· ο Ελληνξσμ0ς 9% μ0'
· ε· = ι > ι Ι ι ι · ι ν τ νσν επιβιωσε αλλα ει ε κατα θωσει τον ]θσ
να και υστερα, η καταστασις οικονο- τισμο με την Κυπρο και την Αιγι›- θνεῖς δυναμεις του <Ελληνισμοῦ , , ' Ι · 'Χι-[λ ' ' ' Ρ Ι
Μωα“ΜεΜΜ μιΚῆΞ χρεωκοπία9 Ἡ Ἑλλὰς μέ- πτΟ= ἡ Ἑλλὰς έγκατἐλεινε τἡντὐ- καί των συμμαχιών, παλαιών καί :ἔζἙα;εἔ=ἶ:ΞΡἶωΩἔημἙκ=ἔλἙΤἑχἔΞἑΞ
Μ Μ σω Μνημονίων έτέθη υπό πληρη χη της εἰς χεῖρας ή την καλη δι- νέων, ώστε να διαφύγει η °Ελλας ·
διεθνη έλεγχο. αθεση τρίτων. Ἀς θυμηθοῦμε τό την οριστική αποσαρθρωση. Συνέχεια στήν σελ. 8
'Ιανό Μ η ο
Μ. ωΜΜ Μ πινω
ΜΜ$ωάΜΜΜΜ
ΜωψΜΜΜΜΜ Ι Π · Οι πόλεις πού δέχοψΜΜωΜω“τΜῳ  Μ- νται τούς περισσότερους
ΜΜΜ-*ΜΜΜω ἐπισκέπτεΞ παγκοσμίως
 | | ε | Μ μέ διανυκτέρευση τουΜΜΜωαΜ“ στην | οσες' Ηλικ κι Μ- λάχιστοννιάἔναβράδυ.
είναι οί Μπανγκόκ ΛονΌι ΜΜΜ δίνο Πα ¦ ' 
, ρισι, Ντουμπαι,
Β ΜΝ· Μ 'αν ΜἩ. 8. ω ΜΕΓΑΛΗ ανησυχια προκα- ψυχοπιεστικα συμπτωματα», ειπε . Πού; Τόλμησε νά Κω Νεα ΜΜΜ ΣΙ7καπ2“·
ΜΜΜ Μ ΜΜΜ ΜΜΜ ω λοῦν οἱ δηλώσεις του αναπληρω- ὁ κ. Πολίτης, ένω δέν απέκλεισε θυσΤΞρήσεΙ Τήν πΤή_ ρ7ι. ΚΟ“αλα 40“μπΟ“Θ
ώ*Μ“ΜώΜ λ Ἡ του καθηγητοῦ Ψυχιατρικῆς καί τα ποσοστα να έχουν αυξηθεί πε- ση Τοῦ Μπαράκ Όμπά_ κωνστανΤΙνΟυπἶλΙἶ. Το:
““ΜΜΜωΜ=ΤΜὁ ϊ · #5 υπευθύνου της μοναδος Ψυχογη- ραιτέρω λόγω της οἱκονομικης μα; Ό πρώην Πρόεδρο; Ξ: Ξ:υ|λἄΑἔοππΞυ
ΜωΜωι6 ΜΜΜ Ψ τη νιατεικηἐστ9 ΑιΎινητειο Ν9σο; κοστος· που ΗΠΑ Μπίλ όλων βλημαζίσΠ έν; Τό ;α_
ΜΜΜ "ΚΜ ι Ρ ί α. κομεω=| ντωνη| Πο ιτη= Ρε τα Ό καθηγητής ὲἔἡγησε ὅτι ἡ Γνωστός γιατούςαργούς Τί ι Ἀ να δέν συ πε ΙΤ6 η( ν · ποσοστα καταθλιψεως στους ηλι- κατάθλιΨις σέ αῦτἐς τίς ἡλικίες ρυθμού; Το" ὁ κλίνΤονΙ λα2βαΙ στήν δ:(άἔα
ωΜΜψΜ|“ω“ ἀΜκ| τ· κιωμ"ῦ“9 εἶναιἀρκετἀ ἑπικἰνδυνη¦ καθώς ΦΜΜ“έΤὁνΌ“πά·
· ω ι ι ν ι Η τ ι τ _ μααπότό7σραήλ,μετα ε ι - ι
ΜὴΜΜ Μ Ο” ΜΑΜ ΑΜΑ" Με αφορμη την Παγκοσμια μπορει να οδηγησει σε δυο σΟβα . ¦ - ¦ ¦ Ο ΥπαρΧΞΙ «επίγει ΕΗμέρα Τρίτης 'Ηλικίας, ὁ καθη- ρές καταστασεις. Πρῶτον στην Την φδἶα Ἡ" ἰμΞνσΖ: ος Παραδεισος»! Εἶναι
Ε, ¦,¦ ¦¦ το ν ι. ω! ρΞΞ.αντιναεπιια ι -› ι _
 τα Ό Αγι05 γητης ανεφερεοοτι= σχεδον|ενας ανοια και δευτερον σε απόπειρες ἔπασΞ κουβέντα Μήν πί- η |αποκαλουμενη «βενε ΜΜΜ*Μ”Μή , ~ στους τρεις (27 Λ) ηλικιωμενους αυτοκαταστροφης, οταν μαλιστα | ¦ Ἀ τια του ι5*ορρα»Ι η μι
Μ ο” Διονυσι0€ των πασχουν από καταθλιψη, κυρίως η νόσος δέν είναι αναγνωρίσιμη. Πα' ἴα#νἶἔ Τον, μέ κρή πόλις ΟἰετΙιοοΠι
 Κ θ λ ~ βιολογικη καί λιγώτερο ψυχολο- Αυτό που προέχει είναι η έγκαι- 5 Ξ;;; :ἔυχ; ΤήΣ ΌλλανδίαΞ- Ἡ περιω α ο ικων γικη. <ζΑπό μελέτες που έχουν γί- ρη διαγνωσίς της. 'Η βασικη αἰτία ~ . ¦ Ζ 7ραΦη δίκαΙΟλΟΥΞΙ την
Με” λ λ ι ¦ ¦ γ ε ¦¦ ¦ ι ι . _ , . βγει στην πορτα και γε μα7εία. Όλα Τά σπί_
Μ ω κα'. τα νἶι στην Ελ7:αδα° εχ9υμε δέ” ο” γι9τηΥ εκξηλ9ση ΠΕ ν9σου στην λώντας πρός τόν πιλό- Ϊ ί Ι Ι
Μ Μ Μ ο. Μ α τ λ τ το 27% των ηλικιωμένων |εμφα- τριτη ηλικια ειναι οι απωλειες πα- Τα κουνώΠαΞ Τό κεφά_ ΕΞ: νΐδΞ::::ακΖΖἴ
Μ ὁ ω ι Ωω ον νιζει καταθλιπτικα συμπτώματα. ντος ειδους, οπως η απωλεια ενος λ . . , ι Μι Ξ
· ε . ε . ι ¦ ε ι ι ¦ τ Ι Το" να ΦωναξεΙ· «Ελα λιων. Δέν ύπαρχει ούτε
 Αυτο διαφοροποιει πολυ την κα- μελους της οικογενείας, η Φυγη τ - ~ ι ι ς Ι | ) |
ω · 4 ¦ ι . ι ι . 7 5 ν ν ι - - ε ι ι ΜπΙλ· παμε! Ελα· θα σε ενας δ μος ια αυτοκιΣελιΞ ταθλιψη απο την θλιψη, που ειναι απο το σπιτι του παιδιου, αλλα και Ι ι ρο , ζ
¦ ι ι ι ¦ ¦ ι ι ι παω ΠΙΤ!» νητα παρα ενας ποδηΖ μια φυσιολογικη αντιδραση σε η οικονομικη δυσπραγια. λαΤόὲρομοΞ Στά κανά. Μέ Τά·“ σΤρΟ“μΦά- λια ύπαρχούν ηλεκτρικές
κια καί τόν Μπόμπ τόν Ι · ~ - Ι _
| Ν ς | | | χ βαρκεςΙ εντελως αθορυ
Ξ ¦ ε α | ε α Σφουγγαρακη τα «εβα- βες. και παντού δένδρα,
ημ ρ  ρ ς λε» ὁ ἘρνΤΟΥάν· Ό λουλούδια, γρασίδι...
