Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σενάριο για διπλό στόχο πλεονάσματος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηειἴτεηιΡοτί
η Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Παρασκευη 30 Σεπτεμβρίου 2016 | τιμη: 1.30 €
 απολύσεις τη`
οικοΝοΝικιι ΚΔ' επιχειι>ιιΗλτικιι ΞΦΗΗΕΡ|ΔΑ
Έθεσε υπό αμφισβήτηση
τη πωπω της Λωζόννπς
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.174
λιτό. τι
[Ντ 7-Μ1Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα: Η κυβέρνηση στοχεύει σε πλεόνασμα 2% η 3,5% μετά το 2018
Σενάριο για διπλό στόχο πλεονάσματος
Το ΥΠΟΙΚ επιλέγει να κινηθεί με πολιτικούς - διαπ ραγματευτικούς όρους και όχι οικονομικούς
σημερα στη Ν 
Σχέδια για νέα ναυτιλιακό
τη στον Πειραιά
Στην” Μπι βρισκεται η ανόητυδι νεου νοτιΜ αν στην Μ πισω από την Ακτη
Κονδύλη Το φιλόδοξο σχεδιο. που ειχε Μ
στο μέσα ως ΜΜΜ ΜΜΜ ο τότε Με
ως Ναυτιλίας Μανώλα Κεφαλογιάννης και το σου
διακόπηκε απότομα το 2009, όταν η παγκόσμια κριση
όλωσε την ελληνικη οικονομια. επανέρχεται δυναμικό
ελέω (απο. Τα επενδυτκό σχεδιο “Ντουκ ΜΜΜ
σου που εβγαλε από τα συρτόρισ του και άρχισε να
υλοποιεί στο λιμανι ο κινεζικός ναυτιλιακός γίγαντας
εγινε σύντομα γνωστό και τα απόνερα του εφτασαν
ηδπστπνιησωπλευρόυιςΑκτηςΚΟνδυλπ>Π
πιστη ηταν 
οηοΛσπλκατ εσυ τκλτ. >13
ΜΜτου μεσοπρόθεσμου προγράμματος
για την περίοδο 2017-2020. με διπλό στόχο πρωτογενούς
πλεονάσματος -το 2% που καλύπτει την εξαγγελία του
πρωθυπουργού και το 3.596 που απσιελεί απαίτηση των
θεσμών. ειδικά της Κομισιόν και του Ευρωπαικού Μηχανιομού Σπιριξης·. Μι τοοικσνομυώ ειπιελείο
πις κυβέρνησης. Η προώθηση της ουγκεκριμεΎης λύσης
υπακούει περισσότερο σε πολιτικούς και διαπραγματευτικούς όρους και λιγότερο σε οικονομικούς. Η κυβέρνηση έχει βρεθεί από το καλοκαίρι σε αδιέξοδο. Ενώ
το ΜΜΜ από ότι το ΜΜΟ Πρόγραμμα
με τις προβλέψεις για την πορεία ιτις οικονομίας μέχρι
και το 2020 θα έπρεπε να έχει κατατεθεί στη Βουλη από
το καλοκαίρι. η διαδικασία ικόλλησε· στιιν πρόβλεψη
του πρωτογενούς πλεονάσματος. Καθ' όλη πι διάρκεια
του καλοκαιριού πραγματοποιηθηκε σειρά επαφών με
Ευρωπαίους αξιωματούχους προκειμένου να διατυπωθεί
και επίσημα το ελληνικό αίτημα για μείωση του στόχου
του πρωτογενούς πλεονόσματος μετά το 2018. οπότε
και ληγει το τρίτο μνημόνιο. Ανταπόκριση στο ελληνικό
αίτημα δεν έχει υπαρξει μέχρι στιγμης, κάτι που διαφόνηκε και από τις δηλώσεις του επικεφαλης του Ε8Μ
Κλ. Ρέγκλινγκ αλλά και του Γάλλου επιτρόπου Οικονο
μικών Υποθέσεων Π. Μοακοβισί. >2
:οι πιω _ ή 
κιιιιιττιτ ΑΜοητλκητητ >15
Ποιοι αλλάζουν τον χάρτη
του λιανεμπορίσυ
οιστραυΜηωσλλόζΜτονχόρυιατοΜνῳ
Μ.ΜΜΜσΜ
καιΜπωαποτυΜνΜηςδυσκοΜςΜ
ΜΜΜωνανσΜΜονατΜο
Συνεδριοτιις“ΝαυΜ»ΜταΚαταναΜτκό
ΛΜκπωΜΜιεΜ“ΜκτΜ
ρεςκινησειςη>ίθ
ΗΜΜἩΜ ΜΜΜ >7
Ε"ΜΜΚ- Μ Μακ
ΝΝ" ”Μ Μπιτ >14
ΜΤθΤΜ5
ΜΜΜωΒ >4
ῖακσύΜιαΜααότο2θ'θΜω2Μδ
· Μπι
Μ ____  . . . . . . “ ' ' ' ' ' ι ' “ ' ` ' ' ' "
-Μ Εργαζόμενοι
·34.97 __
Με Μ έχασαν
44.58
τα περισσότερα
η.. Με. στην κρίση
Μό] Δόθηκαν πέντε ημέρες προθεσμία στην κυβέρνηση για να ψηφίσει τα προαπαιτούμενα·
Στο Επτο8τοιιμ της 10|10 η δόση των 2,8 δισ.
Επόμενα στάδια, η 2η αξιολόγηση και η βιωσιμότητα του χρέους
εσυμψπφισμοί
μεταξύ οφειλών
και επιοτροφών
Στην τελικό ευθεία μπαίνει το σχέδιο της Γενυακ
Γραμματείας ΔημοσίωνΕσόδωνγια ηλεκτρονικούςάμεσους συμψηφισμούς μεταξύ οφειλών και ειπατροφών
φόρων. Ειδικότερα. εντός του ετιόμενου διμήνου. όπως
δύλωσε χθες η Μ τηςΔιεύθυνοης Ηλεκτρονικός
Διακυβέρνησης Σοφία Μερίδαυ. οι φορολογούμενοι
αρχικά θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν στον προ
σωπικό τους λογαριασμό τα ποσά των επιστροφών
φόρου που δικαιούνται. ενώ αμέσως μετά θα Μ
και το σχέδιο ηλεκτρονικών συμψηφιομών. >4
"ΙιιιΙ .
γ Μ Νέα εταιρεια της Σκ3.εβε.Μ
Με τόπου: 9 ί 2  και Θαναση: 747 τη::
Μ πωπωω
Σημερα καταθετει :ο σχεδιο έστρωσε(
' ία 65% αναβει πράσινο φως στη συμφωνια
Τέλη με βάση
τηνπρώτη
ταξινόμηση
σε ΕΕ. - ΕΟΧ
ΜΜΜτωνιελώνΜ
φορίαςέτουςω17καιεποιω.
ωΜωαπουεΜι
ΜΜ6ΜΜ
τηςΕΕ|ΕΟΧ.θαΜμβάνειαιπλΜ
υπόψη η ημερομηνία κατά την
οποία θαβε χώρα η πρώτη ταξινόμηση τους σε χώρα της ΕΕ. η
του ΕΟΧ και όχι η πρώτη ταξινό
μησηωυςσιηνΕλλόδα.>4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα