Πρωτοσέλιδο Αυγή: Συνέδριο απαντήσεων για το σήμερα και το αύριο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ γ . ΕΤ0Σ1ΔΡνΣΗΣ1952 -Β°πΕΡισΔοΣ-ΑεΦνΜοΥ 12700. καιΑκιιι σωρεία Με τιΜκ=3ε
Μπόκα εκατο
ΠΑ Μ¦Π¦"¦|Α
γ Την αναγκη το 20 έ
π “ω π   Με Συνεδ ιο
"Λ ΜΜ “; να δώσει πειστικές
ν" ο - διεξόδους στις ά
 Κε::ι:ἐ=:υ:ι απαντησεων
 πρωτόγνωρη
πρόκληση της _ ύ
 ια το σ ιι ε α
Αριστερός, στο γ
ασφυκτικό πλαίσιο που ά
επιβόλλει η κυρίαρχη
¦  και το αυριο
7 · πολιτικη στην Ευρώπη,
° ΣγΡω δεν Μακ" επισημαίνουν τα μέλη
Μ Μ ΜΜΜ του κόμματος στον
Κω Μ ο" ω Κω" · 15 ανοικτό προσυνεδριακό Υπηρετῶ το σχέδιο
διάλογο που για ένα ισχυρό κόμμα
κορυφώνετω τις Οι τόσεις ως ιδεολογικό ρεύματα
επόμενες ημέρες. είναι πλούτος και ενισχύουν τη σκέψη μας
Ουσιαστικό, το _
Συνέδριο συμπίπτει με , 
την ολοκλήρωση ενός Νέα «κόῆεσμα» Ενα αίτημα Η κατόκτιισιι μια
οργ"ν¦σμὁ$ Χρόνου από ω δεύτερη στην κοινωνία από... τα ααῆιό ιιοόιακόε ιιγεμονίαε
Αδιαφανὡν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και 
Συνθηκών αποτελεί αΦεἙΠΡία του Ριιοσιιασακό Ένα προοδευτικό Για το παρόν και
θεσσαῆονίκη5 . το πολιτικού ωδι“Φ°ύ
μοριακό, ρεαῆι- Μ  τομέΜον των
γιατηνεπόμενητριετία. μ Η “ 7  ¦ _ η
θοῆό ιιοόιτικό
τοπίο, ιιαρό
αι δυσαρέσκεια
· 1617
ο Μέθα Τσίπρα$ ι
Για ενα συγχρονο | Μακ' φόρο "ΜΒ χ 
μαθημα Θρησκευτικων ΜΣκ°"εΜρ|° - Ξ
·· Ρ 45
ω Μ | τον ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΜιι·
γ ΕΥΚΟΛΑ γίνεται αντιληπτό ότι η δικαιοπολι- ι
τική και θεσμική ουσία του ζητα ατος της δι- ί ° “ ί “ “
ΠΝΑΝΟΑΕ ΜΜΜ του Ρ“θῇμοως Μι; ΘρΜευ_ οι Σοσιααιστε8 στη δίνη Η Εῆ|ῆαδσ ειναι οι ανθρωποι μια
| | ΤΙΜΕ8 τικων. που επανηλθε στον δημόσιο διόλογο "Β 'Π'°°°κ°"°|"°"8" αυτοι διαμόρφωσαν την |ΟἘΟβ'Ο ῖΠ5
με αφορμη μια νομοθετικό πρωτοβουλία του · 47 ι · 53
Τα σπρόΒῆεπτσ εκῆογικό σωματα υπουργείου Παιδείας. φέρνει εκνευρισμό στις
αν ητοοογτο| ηῇεον τάξεις των “ΜΜΜ ως μεταρρυθμισυς- Κώστα Ματίνα: οι Μακ και οι χρόνοι μια ΜΜΜ Ρ τε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα