Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Ο
Με ΜΥ
Μ (ια-Μ»
Μ λ Μ
(καιω
Μ λ Μ
0918-1974)
(ΜΜΜ)
ΕΣΤΙΑ.
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ Γενικα αίθριος καιρός μέ
κατα τόπους περιορισμένη ορατότητα τίς
πρωινές ωρες στα ηπειρωτικα. Οἱ ανεμοι
θα πνέουν βόρειοι 3 μέ 5 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία θα φθασει τούς Ζ9β.
Παρασκευή 30Σεπτεμβρἰσυ 2016
Γρηγορίου ίερόμαρτ., ἐπισκόπου της Μεγαλης Ἀρμενίας,
Τοῦ φωτιστόα. Ριψιμίας καί Γαϊανῆς μαρτύρων
Σελήνη 80 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.20' - Δασις 7.09'
Ἀριθμ. Φύλ. 40584' Τιμή ]¦5Ο €
'Ερατ0σθενόμς ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθηναι, ιιιιο@εειισπεννε.ςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομες: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Πόσο θα αντέἔει
Κίνδυνος για τα
η Κυβέρνησις Ανω, Σαββατο 01.10
| ί ' 3 | ή ¦"“ παρουσιάζει
τσΜΜΜΜωΜ ν  ι τ0απ0καλυΜοβιβΜ
ΜΜΜ ΜωωωΜωΜι Κ»
ΜΜΜα ΜΜΜάω
| | Ι | | |
ΜΜ“ΜωψΜΜΜ$ «Γκριζα ζωνη» για Τουρκια και Γερμανια
ΜΜΜ Μὴ ΨΜἔΜ
 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ συμμαχία, γε- Ἀνατολικού Αἰγαίου από τήν έλλη- Μαλιστα, σαν έτοιμος από καιΜ Μ ωπολιτικοῦ χαρακτη ρος, Γερμα- νική ἑνότητα καί μίλησε για απα- ρό¦ καί σέ απόλυτη έναρμόνιση μέ
_ νιας και Τουρκιας ειναι ιστορικα γόρευση μετακινήσεως προσφύ- τόΒερολίνο, ὁῦΕρντογαν χαρακτή¦ ¦ ¦ ¦ γνωστή καί πολύ ὁδυνη ρή για τα γων καί μεταναστών από τα νησιω- ρισε για πρωτη φορα ως ήττα τήν ›#
Τ2*| πωωἔΜΜ=Μ ἀπ0τελἑσματἀ της σέ βάρος Τοῦ τικα «Ποτ $Ρ()ῖ8» στήν ηπειρωτική Συνθήκη της Λωζαννης, μέ τήν 9 ../| ζ ς.ι
=¦Μ°°°ωΜωΜΜ Μ °ΤΞλληνισμου¦ από τήν ἐποχή της Έλλαδα. °Επισήμως, ή δικαιολο- οποία «δώσαμε στούς“Ελληνες τα ι' γ ί· 
 αναξειἔεφΞ και ΚΌΡιαρλΨΞ Τοῦ γία πού προέβαλε ὁ έκπρόσωπος νησια¦ πού, αν φωναζεις από τίς 1
ω Ν Κεμαλ στην Ἀνατ0λια και την Μι· κ. Γ. Ντίμροντ είναι για να μήν δι- ακτές του Αἰγαίου¦ θα ακουστεῖς
Μι· Μ” ι Ἀσἰα· λ θ 2 ς , ¦ ¦ ε ¦ ¦¦ τ
ὡΜΜ ώΜΜώω"°ΜΜ° και ευκο υν ει η προσβασις της στα απεναντι», οπως ειπε.
ή Ἡ ἔκπληἔις ὅμως πού ἀΦΟΡᾶ Τα βοῆρᾶν βαλκ9νἘΚἀ @ωρα ἱΗ εύθυγραμμισις ΓερμανίαςΜωψΜωΜΜΜ. στό παρόν, καί θέτει πλέον σέ κίν- της Ελλαἐος· ἄλλα 13708” ση· Τουρκίας) πού «κονιορτοπωεῖ»
ω να δυνο τήν έθνική, έδα ική κυρι- μαντικο ειναι ο"= συμ ωνως προς ι ν · ·· ~ < ι
_Τ.ΜΜ“ αν. Μη..." Β Με και στην είστε... τίς ἑπίοημες δηλώσεις τα Γερμα- Ξ;2;;;ήρ:ςχ%;@:ἑ
Μ Μ Μ Μ να Μισό Μ στὰ νησιά Τοῦ ἈνατΟλιΚΟῦ ΑἰΎαί' νι%° Π πἶιΦημη συὲφωνΨ Ευρω: ρουσιασθηκε έλαχιστες ωρες πρίν,
ου¦ προέκυψε μέσα από τίς παρα- Μακης νωσεωΞ· 0ΌβκιαΞ για ι ι τ τ · ·
Μ ΜΜΜ ¦ _ κ _ κ Ι 7 τήν επαναπροώθηση τῶν λαθραῖα με διαρροη προς τους«ΡιΠαποια1
 μετρους του προσφυγι ου αι την ε , . ι Ταρώ» συμφωνως προς τηνοποια
ἀντιμετώπισἡ του ἀπό τήν ΕΕ. Ἡ αφικνούμενων επι του ελληνικού- ¦ ° ¦ ¦ , ¦
Μ ωιΜτΜΜω Ι _ | _ 7 εῦ ωπαῖκοῦ ὲδἀΦου δέν ἀΦο ὰ η Καγκελλαριος Μέρκελ επεκρινε
Μα” ΜΜΜ Γἶρμἶνἔα= αντιδΡ9>ντ% επισημ“Ρ ¦ - , .ς , ¦ τόν”Ελληνα Πρωθυπουργό ότι δέν
ΜωΜ δια του Υπουργειου Εσωτερικων στα ΠΓ? του ΑιγαἱοΕὲ αλλα μ? είναι όσο ταχεῖες πρέπει οἱ έπα Ἐης° σΈην πολυ ἱυλἶγη 090” ΜΡ Υον στο ΠπἶφωἩκο .ε Μωβ της ναπροωθήσεις προς τήν Τουρκία. Οἱ ᾶγνωστες
 ανεκοινωσε° δια του κ· '=υδακη° η ελλην“ἶης επικρατει%· Με τον Θέση πού μέ μαλλον περιπαικτι- ι “ α ·
°Ελλας για μετακίνηση προσφύγων τρόπο αυτόν¦ τό Βερολινο επιχει- . .. ,7 ¦ . ι - πτυχές και οι πραγματικές
-Τ6ΜΜχὡΜὴΜωω > τ ι ι τ = τ νδ εῖ νὰ ἀποκό ει => νὰ α (Μ ἰ_ κο νέα, επανελαβε και0Τ0υρκοε . .
απο τα νησια στο ηπειρΜικο ε α' ρ Ι Ψ~ η ρ Ι φ ι · Β αχ κ Γ Γ . διαστασεις στὸν έθνικό διχαομο
ΜΎΜωΜ ι - > ι ι πρεσβυς στις ρυἐε ες . . ιε
φος, προεβαλε ενα απαραδεκτο και σει «γκριζες ζωνες» την Χιο, την ¦ . ν
ανω , ¦ ν. ι ¦ ¦ ¦ ι . ¦ - λεν σχεδον ταυτοχρονως.
'ο Μ ω Μ ω αναρμοστο σκεπτικο. Διαχωρισε Λεσβο και τα υπολοιπα νησια του
Μ¦¦ | ¦ ω | |Μΐῆ¦ Ύ τό Ἀρχιπέλαγος καί τα νησια του Ἀρχιπελαγους. (Λεπτομέρειες σελ. 3¦ 4)
ΜΜΩΜΜΜ. ο! “ν Μ ΜΜΜ
ΜΜΜΜΜήΜώώ . - .
| ¦ ' ο Θαμπορουσε νακαταΜ* Μ γραφεί ὡς ρεκόρ. Ἡ ήλ ι-Τ6ΜΜ:ΦΜἡἈ Μ κίας 2ι ἐτῶν ΕΙἰΙ18,κό ρη τού Τσετσένου ὁλιω- Μ_ γαρχη τού πετρελαίΜ Μ Μ Μ ου ΜΝ ΒαΖΙιαον.
Μωῆ παντρεύθηκε τόν ί ο - κ ε Φώτη
 Μ · Ε“Τ“ΧωΞ! Ο! ΕμβΟ- μένΟ της. 25χρονο ἐπιχει ὡἄ· λιασμοί απέδωσαν καί ρημα-Μα ΒΙΟΙ( ΑΠ ΚΙΜΠ
ωΜΜω ιλαρα)εξαλειφθη|π;ληρως ΜἄΙΠ8ρκνΙ φορώ¦¦ΤαΞ
ΜΜΜ αμερικανικη ήπειρο- ένα νυφικό πού στοίχι-πωΜωωωωωιω ΜΡ ΜΟΨΨαν Ο Πα· σε 278000 εύρώ! Καί μήν
"ψΜωΜ *ΓΜἩ Μ "οσἩΡἶ καί ο ΠΨἴμερἴ φαντασθεἴτε ότι ό γαωΜωΜΜωωΜ κα"ΙκοΞ Ορ7ΨΜμοΞ Υζεί' μος έγινε στήν Τσετσεωωωιι›ωὁΔΜω σειρα-ων· αν δΙε"κρ”ζΙζο"ἶΞ ΟΤΙ νία. ”Εγινε στό ΜονακόΙ
Μ* ΜΜΜ Μ 7ΙἶΜΜἔ φορα μέ προσκεκλημένους μόωωωΜ ΜΝ . .. . . . - . . . . . .. σημεια 9%;“;“ νονιοοειΜωΜ
ω Μ” ' Η ελληνικη ΜΜΜ ΜνΣσνδιασκεψη τηςΛωζαννης. Διακρινσπαι παθω· στήνπραπη σειρα, απο της Ι αρα; Το ι υ· 'Με καί φίλου; Από θά
ΜωΜΜωΜΜψΜ
τά αριστερά πρός τά δεἔΙά οἱ: Δημ. Κωαμάνσς, Ἐλ. Βενιζέλος, 24% ΜιχΜακόΜνλσς καί Ἀλ Μαζαράκης
στυχῶςΙ από τήν αλλη
πλευραΙ ή Εύρώπη απέ
πεϊχλ ιδή!
" ΤΙΣ παραμονές της υπογραφης της ντας τήν Τουρκίαν, αλλα καί αφέ- χει αρκετα από τόν στό- Τ ¦ ι
Μ ἡ ¦ οταν Συνθήκης της Λωζαννης (24 °Ιουλί- λεια, τήν οποία φανταζόμεθα μέ ποί- χο. Ἡ ίλαραεἶναι ή τεταρ- ἔ;7ἔΞ:ἔῖ 
ΜΤ% υπεγραφετ0 ου 1923), ή «Ἑστία» προέβλεπε ότι ους μυκτη ρισμούς υποδέχονται τήν τη ασθένεια πού έκριζώ- κή συλλΟΥή Τοῦ ΝΤΟΜψά'° ω” "ΦΜΦΜ ὡω“ ε Σ θ Ι μέ «τό να προσποιουνται (οἱ Εύρω- στιγμήν αυτήν οἱ νικηταί της Ἀγκύ- νεται από τήν ἈμερικήΙ β!" Μπάοω θά δ μο
2Μ ΜΜ=“' η Ι”, παῖοι) ότι αναμένουν πανί αὐτῆς ως καί τῆς Λωζαννης»! Ζητοι3σε έπειτα από Τήν εὐλογια πραΤηθοϋν Τόν ΝΖέμ
ΜΜ ~ , ε . . ε ¦ ¦ ε . ¦ ε .. ¦ ¦ ¦ (της Τουρκιας) δειγματα καλης συ- δε να χαραχθει μια κοινη ευρωπαι- το Ι97Ι, την πολιομυελι- ¦ ¦ _ ¦
 της Λωζαν μπεριφορας ές εύγνωμοσύνης προς κή πολιτική πού θα έςαναγκαζε τούς τιδα τό Ι994 καί τήν έρυ- €ἔ;οοζ;ἔ ἐΟνἔ:οἐ:ἔῖ
Μ τας υποχωρήσεις των, δέν είναι μό- Τούρκους να σεβασθούν τίς ύποχρε- θα τό 20Ι5. Μακαρι να 80818!) Ό #1 ¦ ε:ω Ιά
Ζ νον αστειότης, δια τούς γνωρίζο- ωσεις τους. έξαλειφθεϊπαγκοσμίως. 7 ' ροκ 7
ο Ἀπὸ τούς πιθήκους
έργα μοντέρνας καί σύγχρονης πανια. αλλά και
μεταμοντέρνου ῖταλικοι7
Σ | ε α Τ Ν < έ α φαίνεται ότι κληρονόμησε ζ | Ἡ )ξ| ~ λ
ὁ ανθρωπος τήνβίαιη συ- νΤη α~ Ια η; ημ ρ  ρ ς μπεριφορα τοις ή ὁποία ζωη; εκἶΙμαΤαΙ σἶα Η
_ _ ὅχ¦ ΜΜΜ' φως μας εως Ι9.5 εκατ. δολλαρια
Μ στο 5 | ~ | τόν φόνο. Όπως ύποστη- | | |
"η ο Η" ρίζουν γσπωοί ΦΠΑ/77%; Πλαστικα φυτα που
Αύξημένη τιμή για τό πέ-  ό ανθρωπος σκοτώνει τόν ανθίζουν δημιουργήσω
τρέλαιο θέρμανσέως θα συνανθρωπό του πολύ ἈμερζΚΨΟί Χάιτληρὡσομν έφέτος οἱ Μ Ο* Με ἡ "το Μ Μ Μ Μ Μ ῶΜΜἡΜ Μ. θΜΜΜ Μ πιό εύκολα από ότι μία ρη σε ένα να? Μίκο- πο"Ελληνές καταναλωτές. Μ ω Μαη Μ Μ ΜωΜ Μ” Μ "Β Μ Μ- ὴ Μ τίγρις σκοτώνει μία αλλη λ“μερΞΞ που πρ07ραμ·
Μ Β Μ ω Μ Μ Μ Μ ο Μ ΜΜΜ. ΜΜΜ Μ ΠΜ α Μωβ τα Μ. ω Ν η· Τί7ρηι ΣΜΜρ¦μένω5 μέ ματίζεται εκ τῶν προτέἩ Μ Φ Μ Μπα· ΜΜἩ*Φ η· Μ=Μ“ “- έξαπλασια συχνότητα ρων νάἀλλάξει σχήμα Ώ;
| π ' Η ¦ ' ω 'Οὐ ' ” Π' Μ.” °Ψῇ. από τα υπόλοιπα θηλα- ἶδέα 7Ιά Τά φυΤά δέν μας
 ( . Μ Μ η ὡΜ Ἡ *ωοηΜψῳὑ ΜΒΜ ΜΜΜ στικα... ΤουλαχιστονΙ ὁ ένθ0ΜάζΞΒ ἀλλά ή τεχνι ω ο ·Μ ΜΝ* σ Πω" Η" Μ Μ ΙΜ Ο δ· Μ “Η ε!" “¦¦ Ν Η ¦_ 'Μ"ὴ ανθρωπος φέρεται ίκανὁς κή μπορεί να βρεί χρήστΝίκο Κοτζια έτικ“ Ι Μ ω η | | | ΜΜΜ | · ι ι ' να «ξεπεράσει» αυτήν τήν βεί ἐΦαρμ07ές. ὅπωΞ Υιό!
.ς. . θα)! “ή ΜαΜΜΜΜ ωΜΜ-Μ ΜΜΜΜΜ ¦ ¦ _ › ω ¦ ¦
προς το ζητημα των Τοα- Μ θ Μ ἡ ή' Μ "ΜΚ Η “ο ¦ η 'η, κ φονικη πλευρα του. Τε ιατρικα εμφυτεύματα που
μηδων μετα από σχό- Μ Μ Μ' Χ η Μ ἡ Μ ω _ π λικῶς αυτός πού εἶπε ότι αναπτύσσονται μέσαστό
λισἐκΠβοσὡΠωνΤῆς ΕΕ ΜΜΜ» ΟΜ·ΜΜ "αωΜ Ό ΒΜ#Μἡ$Β Ϊ ¦ ¦ - ι . .
. Μ Μ Μ Μ Μ Μ” ΜΜΜ ω Με Μ ρ ρωπος ε ναν-ιο πιο σφμα η που μεταφερουν
Μ' ΜΜΜ αγριο «ζωον» στον πλα- φαρμακα στους ιστούς,
ΜὡΜαΜω ω.0ψΜωϋΜ ΜΜΜΜω “ΜΜΜΜ ι ν δι Ι τ
Το Μ ωΜΜω ”ΜωΜ“ὴϋ” ώ ¦ Μ Μ νητη εχει ικιο... στην βιομηχανια κα
Μ %ωήΜῆ“ Μο "88 Η | Μ
Νέες παροχές πρός τούς 'η Μ *ΜΗ Η Μ Μ. ω τα Μ | | “
9Ἡωειῳχέ9ς ἐνέκΡ¦ν€ Μ *η Μ Μ η ω Σω Μερσί· Μ “Μ Με:: Μη Ψ Διαβαστε τα αρθρα
ο αττέο έντοι με το ω Μ αν ω.Μ Μ Μ ω. Ι Ι ο Ι
βλέμμα στό κρίσιμο 6η- Μ ωΜ ω Μ Μ ῇΜὴΜΜΜ Μ «Ν80τητα κα|ν αναν8ωση»
μΟψηΦισμα. Με πως!” ¦ Β Ν" β Μ ΜΜΜ ΨΨωΜ ὅ.” Μ=ψω ΜιΜ(σελ.3)
ωωΜ“ωΜ ωω“ωων“ Μωβ ΜΜΜ Μ ω'" Ε | ~ |
.ο ΜωΜωΜ Μ&ΜΜΜ- τωπΜΜιΜ·ω Ψ|ἑΜἙ|ΐ"Μ“ «Η τεχνη του ψεματος»
αΜ“ΜΜ ΜΜΜΜΜ ΜὡΜΜΜ
ΜΜήΜΜΜ -πΜ.ΜωΜ κων- Μ Μ ΜΜ(σελ. 8)
9 77' ΙΟ τοι 'Μ