_ ΤΟΜΟΣ "ΡὁΕδΡΟΞ στό
πλαίσιο τῶν έκκαθαρί- ο Πήγε να κάψει ζ ωΜΜ 5 , 9 | σεων | | ) | - | | |
μΞΤα την απΟπΞί ντανη την γυναικα του
  ρα πραξικοπήματος της καί κάηκε ὁ δω; Ό λὁ_
Το ΔΝΤ εΨμ"ει Φον ΗΜ 7ΟΙ!λίΟ“ι ἀπΞΦάσΙ· γος για έναν Ἀλβανό
σίδἐἰΐΞἔίἙλΞἔἙ%ἔ 'Η Μα Μ Μ Μ ο· Μη η· Μ τα ωωωωωΜ ΜωΜωωπω σε νά Κλείσε! 39 "ΙΜΟ- σΤήν ΜΜΟ ΜΜΜ· ὁ
δ Ι Ι 9 - ω ω ο Μ ω Μ τα ο ο ΜΜΜ σΤαθ“0ύ5 τον ὁποία ἐπειδή ή Μέι/769
ςχρεουςνισνσσυμ Ωω Με· Μ “Αν ΜΒΜ 'ΡΜ Π· Ν Μ Μ” . . . _ , ,
νετό<7Χ8ι στό ἑλληνικὸ Μ Μ Μ Μ Μ Ν κι Μ ο Μ τα Μ ΜΜΜάΜ Μ Μ Μ ω ήταν «ενοχληΤΙκΟΙἴ Μ του του ζητησε διαζυπρόνρσμμσ. Με ω ΜΜΜΜΜ Μο' ΜΜ Μοτο ΜΜΜΜο ΜΜΜ Με ΜΜ· το ΜΜΜ; καί «ΜΙ- 7ΙΟ άρπαξε Μ ΜΜΜ
ΜΝΗΜΗ· ῳωἡΜ- °ΝΜΜἡΜΎῳ ΜΜΝΜΜΜ λουσαντηνεθνικη ασΦα- βενζίνη μέΟἩΟπὁ νά Τήν
λΜ Μ(ωΜωωω ωΜ.ωω "ΜωωὴΜ· ΜΜψΜΤὡ λεια»! Μεταξύ αὐτῶν περιλούσει καί να της
ΜΜΜ τη Μ η' τα Μ ω Μ Μ Ω ΜΜΜ..." ΜΜωωΜωω είναι καί τό κουρδικό κα- βαλει φωτια, αλλά δεν
οι κατοικοι τῆς κα δέν Ψ” η! ή· Η Μ"ή| "Μ'““'= 'Μ""““' Μο “δω Ν ή “ΜΨΜ¦ἄψ νάλι ἔτοκΤἙ το ὁποῖο πρόσεξε. ή βενζίνη έπεσε
έπιθυμουν παιδια μετα- κ ή· Μ Μ Μ Μ Ο μετα ί ει παι ικό πρό- ἐπάνω του και πηρε φωναστῶν στα σχολεία τῆς Μ Με τα ω ο Μ Β ΜΨΜ“ϋΜ|π _ Μ | Μ Μ το Μ "ΕΜ γραμμα, μέ σειρές όπως τα εκείνος... Τώρα νοσηνησου. Η· μ” "Ρο" "απο Νιν" Μ¦"Π Το μ ¦· οί ανωτέρω. Καλα τόσο λεύεται σέ κρίσιμη καταΜΜ ἀΜύ μ·- ' ¦ ' ¦ ω". ΜΗ” Μ πολύ φοβάται· σταση.
Τω|Μ° Η | η Ν, η" ΖΑΜΜὡ ωῳΜωΜΜ Μ·ΜΜΜ ι
Μἔω ΜωωΜω “¦'"Μ“Μἶ Μ ωὁΜ ή "Μ ΜΜΝΜὡΜ
.Η Β . . , _ Μ|"¦*_Μ"° ΜΜΜήΜΜ
πιο Συνθήκης πιο Λισ- ΜΜηηωω "ν·"'"' ”ΠΜ 'Μ'- "“ Μ' Μ Μ Μ ι λ
. . . . . .ωΜωΜω πω ο ὺ“Μ καθεπ ωι ·
σαβωνος πριν απο το ωΜ"“ψΜΜ κή Μ 9 _ κἔ
τέλος τοῦ προσεχοῦς ωΜΜ“Μ ΜΜΜ-ΜΡ ΜΜωΜ“ ΜὺΜψΜΜΜψ στιν --:.>
Μ°ρ"°“· “Μ ΜΜΜ “Μ Μ” ΜΜλωΜΜ . η · τ τα .
ΜηΜΜΑἄ τοωΜωηΜ ΜωΜωἄ ΜῶΜΜλἩΜΜ Μίκα Με ῖΐ`* >-··ἔ
Η ωωΜωωωεΜ ΜΜΜωω ΜὁΜΜψΜ ἔψΜΜ "Μ
 Μερα. Μαιο.: Μ Μ η Μ ω ηὅωωΜλω ΜΜΜ Μέ Με ΜΝ σι'γῦν“ί“Ϊ· ΜΝ” “ετ
ο ,Η 'ο "Ἡ" οίποοσηοοὲς που κυκλοφορούν μὲ την ΕΣΤΙΑ