Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Το μεγάλο "στοίχημα"Recognized text:
5; τ '
4 ίι ιι Μ
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ἡ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2ί)Ι(ι - ΕΤΟΣ 69" ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 2(Ιἴ52 - ΤΙΜΗ Ι. Ἡ] ΕΥΡΠ
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΑ'(ΤΗΡΙΣΕ «ΗΤΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Ο Ερντογαν αμφισβητεί τα ελληνικα σύνορα
Αλλαγή τπ5 Συνθἡκπ5 τπ5 Λωζανπ5 επιδιώκει τώρα π Αγκυρα
Με μια προκλητική δήλωση οί Ερντο- Λωζόνης. η οποία διαμόρφωσε τα σύ- στικό η Αγκυρα αμφισβητεί και τα ελγαν αμφισβήτησε τη Συνθήκη της
τους όρους της ιστορικής συμφωνίας
νορα της σύγχρονης Τουρκίας. Ουσια- ληνικα σύνορα χαρακτηρίζοντας ήττα που υπέγραψε ο Κεμάλ > σελ. 25
 ι · ἴ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤ|ΑΣ»
Μ"Ἡ'·“Μ· | ΟΕΜ. Η· Μ Η” Μ|Μ · Μ
Νεος υπολογισμός
Φθηνότερα τελη
κυκλοφορίας για
μεταχειρισμένα ΙΧ
Ο θα λαμβάνεται αποψη το ετος πρώτης ΤαξΨύΜΜς σε χώρα της ΕΕ
Ο Ερχονται σημαντικές μειώσεις
για χιλιαδες αν τοι(|νη τα › σελ. 4
«Αγκαθι» το δεύτερο κύμα Φόρων από την 1η Ιανουαρίου
Το μεγαλο «στοιχημα»
Αναπτυξιι 2, 7 % και Πλεόναομα Ζ, 75% του ΑΕΠ
οι στόχοι του Προϋπολοισσμοό για το 20] 7
° ΜείωσΠ του ΑΒΠ 075% φέτος Εκτιμήσεις για την οικονομία
ΠροβλεΠεΙ ω “Π0“ργεΙ0 _ Πιε° Στο 175,80/0 του ΑΕΠ θα δια- ΜΜΕ" 20 %ιωΑειι καιει
μορφωθεί το δημόσιο Χρέος “·©_ Φ Μ_
ω “_ _ ι.ο-.- - - ιω
ΣΦΟΔΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΣΕΒ ω_
το - _;_¦ἐ:
Οι φόροι πνίγουν οι.._! 0.0" ο
· Μό  του Με  του
την οικονομια>σεχ 4-5
Οφειλέε στην εφορία Χρέη Μαρινόπουλου ΜΜΜ Σελλω
Σχεδιο για «Κούρεμα» 50% Πρότασηαυιοραιο και εξόφληση ανασα για τα
ουρψοφιορο σε 2] χρονια «κοκκινα» δανεια
Ο «Φρένο» στις ουρές της Ο Η συμφωνια φοβλέιιει νέα Ο Με το σχέδιο που ιιροτειἰ
εφορίας Μύσχεται τώρα χριριατοδύτηση 477 εκατ. νεται αφεται η απειλή
και αναδιάρθρωση δανειων
το υπουργειο Οικονομικών των πλειστηριασμών
ΣΗ ΜΕΡΑ αναμενεται να κατατεθεί η αίτηση υπαγωγής ως εταιρείας (Πο αρθρο
1068. με τη συμφωνία μεγάλης πλειοψηφίας των πιστωτών > σελ. 10-11
Ο ΜΙΧ. ΣΑΛΛΑΣ απο να «παγώνει» μεγαλο μερος του στεγαστικού δανείου
και να διαγραφεται. αν δεν ανέβουν οι
τιμες των ακινήτων > σελ. 12
ΝΕΑ ηλεκτρονική υπηρεσία στο Ταχί5πετ
θα επιτρεπει στον φορολογούμενο να
συμψηφίζει αυτόματα τις οφειλές με
τυχόν επιστροφές φόρου > σελ. 3
Ομολογιακό δάνειο 500 εκατ. ευρώ για τα ΕΛΠΕ >σελ.9