Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Βόμβες για τις "σκοτεινές" νύχτες της TV
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-..--· 7|#ἶ-“ ι
#77 |¦ τω  χ Ί  'ζ γ τ: Έ-:  Πα: ` 7' Λ δ . . .
ΜΒΜ , ι  . ·. ι οι ;  .ο μ <  ι .. .  Ενθετο για τον πιατα και το εργο ταο ΕκκλιΜιαο
~ “““=“““ “ έ· ,
 ο:“°°“° ι = >` Μ
Μ ` έ ΜοΜαω ΜΒΜ Ι ακουω 2016 ο. αι ι.πΙ2 Ο
:.Α Μ ,
Ξ “ΒΜ_ αΨΞ ·ΞΞἔ= “ γ'
έ:- __ Ξ ι
ἔ:“' "Θε Ξ ἔ
. '| Ι' η' / Ο νομικός
' χ ~ ι' η · συμβουκ η · λος Νοτια
'κ κ' ·' και Ματ Π.
χ .Ι ¦ > Λαζαρα¦ ε ¦ ως. ' 4-5
Τα Κέτερινγκ ἑμΠαΙναν και έβγαιναν ανεεὲλεγκτα! 4-8 ατομα Τα 40 δευι£ρα Κα8ὶσταταΙπλὲον8Μκαφο οσο
κυκλοφορούσαν οιουε διαδρομου8 Χωριο ΠιοτοΠοἰαοα! κΠνΠλἀΡΧΠ_ ποτὲ το αἱαιμα να δοθούν
ΥΠΠρΧαν σταθερα ταλέφωνα για επικοινωνια με τον εεω κοσμο με "στ"νομ'κο όλα τα βίντεο σαι δαμοοιὁαπα
στον τουαλέτα
Τ|"ΜΒ|||(Ε Π"" ΠΕΡΑ ΜΒΜ ιιιιιιιιΜι1 || ΣΥ"Ε|Ρ||Σ|| τον ΠΕ' Μ ΚΙΝΗΤΩΝ!" Μ" || ΜΜΜ!"
 «ΜΜΜ ¦_ ¦ Στουρναρα8
'ΔΙΠ 7 '!ωΠω · Παλι Χθεο
 στο Μαξίμου
. ο. 'Ψ αν· ·· Δ
«Μικραινει» ε έ: ϊ.
“Ελλα8“μ“8 απο"οΜ£@ΜπΗο“κΜ»
·ῖ· ,
 με ωΔρχιεαίσκοαος Ιερώνυμος σε μαθατἑς¦οαὸ τον Ορεσααὁο. ' Ί2
· Ξ ή; ¦;. _
ΜΜΜ   ι 
 ·- ' .β : οι ο Φ
Ποιο θα ιιὐΡουν Προσωρινίι ω· Γ[είται οι δικαιούχοι του ΟΑΕΕ με οφειλἑ8 ἑω8 20.000