Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πόλεμο σε Αιγαίο και Θρακη κήρυξε ο Ερντογάν!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Μαιο
ασ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
880 ΕΤΟΣ τἐῇος του
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ κοσμου!
(ΙΟθ8'Ι) 408Ι ΣΩΜΑ 70
ΤΙΜΗ Ι ΕΥΡΩ
ι  - ΣΕΜΝΑ" πιω Απο* 
ΜΑΙΑ   ο  “ΝΕὡ^ΝΘ%σ"Εἄσ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΙΑΑΜΟΣ: ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΕ ΣΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ".
ΙΙ0λΕΙΙ0 ΙΕ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΑΙ θΙΙΑΙΙΙΙ ΙΙΙΙ ΡΙΞΕ
Ο ΕΡΑΙ0ΙΑΙΙΙ “
“ιΤιΤιιινιΕΝοΣ ΕιναιΤιιοΣ“ ΣΤΗΝ ιικΤΗ  
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΙ·ΙΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!
|σΤσρική πρόκληση: "Με Τη Συνθήκη Της Λωζαννης δώσαμε σΤοιις Έλληνες Τα νησια,
που αν φωναξ8ις από Τις ακΤές Του Αιγαίου, θα ακσιισΤείς απένανΤι. Είναι αιιΤό νίκη;"!
ΣΕ/Ι|ΔΕΣ 70,24-27!29