Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  ΜΒΜ· ΜΑΗ ΜΜΜ
Ο  και· “4 Με... ΜΜΜ
Μ·ωΣΥ¦ΠΡ'ΨΕΗ
ΜΜΜκωΜΜ·ω·Μ·
:Μ ΜΠΕΡΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ τα: ΜΠΑΣ
ΜΜωΜΕΜ
·· ΜΜΜ .
ΜΜΜ Υ)
ΑΜ@ΑΜΜΠ0Μ .-¦ , ·”
ΣΦ|ΓΓΕ| Μ ΜΜΜ Μ ΜΠΕ· ο ΑΡχκτοΣ
ΕΝΠΧΛΗΣΕ'ΣΠΓΚΑΝΕΖ0Σ Π|ΒΑΝ0ΝκοΠΡογΜΜ  _ 2-9 
ΑΝῖ|ΛΕΝΤΕΣΜΑΠΜ-2-3-Ι Ο 
ΜΕΤΑΝ|ΠΜΕΝ0Σ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΑΝ ΤΟΥ
ΜΜΜ  ΤΙΡΑΝΑ.. ΤΝΟΛ ΝΑ' ΟΕΑΜΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΤΑΝΑΟΝΝΑ|ΝΟ ΠΟΥ ΥΟΟΔΕΧΕΤΑ|
ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΥΟΕΡΟΤΤΟΥΛΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΝΑ <<ΧΤ|ΣΕ|» ΣΕΡ| ΝΙΚΟΝ ΣΤΗ ΞΟΡΕΤΤ ΤΕΑΟΟΕ
_1¦ /
@  ΜΜΜ... χ
Θ καπως
'Β¦15.ϋνε Με ιωωΜ.ΨΜ Λ η ΜΜΜ!
ο· Σ"'ΟΥΡΟ| Μ ο' ΜΜΜ·
. Ο; “ι . ' = :
ε . = ' · 
2· . 2  7' _ :_ ' γ . _  ΜΔεκεΔεΕΜικΜεΜΠΜεωωΥ
#2? Τ Χ Ι Ο    ῖ0ΥπΜΜωκΜΜπΡοΜΜωΑποη
Ν“ῆβΧ 51. ` ~ Ο
. Ο _ Υ, Τ _. .
Κ ΞΕΧΠΡΤΠΑ ΜΤΟΤΡΑΦ'ΚΑ ΠΤΓΝΤ0ΤΥΠΑ
"ΜμπΜ·ΜΜ'|ΜῇΜ
Μ¦ΜΜΜΜΜω·ΓΜΜΜ
ΜΜΜ·Μ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα