Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟλΕΣ ΓΙΑ ΔΕΗ` ΡΕ ΟΙὶΟΙΙΡ` ΟΤΕ ΕΝΝΟΙΑ · (σ
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, ΠΑ. ΘΡΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ο 24-25
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ · ΙΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ · ΙΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ · Η
(Ζητώ κει Με νέες τεχνολογίες κόντρα «ΞοφνιΚός θάνατος»
δωδεκομήνοο σε. .. κρίοΠ και φόρους για τις οΠερχρεωμένες
Τώρα ο" Με
@ στις οθόνες σας!
&ΕΠ`ΝΔΥΣΕΙΣ 
Μ02ὸ8Υ
ΜΝ.ευτ02ό8γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος Ι9ο · Αρ. Φύλλου 967 ο 29 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου ΖΟΙ6 ο € Ι
ΑΤΤΙ(Α ΒΑΝΙ( · ΙΟ ΟΛ" · ΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ · ΙΖ · Α8 (0ΝΡΑΝΥ · Μ ΝΥΑ0Ι Α0ΥΑΙ·Ι · 22
5 ΖΟΟΙΟ3 ?ΙΟΟΐΖ
Το ΕΓΙΕΝΔΥΤΙΙ(Ο ΕΡ"ΜΕΙ0Μ