Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΠΟΕΛ
ΥΠΕΥΘΥΝΑ  214 κε0εΑ 2το-9237772 ΑΡΜοΔιοΣ ΡγοΜιΣτΜ ΜοΑ
:τοΙΧΙ"^6%
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
"Ο ΠΙΝ'
ΤΙΜΜ? ειπες
..9 Μο Μονο!
τη” 6ΜΜΜωΜ
  ην· ΜΜΜΜΜΜ
`  ΜΜΝΜΜΜ
ΜΕΜΜΜΕνο
Γιο 8.5 μηνες στην... κοτοψοξη της Εοιτροηης
Δεοντολογίος ηττθορχ|κη δίωξη ντο “ηλοστογροφίο”
κοτ "δυσφήμηση του οθλημοτος" · Με τον εηικεφολης
της οντ·ηολίτεοοης της ΕΠΟ
όπως με τον Γκ|ρτζίκη;
κέηοοε τη λάσπη
ῷΝΜ'νΝηνΜΜ·Τ' Μ η
ΠΠ" 'Π 'Η την ΧΛΜ "Ο” να Μ '   Σκληρή οηοντηοη με οηοὁείξε|ς
"ΜΜκ·ωΜΜηΜ. ΕχωΜΜ οπο τον Γιάννη Μὡρολη
Μ' · ΜΜΜ: "ΚΜ ΜΜΜ να η ;- Εεε. '
Μ · ΠΜ   0°Μ'