Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦ ω·4/
ι. 7717 7 :;:> 7 !Ι;
.Ρ · _ Μ .Ξ κ
η 7 ι: .υ· Π ._ 7.
η μ Η η' ' Η
. ΠΙΟ «βρώρΙπα»,
πεθαίνεις!
Τα ΞαπΚ Μα που
σερβίρονται: έξω από
Ο” _ Ι 'κι γἡΟεδα της Αμερικής
'ω°'°ς“°όεδ°°ς ααα..!
'Εχετε την σ Μ Ι Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ρ · / .- Ρ ` ρ Χ ' 1 ' .Ο Μπορει να
να είστε ἰ-!_μΜ-! »ΜΜΜ-1 / 1_/` , τα αλλαξε'
Μαι: ω Οωεω ΜΜΜ· ·.·
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ!!!
κγΡΙΔκΗ 2 οκΤΩΒΡΙογ 2016 ΠΜ!! ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 130 -τΙΜΗ Με ΜΠΟΝ: ΠΡΟ 4,20 ολα α"0ψ
ΔΡ. ΦΥΛ. 5556
= Γ και ^ Γ ρ Γ Γ Γ σήμερα με ΑΕΚ (2080445 1)
α 5  ι
λ. Λ έ 
Ο Οπα!
ΜΕ ΠΑΘΟΣ
ΚΑΙ ΠΕΠ!
 _ __ . να· τη νίκη,
  ῦ Ο Μ "σβήαε·"
 ν ” ή' ι ' Μπα Με ΝΑΔΑ:
Ο Ο , Ο . κΑΛεΣΜΑ ΜΜΜ ΣΤΟΝ - Ν ΑΙ μ “ ΜΒΜ χώἀΦΜ ΜΜΜ
' · ' Μ ΚΜ ^Π°£^ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΟΛγΜα1ΑκΟγ Ξ ~ |_  (ΜΡ' ή ωΜΜς»
. Κ·- Η· _ '7 η Ο , .¦¦,η_ω
/|/#κά|||Ζχ 
ΑΖ5' Η||χ| ·
Αποκτήστε το τωρα
Ο ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙ0 ΤΟΝ απὸ ".995€
ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΒΡΙΣΚΕΙ _ . ,
ΡΥΘΜΟ. 89·68 "Ἡ" "ΜΑΤΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα