Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αύξηση - φωτιά στα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10473

www.ethnos.gr

ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ

ΕΔΑΦΙΚΟ
ΖΗΤΗΜΑ
ανοίγει τώρα ο Ερντογάν
ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Θέμα Τσάμηδων
ανακάλυψε
ο Ευρωπαίος
επίτροπος Χαν
» 8-9

Ολοι οφείλουν να
σέβονται το Διεθνές
Δίκαιο και τις
Συνθήκες, απαντά
το υπ. Εξωτερικών

Οι πρόνοιες
της Συνθήκης
του 1923 και το
διπλωματικό
παρασκήνιο

Τέσσερις επιστήμονες ερμηνεύουν την
προκλητική κίνηση του «σουλτάνου» » 3-7

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Ιστορίες ακραίας
φτώχειας στα
Κοινωνικά Ιατρεία
» 14, 35

ΜΕΣΩ TAXIS

Αυτόματος συμψηφισμός επιστροφών
με οφειλές
» 37

-ΦΩΤΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ
στα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ
Τα τεράστια ελλείμματα οδηγούν
σε πρόσθετες επιβαρύνσεις έως 25%
Πώς διαμορφώνονται οι νέοι
συντελεστές της εισφοράς
σε γεωργία και κτηνοτροφία
Ερχονται ακόμη υψηλότερες
ασφαλιστικές εισφορές από το 2017
για σύνταξη και υγεία » 15-20, 29-34

Μεθάει την υφήλιο το κρασί
της Σαντορίνης

12

σε λιδε σ

ΛΛΟΥ 3
AΡΙΘΜΟΣ ΦΥ η 30
• παΡαΣκεΥ
2016
ΣεπτεΜβΡΙΟΥ

ο
όλο τον κόσμ
Περιζήτητα σετης Σαντορίνης
τα κρασιά
• Σελ. 12

ειδικοι

Συμβουλές για
επενδύσεις
ιες
και καλλιέργε
• Σελ. 10-11

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Europa League

Ανατροπή ΠΑΟΚ
με Αθανασιάδη
ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΟ & ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
» 21-25

Μεγάλες
επιδοτήσεις
για τυποποίηση
του ελαιολάδου

νεο ενθετο

ΧΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥ

εΛιΑ

Οι μύκητες
που απειλούν
τη σοδειά

τα
σ
α
μ
η
π
ύ
τ
χ
ό
λ
Διπ
ν
ώ
τ
ο
ρ
γ
α
ν
ω
τ
α
ρ
ασφάλιστ

ΙΑ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΦΩΤ

τον δρόεων, ανοίγει
κών Ασφαλίσ
νούς συντεισμού γεωργι
η τους σημερι
Α, του οργαν
βάσ
ελγ
με
ήτου
τα,
τα
ήμα
ν ίδια ώρα αυξ
τη βιωσιμότη
καθώς τα ευρ
ργητικού. τη
μελετή για
των αγροτών,
βαρύντο 15% του ενε
ΑνΑλογιστική
ασφάλιστρα
το 2017. οι επι
οποίο αγγίζει
και 25% στα
από
το
Α
έως
ογ
μα,
ν
ις
ειμ
στο
ήσε
ν
έλλ
σμένω
μο για αυξ
αναλογιστικό
• Σελ. 2-3
οτών ασφαλι
ρών, δείχνουν
ική κλίμακα.
650.000 αγρ
λεστές εισφο
την εισοδηματ
άλιστρα των
% ανάλογα με
ονται για τα ασφ
ερνούν το 100
σεις-φωτιά έρχ
ξεπ
και
40%
κοντά στο
σεις ξεκινούν

ΛΛιεΡΓειΑ
δΥΝΑμικη κΑ

• Σελ. 9

Κάθε Παρασκευή
μαζί με το 'ΕΘΝΟΣ'

ο
ΦοΡοΛοΓικ

Η καταγραφή
δαπανών
σε κατηγορίες
• Σελ. 8

ιησεων
κολπα ελληνοπποΡεσπων
υν τα Φασολια