Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κι ς εεεΛΜΜ. ΚΑΙ Ε ΡΩ“Η“ 
 0*·ΘΡΥΛ σε οεΛειαποΨε σ·
ιχπτανπιο  η 
 εισικότερα για τα· οαυμπιακό που παίζει - Ψ
¦ ,στ|ονσευτερογυρο και'τουςτρεις ανταγω-:
' :πιστός του εισαι: ΣΑΡΑΣ. ταν ,ΑΕΚ τον Μακ
και τον πΑαΑοααΑικο τ το πρόγραμμα των” ί
η ο αγώνων οείχνει ταν αναγκαιότητα.γιαΣτοκ ι ι
νοαυμαιακό να κεραίσεισαμερα ώστε να' μ'
Μιρκα εαπ
#__Μ,
πατατα. 4'
~τιοεΑτ. ' 4'
ΜαινοΑτιιτ. ί
ΑΝΔΡ0ΥΤΣ0Σ. εονι·οτ.
2ΝΤ|ΕΛΑΡ. ΠΑΣ|ΕΝΣ|Α και
ΜΠοΥΧΑΜΚΗΣ θα δουν
ααπσ ένα παιχνίδι από
ταν εξέδρα ο Εκτός
' αποστοαιίς και
οι τραυματίες
ΡΕΤΣ0Σ.
εΛΑΜπιντε¦
ΛΑΟΥ'
Δ/υτας: ο. Νικοῆα'ί6ας
Διευθυντής Συνταεεως:_ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΚΥΡ'ΑΚΗ 2 0ΚΤΩΒΡίθΥ "Με Ο ^.Φ. Ίθο7δ
*`τ=Ϊ`°3ἑ4ι2 3
ί¦30 Θ
“μπορεσει ναισυνεχίσει:τπν προσπαθεια του
 |με+σοοαρες αξιώσεις για ταν κατακταοα; ¦ ι του σετινου πσαυπ6οαταυ τίταου για
¦ μ χ π9Μως και Μουσικα πονους
ζ σοπυμπιακός :
κχρειαΖεται__ 
τας-εντεκα
:κα ότερους ίκαι
 εστερους)
 'ο ν τααρχικό του 7
 γ ι η  στους απόψε.
ΜΑΗ":
ιι"|° εγκοπΑ
Με απόσταγμα"
ο Γερμανός άσος
Ξεκαθαρισε χθες στα Μονο
πως «ο Φορτουνας είναι
ενας σπουοαίος πρόωρωριστιίς και είναι πιο
ευκοαο για μενα να
παίζω μαζί του»
ο ζ δίχως ¦_
Με" όείες»,και :
 κανεισ 
Ι ο κα “ενιαία τοκ/παικταα τόνο ναπιακον'
Η” 'ΦΣ 'αίτια ΜΑ|¦ίΕΜΑτοἡΚΑ·ΑίΣΚΑΚΗ
 ζ «τοματςμ ταν ΑεΚείναιτοχμόνοπου εχουμε;
  ' 'στον οπόυἔτνοιααΖίιιΜπωιιενν ιατροί· 7/
γ γ  · ι ν σουμε·οσρ οτε ταχρώματα μας:καιεαατε κ ί
ι στο ναπεόοητο .αμα του ΜΑΡιίοΜΑΡιιι . '
- στουςρπαοοός του οπυμπιακοό
ΓρΠΦ ΗΜ ο· 'ΩΡΓ°£ ΧΑΔΑ: ίσεῇίϋα '5) - Π||Ε_ΗἙ Β'ΡΠ|"Σ ίσεΠιᾶα '5)
Με πρωταγωνιστες τους
ίρανους Μασουντ και ΑνσαριΦόρντ οι
Νεοσμυρνιώτες περασαν νικαΦόρα από
το Καυταντζόγπειο
ο ίόανεικόςαπό τον χ 
οπυμπιακόι Ανσρεας
πωπω" είχες"
τεπευταίσ πόνο χθες ι
ι των στο 'καυταντςό-κ
η ί ·γαεισ.Μεεντυπωαιακα
ο ί ` παρω" στις
- καθυστερἩσεις, ο
ι  , τ 3 Μχρανσς γκοακίιιερ Δ =
( Η - : η κρατασε ταν;αοπυτιμα
η Πω Η Μίκα γιατσνπανιῶνισ < ~
' Με' ετα
 Στο εο“όΜαοουντ με: η Ι _
ζ σταααακτικό αριστερόἶσουτ νΙκασε 
Χουαντερσον και εόωσε το προμαόισμα ¦¦
` ~ το>Ζθζο,ΑνσαριΦαρντ;με ωραία
¦ ,ααα Μπόρατς"
7 εσπεα οααεαναμπακαν
 προσποίασ ο αοειασε» τον;κεντρικο αμυντικό του 3 ν;οτο;ματς;,ότανο'
ι , καπ; Νόσος. 'μαακεστπνπεριοχα και από Ματίνα με κεοαπια ο
και αριστερα μεεεεοχσ απο" χ 7 ο μετά αν ασίστ κατι οι
ο ¦ααμαρου είασε θεια :_
ενο-νεο >~ >
η πίεσαν οταν
Μααιστα στο όευτερο αεπτό των καθυστερήσεων αίγο επειιμε να καθαρίσουν.
παπα ο Γιαννιῶτας με απίθανα επεμθασα είπε όχι στον περόνε κρατώντας τα
νίκα για τον πανιῶνιο ο Στο θο'+7' αποοπιίθακαν οι Αουκίνας. Μπεν
ζ ο ΜΜΜ6“ΦΜπ
η Με αενε:τιώρνσ
:σ Ανοριανόπουαοκαι
η' σεαω να γίνω ο τα
ζ αουθα παίξει-στον
τρωω *στον
γ γενναθακα οταν
5 ΜΜΜ. ο μπαμπας
ίΓιόνναςι μου
νίκας
τονπκοι
ΞΥΠΝΗΣΑΝ στο
τρίτο οεκόαεατο. όταν
καταφερω να εκνευρίσουν τον οπυμπιακό και
με ενα επιμερους ως
μείωσαν στους επτα
ποντους. μπαίνοντας
απο στα
οιεκόίκασα τπς
ΜΜΜ ΠΑΝ Ἡ
ίρεοα τοοτρίτο απατα”. »ο
οΑνΜπιΑκοΣ όταν εντυπωσιακός χθες
στα Γαυόαθα'και `σόρωσε τα_Γαπατα-ὰ
σαρόι στο τεαευταίο παιχνίοι“ταςο ι
- προετοιμασίας:του.¦ θείχνοντας ότι ^
Βρίσκεται στο σωστό μονοπότι ενόψει
τας ουσκοπας σεζόναου ερχεται
ΜΝΗΜΗ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ι
ο ΜΝΗΜΗΣ οταν τεαευταία π
περασα. όταν οι Μότσια ο έ,
-σαμείασαν τα πόντους και... “γ
· επανεόεραν ταν ααα ο οι
ορκαγός αταν χθες αποπαυ- 
Δ στικός με ιν πόντους και ε
¦ ασίστ. εχοντας ουσ ι `
¦ > συνεχόμενα τρίποντα τα'
στιγμιί που α ιααατό τι" γ
αααοιόοει ακόμα και στο -ό'σ ·Μίααοεν όταν κρειαςόταν και ο
μ ρίντεζα Με α.. ο ριμα.)
αμυνα.
τρανοαοσόαε “είσαι
:ζ “στο ποιας κατι ι
 μαγικόνκαισ
αααπους ίτόκας
ετασινόαουποςι“
μου εΦερνε μ¦αόαες
ντουθρυπου_ 'όνειρό .
μου#είναι να σα τον ~
ο οπυμαιακόνα ¦ 'Ι
Ζ κατακτα εν
“ ευρωπαϊκό ` ς `ί(ιίι'ιεί"|ο.· '
' μετα θα' το _ ι
γκαπ. ααα τον παπα· ο
ο Μόνο ιγκόροεπίαε κατω ο
Σε στο το ματς α γιαννιῶτικα
ν ιαμαοα είχε μόνο ο ία εντός -οτόχουι τεαικεςτνέονειες. εναντι
το .ιοί τας γααεοουχου. όμως
"Με το τρίαοντο και Ματ
¦ πενε... του" του πως
να παν τσαειςιι
η Αποστοαιί=
Γιάννας
Αναριανόασυπος
οι ναοιῶτες είχαν ουσ αγαπες
ευκαιρίες. παπα όεν τις
¦ εκμεταααευτακαν οι Ντουααα
και και αποτο" ίθΑ'ι 7
Με παπα-Μπα
η Φτωχό θεαμα το
¦ παιχνίθι. που ανοιΞε
ί ταν αυπαία τας σας
αγωνιστικας
τρωει ο Μαιου κακ:ταιντσναακιιτ ισεαισα ει
_ ο σκόρερ
του πΑΣ ιγκόρ
σεπίπε ειντόπ
[7ιυ¦ωοΜρ[ ,Ϊ
ι·ια¦εο·' ο;-οπναοτ.
ο Κετσπάγια
χθες. για θευτερα σερί
αμερα. τσεκαρε το ίσιο συσταμα.
με τον 'εαπανα οιεθνα να τοποθετείται Ξανα σε ρόπο όεκαριου ο
Στους βασικους και ο Λαμπρόπουαος ως κεντρικός μέσος)
αντί του Σιμόες
“ε.α¦;¦..οωτ
το μυστικό=τωνγτερμαι Μου» ο
ονικασσυμε ` 
;ναπεόθὐ
χ ε " του τόνιο Σίπβα3ίΞθ'
Η απαντπσανμχ _ 7_ η
η ί - Με) ο ο αεααόειακόςῖθα μπορουσε
κραταω" παρει-Δ _
δύοΚαπαοουτ-τ Λ
Με ΜΜΜ _ κι( _
Χαμουο.ιοι πατατα"
Ζ όοασαν?τπία τ ο τα
Ο 'ο Η
στο +24 χαρα σε τρίααγτ οι· Μ
εκπνοαχτα στα `
ΑΝΕΒΑ|Ν¦ί ο ΜΗΝ" ί” π.. θ ριμπ.. τ
κοιμ.ι ο πως κοπεί στο πρῶτο αμίχρονο
Μιαοντιαοε ί” π.. ό ρ.ί. ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ ιο π..
θ ριμπ.ι ο πατουσε κααυτερα ο ΜΑΝΗ
ίόπαιεε θ πως και είχε 8 π.. ε ριμα. και τ
κοψ.ι ο Σταθερός ο ΛοτΣ'ΣΚί Με π.) και
αστοχος ο ΓΚΡιΝ ιο π. με τα σουτι ο
Κορυφαίος τας ταπατό ο ΓκιονΛε· Μο π.ι
και πρῶτος σκόρερ ο αττί Με π.ι ο τα
όεκόπεπτα: 23-44. Με”. 89-64. θθ-θθ
~ .τοπικ
Ας “εποε Μίκος!!
ί θεπγτιῳμόνοι,
αιωνας
απαιχνίόιαν
η ΣΟΥΠΕΡ ΑΜΚΑ ίσιιμεραι: θα αγωνιστικα
οανΜπιΑκοε - Αεκ
Διαιτατιίς είναι ο ΑΝΑΣΤΑΣίοΣ ΣίΑΗΡοπονΑοΣ
ίΑωθεκανασου› και θεαθεί του οι τνενΜιΜιιτ
ίπιερίαςι - αιιΜιιτ·ιΜιιτ ίΜακεόονίαςι ο το
ματς αρχίζει στις θ.εο μ.μ. και θα μεταοοθεί
απευθείας από το μονΑε·οκτε τ
αααΑθιικΜκατ- η
Αττττατττιποαιιτ α .
“ χατΑΜΜαοα Ρ
 ¦ κακοτ·ι·οαοναοτ
“ίΑθανῶνι.ίΡ'αθ ;
η ιΧαπκιοικαςι-τΜΣαΣ
ιιιαείρσυι, ο Με Με
μ.μ.,ίιισνΑεθοκτεα ή
_ οποια ε πιοκ“ιπΜιω `αγιιιθιινανιἐ ' ζ
χοντκοιαονιερακαςι `ΣΤΑνΕονΑΑΚΗΣ+ίΡεθυμνουι '
~ ` 1ω·:'οο·:_Α¦όοκ Η : 
·:ΕαιΔ ΚΚ ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα