Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: ΕΝΦΙΑλτης φόρων χτύπησε τα νοικοκυριά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αγορα
·ΕΛΕνΘΕροΣ  Δ 3 Η' 
“ΜΙΒ ι . - ·
Με Ο ΑινίνιΜΤ“
γ ` κ· Δ' ' Με |σΤ0"|"£
Σ; ὶμ |ῖ/|'ἶΧ ἑ`
α ἔἔἶἔ@ _Η θ Ε Ο “: ' ·· · · · · ··
το ΧΘΕΣ|ΝΟ ΦΟΡΟΛΟ|_|κΟ ΜΠΑΡΑΖ
ΕΝΦΙΛΠτιι8 φόρων *θ
χτι3ιιησε τα νοικοκυριά 
και αι·ιό
3,8 € το Ποσοστό εισι·ιραξιμότητας να διορθώσετε λαθη
ήταν ο λογαριασμός αι·ιό θα κριθεί αν είναι εφικτοί και τιαραλείψεις στο
φόρους εισοδήματος, ΕΝΦ|Λ και ή όχι οι φετινοί στόχοι του Ε9 για να μειώσετε
ΦΠΑ για τους ει·ιαγγελματίες Προυι·ιολογισμου τον ΕΝΦ|Λ
 ·: ·. Δ · · Δ Δ
ζ ° Ο ^ Δ. ° · 3 . “ Μιιιιιιιιιιιιι 
4 - χ θ ι `7` > 8 );·ζ“ ή; Ή!γ / Λ.
| | '· _ “· ' ¦ οιιιιιιιιιιιιι χ Α
Ύ  Γερνάει... 
  ῇ 
· · ·· ο 7 Ϊ 7 η Ι _*7 .
ο “ -  “να ΕῆῆαδαΜ Τὶ 
ι άτ~ -:^ ¦ ὅ 'ἶ *ι
; 7 σ- ε ” _Ϊ _/ α( Ϊ ~ι" “ν;_._ἶ ___ ε 
Ο . Ο ς Ϊ; ετ ' 7 ,Δ _ ε _ - _ 7 Μγ=¦=-·ῳ.“α:““:
ι 3: _ __ γ ¦ .ι_ ._ γ , ἑΔ ο φταις _ Μ
· · ο ο· ο· ο ' ϊ “ Γε' 
' _ 7- Η ·7 Χ
ικεκιιιιιιιο
Ο θ Ο Ι· Ο Δ Δ Δ · Δ · Δ · Δ ιι·ιοΡικο
ΝΤ0Κ0ΥΝΕΝΤ0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα