Πρωτοσέλιδο Αυγή: 760 εκατ. ευρώ σε αδύναμα νοικοκυριά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30|9 _
"ι χἩ: Η ωμή
το!» = 
λ ι Ο ΚΟΚΚΙΝΟΗ
μ_^~.“.ι¦ιΔιΞ.γ.
Μ.εν8ἰ.ετ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12698
Με 1.5 €
το ένθετο
για τη μουσική
Μή χάσετε αύριο Σάββατο μαζι με την ΑΥΓΗ
κΡιετιι ΣΤΑΣ|ΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΥΒ|ΩΤΗΣ: «Άλλαξε τον εαυτό σου». ή Πολιτική
μα5 πρότασή θκΑνιΤΥ 5ΑΥ5 ι: «Ποτόμε στον ελληνική μουσική όσο και στο τοστ-»
.ΙΑΝ |.ϋΝΟθΠΕΝ, ΜΕΡΙΛΙΝ) ΟΑ|.|.|ΑΝΟ. ΡΑΟ|.Ο ΡΗΞΗ! 1822 Μόνωση κορυφή5
0ΡΕΣΤΗΣ ΝΤΑΝΤ0Σ «Κανένα σύσιπμα δεν στηρίζει τα μουσική σήμερα·
ΒΥΡΩΝΑΣ Π0ΤΣ'οΣ Εναλλακτική τραγουδοποιία από τιιν Κύπρο
το ειδικό
ένθετο
760 εκατ. ευρώ
σε αδύναμα νοικοκυρια
_ .· | Τ ν Με το ποσό των 760 εκατ. ευρώ ενιαύεται το Κοινωνικό Εισόδήμα Αλλή“ ' Ι - νοικοκυρια το λεγγύής. που από τον Ιανουόριο του 2017 επεκτείνεται σε ολόκλήρή τιι κώρα.
Κοινωνικό Εισόδημα  με σκοπό να καλύψει τις βασικές ανόγκες 700.000 δυταιούκων που σήμερα δια: _ 7 _ _ | βιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Παρόλλήλα. με νομοσχέδιο του
ΐ ῖ- “ ' η τι ^ γ ' ' ` ' ” ή ' . Το νομοσχεδιο υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλλπλεγγύής θεσμοθετείται
” | | ειδικός μήκανισμός ελέγχου και συντονισμού όλων των αναγ1α τον Εθνικο ΜΜΠνΙῳΟ γκών αλλά και των δράσεων που αφορούν τιιν κοι- Ι
, , νωνική προστασία των οικονομικό '
Συντονισμού και Ελεγκου τής αδύναμων 
ρ ¦ πολιτών.
Κοινωνικής Πολιτικής Μ1.3 /
Λύσει5 Ζητούν τα νήσιο
του Ανατοῆικού Αιγαίου
 Ευρεία σύσκεΦή κυβερνήτικών και αυτοδιοικπτικών παραγόντων τή Δευτέρα στο Μα
ξίμου με θέμα τους 1 5.000 πρόσφυγες που βρί- Ξ
πιάς από οικογένειες που φιλοξενούν προσωρινό πρόσφυγες και
ΟΛΑ ·
γες. με τήν καπιγορία ταις κατοχής... πλαστικών τήστολιών που θα κρήσιμοποιούσαν σε θεατρική πα
"ΡΟΣΦΥΠΚΟ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΠΑΡΑΛΕ|ΓΜΑΤΑ ΚΜ Ο' ΠΡΟΚΛΗΣΕ|Σ
 Τα σπιτια ἑ Αστυνομική Βαρβαρότήτα
Ξ ” ἔ  τι ι ·
 Με 0ῇῇ“ῇεΥΥ““5  
ἔ ' Ιστορίες καθήμερινής ανθρω- ἔ τογραφίζσντας και απειλώντας ανήλικους πρόσφυ
σκονται εγκλωβισμένοι σε Λέσβο και Χίο.
Ιεραρχες
και ιεραρχία
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΜΟΥ
“ζ Στήν αντιτισρόθεσή του με τον
αρχιεπίσκοποΑθπνών και πόσος Ελλαδος. Ιερώνυμο. ο υπουργός Παιδείας,'Ερευνας και θρπσκευμότων
Νίκος Φίλής. αναφερόμενος στον ρόλο τής Εκκλήσίας κατά τις περιόδους
τής Κατοχής και τής δικτατορίας.
αναρωτήθπκε με ποιο μέρος ήταν
αυτή κατά τή διάρκειά τους.
_- ΣΥΝΕΧΕΤΛΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ26 -_
··ο·α
ασυνόδευτα παιδιά.
Νο ραεαιειι
απο τον Σάντσεθ
. ~ Βαθαίνει ή κρίσή στο Σοσιαλιστικό Κόμμα τής Ισπανίας μετά το πραξικόπήμα
των βαρόνων κατά του γενικού γραμματέα Πέδρο Σάντσεθ. Κινήτοποίήσή στελεκών τιις αριστερής πτέρυγας
και πόλεμος στο Διαδίκτυο εν
όψει τής κρίσιμής συνεδρίαστις τής Κεντρυτής Επιτροττής.
ΣΕΛ. 21
ράστασπί Μ· 89
Παρατσσιι μια καταστασιιε
έκτακτιιε αναγκιιε στήν Τουρκία
' Σ · Εκθρούς εντός και εκτός Τουρκίας ειπκαλείται
ο Ταγίπ Ερντογάν για τήν τρίμπνή παράτασιι
τής κατάστασής έκτακτής ανάγκής στή Χώρα
και για τήν ανέγερσή τείχους 900 κλμ. στα σύνορα με τα Συρία. ενώ καταδικάζει εκείνους
που υπέγραψαν τή Συνθήκή τής Λωζόννής.
λέγοντας ότι συνεχίζεται ή μάκπ για
τιιν υφσλοκρήπίδα. τον αέρα και το
έδαφος. ιΚανείς δεν μπορεί να
αγνοήσει τή Συνθήκή τής Λωζόννής.
' Όλοι οφείλουν να τή σέβονται. όσο
οδυνήρό κι αν τους φαίνεται αυτό· τόνισαν διπλωματικές τιπγές
σττιν Αθήνα.
ΣΕΛ. 1849
Τ": Μό· ΓΣ: 7:-:ε
Έξοδος ΕΛΠΕ.
στις αγορές, με
έκδοσή ομολόγου
πενταετούς διάρκειας
ς ν; Έξοδο στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με
έκδοσή ομολογιών πενταετούς διόρκειας. που αναμένεται να εισαχθούν προς
διαπραγμάτευσή στο Χρήματιστήριο του
Λουξεμβούργου. προωθούν εντός του
Οκτωβρίου τα ΕΛΠΕ. Η κίνήσή δεν αποκλείεται να προμήνύει αντίστοιχες εξελίξεις και για τιιν ελλήνική οικονομία από
το 201 7.
ΣΕΛ. 13
“ Πρώτο «πράσινο
φως» από το ΕΝΩ
' Το πρώτο απρόσινο φως· για τιιν
εκταμίευσή τής δόσής των 2.8 δισ. από
το ΕυτοΒτουμ τής 10ής Οκτωβρίου. οπότε αναμένεται να έκουν υλοποιήθεί όλα τα
προσπαιτούμενα. άναψε Χθες βρόδυ στο
ΣΕΛ. 7
Δίωξή Σπυρόπουλου
για το ταμείο
του ΠΑΣΟΚ
θ · Χ. Τρικούπή και Γ. Παπανδρέου κόνουν ότι δεν... θυμούνται τον ήρώήν διευθυντή Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Η
Σπυρόπουλο. που από Χθες είναι υπόλογος για απάτή και απιστία για τα δάνεια
του κόμματος Συνολικά υπόλογο το ΠΑΣΟΚ» επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τήν ίδια ώρα.
στήν Εξεταστική Επιτροπή τής Βουλής
αποκαλυπτόταν ότι ή Τρόπεζα τής Ελλάδος δεν έλεγξε τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
στήν Αττιοε ΜΚ!
ΕΣΑ. 4-5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα