Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι κλειδώνουν συντάξεις στα 60!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χ|Λ|ΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΟ|
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑηοΦγι·ογΝ ΤΑ γΨ|·|ΛΑ ΟΡ|Α ΗΛ|Κ|ΑΣ
Ποιοι κΠειδώνουν
συνταξει8 στα 60!
ΒΑΣικΑ κΡιτΗΡιΑ
για γρήγορη εξοδο τα
χρόνια ασφαλισης των
εργαζομένων εως το 2012
και το έτος θεμελίωσης
της σύνταξης
εκΝεγΡιΣΜοΣ ΣΤΟ ΜΑΞ|ΜΟΥ ΑΠΟ
Τ' ιΣχγει για ικΑ,
Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και
για τα ειδικα ταμεία όλων
των ΔΕΚΟ. Αναλυτικοί
Πίνακες με τα όρια ηλικίας
για ανδρες και γυναίκες
ΛΛΛΛΛ Ἡ
ΠιΝΔκςἔξλ¦
ΣΤΟ Ε|Δ|ΚΟ ΕΝΘΕΤΟ
ΑΣΦΑΛιΣι-ι ε ΣγΝτΑΞΕιΣ
ΤΟ ΓΚΑΛΟΠ
Με «καηέῆο»
οηεραξίας
οι ηωῆήσεις
ακινητων αηό
τον |ανοιιόριο
Ξ Ϊ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ: ΣΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Ο 
Ϊ! Σ”;ἶἶΤΤΠΑ
¦« ΤΠ ι τι εεττ τ τ
. ΣΕΓΑΣ ~ζἶ'ἄῖἶΞΪί Ο: Ο» τι ΣΕΞ ζ]“
,  ·- ἶ`  -------  Σ
«κάθε μέρα“στην ουρά
για ένα ηιάτοέφαγητό»
Ο ί  ιιιιιιιΤ4,35
40.000 ΠΩΛΗΣΕ|Σ ΜΕΣΑ ΣΕ Λ|ΓΑ 24ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ|Α Τ0 ΝΕ0 Β|ΒΛ|0 Τ0Υ ΧΑΡ| Π0ΤΕΡ  ΣΕΛ|ΔΑ 40
"` Ν*
|·| ΑΓΚΥΡΑ
κΑτΑΣκΕγΑΖει
Σκι-ιΝικο ΥΜ|ΩΝ
: ΥΠΕΞ: Μοναδικό ζήτημα στο Αιγαίο
η οριοθέτηση οφαῆοκρηηί6ας
Σ ΕΞ _. Ἡ;
-#·.ι.4
Ο' ΜΗΝ' ΕΝΑΝ
«Μ» ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΣΕ ΔΤ'Μ0ψ|ΤΦ|ΣΝΛ·
Φ|ΛΣ|(0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα