Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
π'>-··'
9 '|!Ψι'!'Μ"Ἡ!'!Μ" "ί 'Η'
Εκδοτη5: Κωνσταντίνοε Μητση5
ΜΠΑΡΑΖ ΠΕΡ||(0ΠΩΝ ΜΕΧΡ| ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ “ΠΡΟΣΩΠ|ΚΗΣ Δ|ΑΦΟΡΑΣ»
ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
απο τα αστραπιστικα ταμεία
”Ενα Βημα πριν την πτώχευση Παγωσαν οι νέε5 επικουρικέ5 απο το ΕΤΕΑ
- Νέο κουρεμα 30% - 35% των συνταεεων
ΝΕΑ ΔιιΜοκΡΔτιΑ
Εκῇογέ5, τώρα!
στο καῆπε5
για να φυγει ο
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Προωρη προσουνη
κυΒερνητικοε θίασοε
Ανασχηματιομοε
ενόψει
Σε Ποιο τιρσσωηα
έχει κοτοῆηξει ο Αῆέξη5 Τσίηρα5
ΕΚΚΛΗΣ|Α
Σελ 4
Κρίσιμη η συνεδρίαση
την Τρίτη
Καταγγεῆίε5 'ερωνυμου για
αῆῆοίωση τη5 ένα ταυτοτητα5
ίΔ|ΠΤ|ΚΟΠΟ|ΗΣΕίΣ
Σεπ. Ἡ
Πώ5 ξεπουπουν
τη δημοσια περιουσια
Συγγενεί5 και φίῆοι στη διοίκηση
του γηερταμείου
Σεπ. ΙΟ
· Τώρα μηορείτε να μσ5 οιαΒαΖετε καθημερινα στον ιστοτοπο νννννν.ντααιηί.ετ
2ΟκτωΒρίου 2016 · Αρ.ουππου 982 · Τιμη] ευρώ 7 Π
ΑμφισΒητεί τη Συνθηκη τη5 ΛοΖανη5
οκ σε ῖουρκία και ΜΜΜ προκαπεσανοι 6ηῆώσειε του προέδρου Ταγίπ ΕρντοΣ ναν που έθεσε εν αμφιΒοῆω την αποδοχη εκ μέρου5 τπε ΣυνθἡκΠ8 τηε ΛοΖανη5
που είχαν συναψει το ί 923 ο ΒενιΖέῆο5 και ο Κεμοῆ. Οι πρώτεε αναῆυσει5 μιαουν για προσπαθεια του κ. Ερντογαν να στραφεί κατα των Κεμαπιστών και οτι οι 6ηῆώσειε έγιναν για ξεκαθαρισμα εσωτερικών πογαριασμών μετα το αποτυχημένο
πραξικοπημα. Ωστοσο, οι 6πῆώσει5 αυτέ5 προκαῆουν έντονο προΒηηματισμο και
στην Αθηνα, καθώ5 για πρώτη φορα επισημωε η Αγκυρα αμφισβητεί τα κυριαρχικα
εῆππνικα δικαιώματα ακομα και στο κατοικημένη νησια του Αιγαίου. έστω και εμμέσω5. Σε μια εποχη. μαῆιστα, κατα την οποία το προσφυγικο και το Κυπριοκο Βρίσκονται
στηνη 'τη α ηαι8επικαι οτηταε...
Μ γρ μμ Ρ Μ"
  '_           .- σ _
|ὁίΟΚΙΠΟἱΟ: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
Σέλι]
κηΝΣτΑΝτιΝοτ ΜΜΜ
Οαγώνα8 για 
την επιΒιωση
Η «ΒτΚ» παρουσιαΖει
το Β' μέροε
τη5 αυτοβιογραφία5
του αείμνηστου
εηιχειρηματία
Σεπ. 9
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ “Βτ'(»
Η Βουῆιμία του ΣΥΡΜΑ
και η φτωχοποίηση
των Εῆῆηνων
Γραφει ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΟΒΕΡΔ0Σ
“ψηφίΖουντα παντα
γιανα διατηρηθουν
στηνεξουσια»
ι  ιιΑΝΝιιΣ
ΠΑΑΚ|ΩΤΑΚΗΣ,
πρ.ηροε6ρ05
η] και Βουῆευτη5τη5Ν.Δ.
' ί Σεπ 7