Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Ε!  Το πιο  
 ΜΜΜ ΠΑ ω ΣΤῳχΗΜΑ7
ΠΑΝΙ " ΕΜ!
ΠΕ[email protected]Βω  έ  
' Ν|ΚΟΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ' ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΤΣΗΣ
' ΜΜΣ ΒΡΑΖ'Λ|ΑΝΟΣ ' ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΡ|ΑΚΗΣ
ΦΩΤΗΣ ΜΜΟ! ' ΔΑΝΗΣ ΣΜΥΡΝ|ΔΗΣ
ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΑΣ ' ΚΩΠΑΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
ι Β|ιιΑΜ5
ι Μπα: ΜΙΟ:
· ΜΠΑΣ ΜΜΜ '
· πωοΣχΜ2ΑκΜ:
 πΜτκΜΜ Δ
ἔἔΔοεΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ
Η κΑοΗΜεΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦ '
Με 20,5
ΕκΑΤ. ΕΥΡΩ
κΑΤοχγΡΩΣΕ
ο 'ΒΑΝ ΤΗΝ 4η
ΑΔΕ|ΑΤν Ο ΓΚΑΡ' ΡΟΝΤΡ|ΓκΕΕ“
ΑΥΤΟΜΑΣΤ|ΓΩΝΕΤΑ| ΚΑ| Δ|ΝΕ|
ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ
ΝΑ ΣΥΝΕΛΕ|
 Η <€'Α0ΣΜ
ΤΟΥ κΜϋΨΣ
ΤΑ 104 ΓΚΟΛ,
ΤΑ πιο ΣκΜΑΜικΑ,
Η ΠΡΩΤ|Α ΠΠ" ΕΥΡΩΠΗ
κι” Το ΡΕκοΡ Τα «Μπι»
πογ Α|'|Ε|ΛΕ|ΤΑ|
ΤΩΝ ΣΑΦΗ»
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΖΑΓΟΡΑΚΗ
 |ΣΠΑΝ|Α - ΕΛΛΑΔΑ (21.ΟΟ) Ε] Α ΑΝΤ|ΠΑΛΟ| κΑ| ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ποΝΤΑΡΕ· 33
ῦ-·. (ΤΡ'"““τῳ
Η «Μ»ΑΝΑΛΥΕ| Τ· υ ι “' Θ Ξ ¦ η 7 .ία
κ ΤΗΝΑΓηΝ|ΣἩκΗ › .  - 2
ΝΤ: ^ η « Εκ Π Τ
Ε Ἡ Ελ!! ΜΜΜ τι
Π:ῇἶἶΌ
ωνω η ω
=-μ;7 υ ω
·· Σελ 14,15
.^.ο›
Ο «ΑΝΑΣΤΟ» ΔΕΝ
ΟΑ ΕΚΒ|ΑΣΕ|
ΤΗ ΧΡΗΣ|ΜΟΠΟ|ΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΛΓΕΡ|ΝΟΥ ' ΠΟΤΕ
ε ΣΥΜΠΕΡ|ΦΟΡΑΤΟ ¦ Ϊ
ΠΑΟΚ ΣΤΑ ΜΑΜΑ
ΑΝΑΚΟΥΦ|ΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΓΝΗΤ|κΗ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡ|ΤΗ
Ξ Μ  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑ| ΝΑ ΠΝΑ'
Υ  ΕΤ°|ΜΟΠ°ΛΕΜΟΣ
Η η  Μ γποχΡΕΩ:Ε·Σ
Ο ^ ' ΠΡΟΒΛΗΜΑ Με ΜΠΑΡΤ°Λ|Ν|
Τ| ΦΠΑ' ΝΑ ΠΛΗΡΩΣ' Ο ΜΝΗΜΗΣ ΝΕ ΤΟ
1,ΟΟ εκΑΤ. ΕΥΡΟ ΤΟΥ ΜΠΟΧ|ΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑ|ΟΥ
' ΕΠ|Σ|'ΡΕΦΕ| 11ΑΛΑ Ο |ΗΤΖΟΓΛΟΥ
' ΕΡΧΕ|'Α| ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Ο ΜΟΗΤΕ|(ΑΛΕΟ
κΑ| Ο' Ο||(ΟΗΟΜ||(Ο| ΣΥΜΒΟΥΛΟ' ΤΟΥ
Μη = ῖ`Ψ Ο Ύ?
, Η!» Ι ΝΜΜ ΑΧ!! ΕΜ,