Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜΜΜ ΜΜΜ ¦ ποιο ΜμΕ προιον" πιο
Ἡ η οΣΦγ%Ξἔ η  Δ ,.
Ἡ εοιχειΡιιεειε
κ οικουο η
Α ΤιοΛιΤ¦__;ιι
>ηΝω.σ··'π·ὺ·.·ἐ
<ΜἈΞ '
« ΜογνἡΤς» Ι"
ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ · ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΑΠΟΠΛ|·|ΡΩΜ|·'Σ ΔΑΝΕΙΩΝ Πωρ|κὁ ΜΜΜ"
«Κούρεμα» υποχρεώσεων, χρημοΤοὁοΤηση, ρυθμίσεις οφειλών στο Δημόσιο ΜΝ·
» “ως εμπιστοσύνης σου μεγαλη
έσω Του Φουρλιι Μ 2]
ΙΒΑΝ"  
' .Η“ΕΟῳ η!
` ?Ο Θέλω όπως ο 
Σκλσ βενἰΤης 
κΑΤΑιΤιΣΜοΣ Λ|ΤΗΜΛΤΩΝ ΣΤΟ «ΜικΡοΣκοΤιιο» » ώ:"=""°·Ρ
ΣΤ |Σ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΣΥΜΦΩΝ|Α ο· -ΜΜκω Μ
ΑΠ0ΚΛ|ΣΕ|Σ ΣΤιΣ 0ΦΕ|ΛΕΣ ΣΤονΣ ΤιΡοΜιιοΕνΤΕΣ ΙΞἔἐἑΞἑἑοἩἑῖο Μέ”
«Μος δίνουν λιγοτερο». Συνοινουν με οσΤερίσκους με Το «πρσγμσιικο ποσο»
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΙΑ"ΩΝΙΣΝΟΥ
 Η «μούρη» 
Ο' «πιο» ΣΤΟΝ Ο'.<<ΚΟΚΚ|ΝΟ'» ΤΗΣ ΑΙΠΟΑ. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ Νου· σκιά Των Ί
εμ  Σά  Ο έ ι το  Π Δ κ Ζ Ο ἔκολλ“νΜὡν 
  ἶ  3 “ 7 η Ο Η '  “ _ ζμ ε ι
Ἡ" Τ·›δ°νε|" ε ΜΜυΜσ δέ » ΜΜΜΜ 
Ο Ο Ο' Οι(ι1ρνεσηςκοιοξσιιινικοςΣελ
Ρ! Διαχείριση εξυπηρετούμενων. Στο «σφυρί» 4 δισ. σε ΤυΤισε
«εαυτος» γισ Την ΜΜΜ 30.34
32 χΡοΝΤΑ ΗΜ
«Χωρις Το ΔΝΤ Γἔμ τ.
θα"Πονὡσει"η 
ω εως: η Ο
ῦἶ¦ῦιἔ.Ἡἔ“ ι ΧΡημοΤοδὁΤηση >> Η “γυρισε
' ΠΑΜΛΤΗΣΕ ΤΗ «ΦΥΓΗ» Τομ ΜΜΜ"
συνεΤοιρισΤικες ΜΕΤΑ" ω Τιι ΜΗ ΣνΝεχΤΣιι Τον ΤιΡοΤΡΑΜΜΑΤοΣ » το όρμο κι. το θαυμα Του
» Αλλαγες διοικήσεων κοι - “Μι
Ι° η Η ωροΤηγ|κὴ ης Αθήνας _ Γ. ΑποσΤολοΤιουλου κοιηνεο γενιο
πλήρης ελεγχος Σ · ΠΕΠ θο κρινει Την σιΤὁφσση Τομεἰου
νιΤονΑο Μι ΣΤο οεΜΑ Τον χΡεονΣ
ΟΠΑΠ Προγριιμμσ σιρριξης ω,
ω ω μικρομεοοιων εΠιχειρησεων 28-29

Τελευταία νέα από την εφημερίδα