Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝ Σερ. 10 ζε"Ιί#ΠΞ_ζἔ; Σ" - Σετ τ Δ ειτε τ ·,
Δ'ΠΔΟ ΠΑ-.. ἔτι ε αν!» κΔΝΕιΣ ΔΕ 'Ύ  Ϊ
ΠΑΕ' ΟΦ ΜΕ :ϊ “ ΠΥΡΠΝ ΜΕ Πήρε μαραβα Π|ΣΤΕΥΕ| ΤΟΝ 
ταΝ Β|ΝΤΛΛ  .Ι ·ϊ «ΡΕΝΤΛΒ|Ν» στα τον Ζιλμιιέρτα ΜαΝτΕκΔΛΒα 
- η· Ρ° ΦγΜογ 2836 Συνεχίζει να ποναει στη μέση ο
° ῖ'Μ" 130€ Πορτογαλος και... τρέχουν στα Σπάτα
 οΛΑ τα ΛΕΦΤΑ Στο·
εμφανιστεί
ιι Λέατερ του...
Τσαμιιιανς Λιγκ
κόντρα στα
Σααυθαμιιταν;
Ξ:ἔ _ >
“·Φτ= “Ξ σ Δ . ` ·.-_ η α) ή·
 και τιι τκαι>ι
Πιάσαμε το Σοσιεδαδ-Μιιέτις
στο 1-0 με 5.60
Ο ” λ Ι
ΜΜΜ το ΝτεΡΜιιι Ι ·
ΣΤΟ « 9 Λ' Μ 29 Μια· :τα
στη Φιορεντίνα
 Ι Ι Ι
έ το _ Πολυ μεγαλες αιιοδοαεις
στο προτεινόμενο
συστημα για ειδικους
“ ο ς τι... ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ οι ΛΝτΙιιΔΛοΙ
  'ι ι Το ΜΑΤΣ Στο «|(ΛΡΔΙΣ|(Α|(ΗΣ»
   Ο «Χ» θΕ^ΠγΝ
Ύ ΤΕΒΕ' Σια ΛιΜΑΝι :η
 ι ιιΔο κα ΠΑΝΩτ
Τι τον ααροτρυνουν οι Μονόδρομος οι νίκες
στενοί συνεργάτες ῖ00 με Αστέρα και Βέροια |