Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Προκαλεί 93 χρόνια μετά τη συνθήκη της Λωζάννης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ·'Πἔἶβλἐψε
 ί ι " '
ι τ .
“ ί ε~ΔΜ ΜΔΝΠΗι£ρι
Μ Ξ- Β ν Α Α Α Α· Α
Δ _` ΜΑΤΣ ί ΑιιοΔΕκιΛ
Ο Ε· · Ο - Δ · ¦ · ι · η ο
7! Μ ΕΑΜ Ἡ!) ΠΠ Ι
677 Χτ
ΠΡ0|(ΛΛΕὶ 
Ι Ι ά. Ξ ι
93 χρονια μετα τκη 
Συνθήκη τη5 Λωζαννη
'_ -_ ·_ ω
ΑΔ μἶ Α
ΒΚ ϊ·
Μι ΜΑΡΠΡιΕΣ
ΜΝ” Αι των ΜΜΜ
Κ ΑΠΟ Το '40 Η
Πρόεδρος στους κυβέρ- ανθελληνικό κρεσέντο
δημιουργεί ένταση στις κεμαλικους γιατί με νΠσΠ αΠαντΠσε μέσω αΠό τον ανιστόρΠτο εΠίτρο- ,η
ελληνοτουρκικές σχέσεις τη Συνθήκη του 1923 «κύκλων» Πως όλοι Πο Χαν Που έβαλε «τσόμικο» _  η· ί Γ
ΠροσΠαθώντας να «εξαγα- «η Τουρκία Παρέδωσε οφείλουν να σέβονται ζήτημα στην ατζέντα των ι ” “ ' ““ γει» την εσωτερική κρίση νησια στην Ελλαδα» τις διεθνείς συνθήκες ελληνοαλβανικὡν σχέσεων /
·"'ιι' ιιΛ·Λ ι· ΔιιιΔ ι··°·τιηααααη
“ ' αΜιιιιιια />κΑχ
έ “' ' δ Α “ ` ` “#Πἶίλ λ
:ι Δ _ "ρ°κ"ῖΗ η κ. `ι¦··Α'|'ΥΧ|Α 'ΕΑ' '/ _ 7
ι ή το μια· Π" .- Δ|ἐἔἔΡ% Ο ΗΜ: Πω /¦ _ ;
..ν . ν ' Α
Η' ' . . ` · Ι. - ή · ιιιιιιιΠι
“ι ζμ' ` ι μ, !.'( ν  ή· η ι . ' τιΛιοιιιιιο ι
@χ σ ὅ η 1/ ι Ξ , Σιιιιιιιιιιιιιι 4- Β_ /
ν  ¦ τη· ' -' Ψ κι· ή” ι
Ε <- ` ι ζ -. ε
“Ο ) κ - ί ΜΧΔ 
' χ . _ ω ι
@Ή ο Α||θΓθ||“|'ΕΥΕΕ _
" ί θ θΡΥΑθΣ. ι ·
ΕΧΑΣΕ Α'|θ ο ο ι
Ο ο ' του ΑΜΕΑ .
ΣΤΟ “
Ο Ο · ΚΑΡΑΪΣΚΑΚ
Ο Ο _
θ| Α|ΩΝ|θ|.
Α"(ΕΦΑΜΕ
~ χ ¦|ΕΤΑΕ| θ
ιιιεκιιιιιιιο
Δ Λ Δ · ο Δ · . . . . ..¦ μ ιτι0ιικο
ιιιοκονιιΕιιι0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα